Huisnummering

De gemeente heeft de plicht om elk huis of bedrijfspand een huisnummer te geven. Het verlenen en vervallen van een huisnummer is vaak gekoppeld aan een vergunning voor bouwen, slopen, splitsen of samenvoegen.

U hoeft slechts in enkele gevallen zelf een huisnummer aan te vragen. Bijvoorbeeld als er een nieuw adres bijkomt zonder dat er een vergunning voor nodig is.

U kunt (eventueel) de volgende bijlage(n) uploaden:

  • Ingescande machtiging als u namens een gemachtigde de aanvraag doet
  • Plattegrond/situatietekening van het object op schaal (bijvoorbeeld 1:500 of 1:250)

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Kosten

De factuur wordt verstuurd door de BghU.

OmschrijvingKosten 2020
Leges voor 1 Huisnummer€ 76,70
Leges per huisnummer tot een maximum van 5 huisnummers€ 38,40
Leges per huisnummer bij meer dan 5 huisnummers€ 19,20

Wijzigen van huisnummers

Bij nieuwbouw is het niet altijd mogelijk om de nieuwe huisnummers in te passen in de bestaande nummering. De gemeente vervangt dan bestaande huisnummers door nieuwe. U ontvangt hierover van te voren bericht. De gemeente kan een onkostenvergoeding uitkeren.

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u per e-mail of post een huisnummer aanvragen. Stuur het formulier met bijlage(n) op naar zeist@zeist.nl of per post naar gemeente Zeist, t.a.v. administratie, Postbus 513, 3700 AM, Zeist.

Aanvraagformulier (Pdf 763 kB)