Parkpaviljoen Walkartpark

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parkpaviljoen Walkartpark’ maakt de realisatie van een horecagelegenheid van maximaal 100 m2 met terras mogelijk.

Plangebied

Het plangebied ligt in het midden van het Walkartpark. Dit park ligt in het centrum van Zeist, direct naast het gemeentehuis en grenzend aan de Slotlaan en Kerkweg.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parkpaviljoen Walkartpark’ heeft van 3 augustus tot en met 13 september 2017 ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist. Vanwege de vakantieperiode is de publicatie herhaald op 23 augustus 2017.

Informatieavond op 20 februari

Op woensdagavond 20 februari willen wij u graag informeren over de plannen en de stand van zaken rond het horecapaviljoen in het Walkartpark. U bent van harte welkom. Tijdens deze avond is wethouder Laura Hoogstraten aanwezig en ook het bureau Rho Adviseurs.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, 't Rond 1 in Zeist. De avond start om 19.15 uur. De raadszaal is open vanaf 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

We hopen u te ontmoeten op de 20e.

Ruimtelijkeplannen.nl

Parkpaviljoen Walkartpark