Soestdijkerweg 2 Den Dolder

Het plan voorziet in de verplaatsing van een bouwvlak voor een woning en integrale herstelwerkzaamheden van de buitenplaats Prinsenhoeve.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Soestdijkerweg 2 in Den Dolder.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 23 maart tot en met 3 mei 2017 ter inzage gelegen.

Ruimtelijkeplannen.nl

Soestdijkerweg 2 Den Dolder(in de rechter kolom vindt u de bijlagen)