Van Reenenweg

De gemeente bereidt het bestemmingsplan “Van Reenenweg” voor.

Plangebied

Het plangebied ligt ten westen van het centrum van Zeist en maakt deel uit van het Bloemenkwartier. Het betreft een binnenterrein tussen de Van Reenenweg 50-52 en de Hortensialaan 1D-7. Het plan voorziet in de realisatie van maximaal 16 woningen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging. Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over het plan in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030.