Parkpaviljoen Walkartpark

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parkpaviljoen Walkartpark’ maakt de realisatie van een horecagelegenheid van maximaal 100 m2 met terras mogelijk.

Plangebied

Het plangebied ligt in het midden van het Walkartpark. Dit park ligt in het centrum van Zeist, direct naast het gemeentehuis en grenzend aan de Slotlaan en Kerkweg.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parkpaviljoen Walkartpark’ heeft van 3 augustus tot en met 13 september 2017 ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist. Vanwege de vakantieperiode is de publicatie herhaald op 23 augustus.

Ruimtelijkeplannen.nl

Parkpaviljoen Walkartpark