Parkpaviljoen Walkartpark

De realisatie van ‘Parkpaviljoen Walkartpark’ betreft een horecagelegenheid van maximaal 100 m2 met een terras van 200 m2.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een nieuwe bestemmingsplanprocedure te starten. Waarschijnlijk gebeurt dit in november. Hierin worden eerdere zienswijzen en de resultaten van de aanvullende onderzoeken meegenomen.

Meer informatie over procedure en planning is momenteel nog niet bekend.

Aanvullende onderzoeken

We laten aanvullende onderzoeken uitvoeren. Dit zijn onder andere:

  • een ecologisch onderzoek;
  • een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar de levensvatbaarheid van een paviljoen in het Walkartpark;
  • een juridisch onderzoek naar het legaat van mevrouw Walkart.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Medio 2017 heeft een ontwerpbestemmingsplan 'Parkpaviljoen Walkartpark' ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. Het plan is niet aan de gemeenteraad voorgelegd voor een besluit.

Meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan leest u op ruimtelijkeplannen.nl.

bekijk het ontwerpbestemmingsplan

Plangebied

Het plangebied 'Parkpaviljoen Walkartpark' ligt in het midden van het Walkartpark. Dit park ligt in het centrum van Zeist, direct naast het gemeentehuis en grenzend aan de Slotlaan en Kerkweg.

Informatieavonden

Er zijn 2 informatiebijeenkomsten geweest over het 'Parkpaviljoen Walkartpark': op 26 november 2018 en dit jaar op 20 februari. Tijdens deze avonden hebben we de aanwezigen geïnformeerd over de plannen en de stand van zaken.

Informatiebrief

Op 12 juli hebben we een brief met informatie verstuurd naar de belangstellenden, die zich voor de mailinglijst over het paviljoen Walkartpark hebben aangemeld.

U kunt zich aanmelden (of afmelden) voor deze mailinglijst door een e-mail te sturen aan zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

lees de brief (pdf; 91kB)