Zeist biedt Erfgoedschildjes aan

De gemeente Zeist is trots op het mooie erfgoed en wil dat het erfgoed goed te herkennen is. Daarom bieden we eigenaren van monumenten een Erfgoedschildje aan. Zij kunnen dit daarna aan de gevel van het monument hangen. Het schildje mag beschouwd worden als een erfgoedlintje. We eren eigenaren voor hun inzet voor het beschermen en bewaren van het culturele erfgoed van Zeist.

Vraag een erfgoedschildje aan

Bent u eigenaar van een monument? Meld uw monument dan nu aan voor een erfgoedschildje. Vul uw gegevens in en u krijgt bericht als de schildjes er zijn. De schildjes zijn gratis, maar u moet ze wel zelf op het gemeentehuis afhalen.

Aanmelden

Gemeentewapen van Zeist in kleuren grijs/zwart
Voorbeeld van het erfgoedschildje

Het schildje heeft als opdruk het gemeentewapen in de kleuren zwart en zilver. Het gebruik van het historische gemeentewapen onderstreept de cultuurhistorische betekenis van de monumenten waar het op hangt.  Het schildje geeft een ‘eeuwigheidswaarde’. Het wapen is zelf ook Zeister erfgoed.

Zeist is heel rijk aan cultureel erfgoed:

  • 1500 gemeentelijke monumenten
  • bijna 200 rijksmonumenten
  • 2 van rijkswege beschermde dorpsgezichten
  • 50 gemeentelijk beschermde structuren

Er zijn ook gebouwen die zelf geen monument zijn, maar wel een belangrijke verzameling of archieven bevatten. Al dit cultureel erfgoed willen we goed beheren om het over te kunnen dragen aan de generaties na ons. Veel eigenaren zijn er trots op dat ze Zeister erfgoed beheren.

Het gemeentelijke schildje lijkt op op het blauw-witte schildje uit het Cultuurgoederenverdrag van Den Haag uit 1954. In dit verdrag staat dat belangrijke plekken waar cultuurgoederen staan of beheerd worden te herkennen zijn aan een blauw-wit schildje op de gevel. Het schildje kan ook opgehangen worden bij gebouwen die cultuurgoederen beheren, zoals:

  • schilderijen,
  • beelden,
  • archeologische vondsten,
  • boeken en
  • manuscripten.

Dit doen we in Zeist ook, maar dan met een eigen schildje.