Socrateslaan (Verlengde Slotlaan 77)

De gemeenteraad van Zeist heeft op 11 juni 2019 besloten het bestemmingsplan “Socrateslaan” niet vast te stellen. Het voorstel betrof het planologisch mogelijk maken van een extra woning aan de Socrateslaan, nabij de hoek met de Verlengde Slotlaan. De raad heeft geweigerd het plan vast te stellen, omdat het aanwezige groen hierdoor onevenredig zou worden aangetast.

Ter inzage

Het raadsbesluit tot niet vaststelling van het bestemmingsplan “Socrateslaan” heeft van 4 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist en is ook in te zien onder het kopje "behandeling door de gemeenteraad".

Het niet vaststellen van het bestemmingsplan “Socrateslaan” heeft tot gevolg dat het “Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Zeist” met daarin de verwijzing naar het bestemmingsplan “Zeist Centrum e.o.” op deze locatie van kracht blijven.

Behandeling door de gemeenteraad

Ruimtelijkeplannen.nl

Socrateslaan