Ontwerpbesluit omgevingsvergunning koetshuis Tiendweg 6

De ontwerpvergunning 'Koetshuis Tiendweg 6' voorziet in het bouwen van een nieuw koetshuis op de plek van het huidige koetshuis dat gesloopt zal worden. Het huidige koetshuis heeft geen monumentale status maar ligt in de rijksmonumentale parkaanleg. In het nieuwe koetshuis zullen onzelfstandige zorgwoningen worden gerealiseerd.

De ontwerpvergunning voor het gehele project heeft eerder ter inzage gelegen, maar om procedurele redenen is de aanvraag nu gesplitst. Voor wat betreft het koetshuis zijn er inhoudelijk geen wijzigingen ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit.

Ter inzage

De ontwerpvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 18 april 2019 gedurende een periode van 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

  • Digitaal via www.zeist.nl/zienswijze. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
  • Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM te Zeist.
  • Voor mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via het telefoonnummer 14 030.