Huisnummering

De gemeente heeft de plicht om elk huis of bedrijfspand een huisnummer te geven. Het verlenen en vervallen van een huisnummer is vaak gekoppeld aan een vergunning voor bouwen, slopen, splitsen of samenvoegen.

U hoeft slechts in enkele gevallen zelf een huisnummer aan te vragen. Bijvoorbeeld als er een nieuw adres bijkomt zonder dat er een vergunning voor nodig is.

U kunt (eventueel) de volgende bijlage(n) uploaden:

  • Ingescande machtiging als u namens een gemachtigde de aanvraag doet
  • Plattegrond/situatietekening van het object op schaal (bijvoorbeeld 1:500 of 1:250)

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Schriftelijk aanvragen

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u per e-mail of post een huisnummer aanvragen. Stuur het aanvraagformulier met bijlage(n) op naar zeist@zeist.nl of per post naar gemeente Zeist, t.a.v. administratie, Postbus 513, 3700 AM, Zeist.

Aanvraagformulier (pdf, 763 kB)

Tarieven

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een huisnummer bent u leges verschuldigd. De factuur wordt verzonden door de BghU.

Tarieven huisnummering
OmschrijvingTarief 2018
1 Huisnummer€ 78,90
Per huisnummer tot een maximum van 5€ 39,40
Per huisnummer bij meer dan 5€ 19,70

Wijzigen van huisnummers

Bij nieuwbouw is het niet altijd mogelijk om de nieuwe huisnummers in te passen in de bestaande nummering. De gemeente vervangt dan bestaande huisnummers door nieuwe. U ontvangt hierover van te voren bericht. De gemeente kan een onkostenvergoeding uitkeren.