Slotlaan 301

De gemeente heeft het voornemen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor de activiteiten “bouwen” en “brandveilig gebruik” voor hotel Corona, Slotlaan 301 in Zeist. De ontwerpvergunning voorziet:

  1. in het wijzigen van de bistro op de begane grond in 2 hotelkamers en
  2. de hotelkamers op de verdiepingen krijgen een hogere maximale bezetting.

Ter inzage

De ontwerpvergunning en de bijlagen liggen met ingang van 16 januari 2020 gedurende 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist. Tevens zijn de stukken in te zien via onderstaande bijlagen.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Dat kan op 3 manieren:

  • schriftelijk: richt uw zienswijze aan burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM te Zeist.
  • mondeling: maak een afspraak via het telefoonnummer 14 030.
  • digitaal: ga naar online zienswijze indienen. (u heeft hiervoor uw DigiD nodig)