Gewijzigd Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Tiendweg 6 (wijzigen rijksmonument)

De ontwerpvergunning Tiendweg 6 voorziet in:

  • het verbouwen en restaureren van het rijksmonumentale hoofdhuis en
  • het aanpassen en herstellen van de rijksmonumentale parkaanleg.

In het hoofdhuis zullen onzelfstandige zorgwoningen worden gerealiseerd.

Ten opzichte van de vorige ontwerpbeschikking is de bouw van een koetshuis nu uit de vergunning gehaald en is de Wet natuurbescherming aangehaakt.

Ter inzage

De ontwerpvergunning en de daarbij behorende stukken hebben van 10 januari 2019 gedurende een periode van 6 weken digitaal ter inzage gelegen in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

  • Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM te Zeist.
  • Voor mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via het telefoonnummer 14 030.
  • Het is ook mogelijk om digitaal uw zienswijze in te dienen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Bijlagen