Sportlaan 5

De omgevingsvergunning maakt de realisatie van een pluimveestal mogelijk.

Inzage

Het ontwerpbesluit voor de aanvraag omgevingsvergunning “Sportlaan 5” heeft vanaf 3 mei t/m 13 juni 2018 digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist aan Het Rond 1.