Leegstandsvergunning

U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. U hebt dan wel een vergunning nodig. De leegstandswet is van toepassing op:

 • te koop staande woningen
 • huurwoningen die gerenoveerd of gesloopt worden
 • gebouwen zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoor of school) die u als woonruimte wilt verhuren

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Voorwaarden

 • de woonruimte staat leeg
 • u bent de eigenaar of verhuurder

Extra voorwaarden te koop staande woningen:

 • de woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd
 • voordat het leeg kwam te staan heeft de eigenaar er minimaal 1 jaar gewoond of
 • de woonruimte is nog nooit bewoond geweest (nieuwbouw)

Leegstandsvergunning aanvragen (met digid)

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Termijn vergunning

 • 5 jaar voor te koop staande woningen
 • 7 jaar voor huurwoningen die gerenoveerd of gesloopt worden, u krijgt een vergunning voor 2 jaar, deze kan telkens met 1 jaar worden verlengd
 • 10 jaar voor gebouwen zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoor of school)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een leegstandsvergunning moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

OmschrijvingKosten 2020
Leges leegstandsvergunning€ 101,55
Leges verlenging leegstandsvergunning€ 50,80

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per post of e-mail een leegstandsvergunning aanvragen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op naar: gemeente Zeist, ter attentie van Publiek en Dienstverlening, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u ook inscannen en met bijlagen e-mailen naar zeist@zeist.nl.

Leegstandsvergunning aanvraagformulier (pdf, 561 kB)