Duurzaam (ver)bouwen

Milieuvriendelijk of duurzaam bouwen is een manier van bouwen, waarbij het milieu minder wordt belast en het gebouw een lange levensduur heeft. Dit kan door het gebruik van milieuvriendelijke materialen en het direct toepassen van energiebesparende maatregelen, zoals een goede isolatie.

De gemeente Zeist heeft grote ambities om met de samenleving samen te werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. En voor wat hoort wat: degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, kan in aanmerking komen voor een korting op de leges. Kijk daarvoor op de webpagina: groene leges.

Tips over duurzaam (ver)bouwen

Wilt u uw woning verduurzamen? Bijvoorbeeld door isolatie of opwekking van uw eigen duurzame energie? Informatie en tips kunt u vinden op de website Milieu Centraal van de rijksoverheid.

Energielabel koopwoning

Alle woningeigenaren hebben in 2015 een brief ontvangen over het voorlopige energielabel van hun huis. Dit  energielabel is gebaseerd op de kenmerken van de woning, zoals het bouwjaar en woningtype. Het geeft aan hoe energiezuinig een woning is vergeleken met soortgelijke huizen, en geeft advies over energiebesparende maatregelen. Iedereen kan het energielabel opzoeken op www.zoekuwenergielabel.nl .

Energielabel aanpassen

Woningbezitters kunnen het voorlopige label eenvoudig online aanpassen, zodat de label en huiskenmerken beter met elkaar overeenkomen. Na goedkeuring door een erkend deskundige wordt het energielabel geregistreerd in een landelijke database. Woningeigenaren die hun woning willen verkopen of verhuren, moeten zo'n definitief energielabel hebben.

Meer informatie

Financiering energiebesparende maatregelen

Het nationaal Energiebesparingsfonds helpt u om de kosten op te brengen om uw huis energiezuiniger te maken. Informatie over de energiebesparingslening vindt u op ikinvesteerslim.nl.

De website energiesubsidiewijzer.nl geeft het complete en actuele overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen voor energiebesparing voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders.

Zelf energie opwekken

Op de zonnekaart kunt u zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. De website geeft ook een inschatting van het aantal zonnepanelen dat geplaatst kan worden en laat zien hoe snel de investering is terugverdiend.

Gratis gebruik GPR Gebouw (voor professionals)

GPR Gebouw - voor professionals

GPR Gebouw is een online hulpmiddel voor ontwikkelaars, architecten en opdrachtgevers in de bouw om bij (ver)bouwprojecten  de duurzaamheid van het gebouw vooraf in kaart te brengen en te helpen met ontwerpkeuzes. Het is een online instrument dat concrete maatregelen vertaalt naar een prestatiescore voor duurzaam bouwen. Scores variĆ«ren van 0 t/m 10.

Eis Bouwbesluit

Vanuit het Bouwbesluit geldt de verplichting om bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen een berekening aan te leveren van de Milieuprestatie van een gebouw. GPR Gebouw is een van de instrumenten waarmee aan de invulling van deze wettelijke eis voldaan kan worden.

Gratis gebruik GPR Gebouw

Het gebruik van GPR gebouw wordt gratis door de gemeente beschikbaar gesteld. Hiermee kunt u inzicht krijgen in de kansen voor duurzaamheid en kunt u ook voldoen  aan de wettelijke vereiste inzake de MPG-score.

Voor inlogcodes  kunt u contact opnemen met Erwin Mikkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht per e-mail e.mikkers@odru.nl of telefonisch via 088 022 50 41. U krijgt dan vrijblijvend een wachtwoord en gebruikersnaam toegestuurd.