Leegstandsvergunning

U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. U hebt dan wel een vergunning nodig. De leegstandswet is van toepassing op:

  • te koop staande woningen
  • huurwoningen die gerenoveerd of gesloopt worden
  • gebouwen zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoor of school) die u als woonruimte wilt verhuren

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Leegstandsvergunning aanvragen (met digid)

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per post een leegstandsvergunning aanvragen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op naar: gemeente Zeist, ter attentie van Publiek en Dienstverlening, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Leegstandsvergunning aanvraagformulier (pdf, 561 kB)

  • de woonruimte staat leeg
  • u bent de eigenaar of verhuurder

Extra voorwaarden te koop staande woningen:

  • de woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd
  • voordat het leeg kwam te staan heeft de eigenaar er minimaal 1 jaar gewoond of
  • de woonruimte is nog nooit bewoond geweest (nieuwbouw)

  • 5 jaar voor te koop staande woningen
  • 7 jaar voor huurwoningen die gerenoveerd of gesloopt worden, u krijgt een vergunning voor 2 jaar, deze kan telkens met 1 jaar worden verlengd
  • 10 jaar voor gebouwen zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoor of school)

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een leegstandsvergunning bent u leges verschuldigd. De factuur wordt verzonden door de BghU.

Tarieven leegstandsvergunning
OmschrijvingTarief 2019
Leges leegstandsvergunning€ 98,30
Leges verlenging leegstandsvergunning€ 49,20