Almata jeugdgevangenis

De voormalige jeugdgevangenis Almata aan de Hindelaan in Den Dolder wordt een Politieacademie. Op de Politieacademie vinden in de toekomst onder andere de volgende activiteiten plaats:

 • Onderwijs
 • Sport
 • Schiettraining op inpandige schietbanen
 • Naspelen ('simuleren') van praktijksituaties, zoals cellen

Ruimtelijke visie met participatierapport

De politie  heeft een ruimtelijke visie gemaakt; dat is een kaart met een toelichting. Hierbij is de inbreng van de werkgroep gebruikt. Ook het gemeentelijk beleid, onderzoeksrapporten en dergelijke zijn hierbij betrokken. Deze visie heeft een bijlage: het participatierapport (pdf; 1,6 MB). Dit participatierapport bestaat uit een beschrijving van het proces, de werkgroepverslagen en een samenvatting van uw inbreng.

In de visie voor Almata staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling, zoals:

 • bebouwing
 • plekken waar beplanting moet komen met aandacht voor de ecologie
 • toegang van het terrein
 • parkeren
 • cultuurhistorie
 • duurzaamheid en milieu

Op basis van de visie en het participatierapport wordt een bestemmingsplan opgesteld. Dit vormt uiteindelijk het juridisch toetsingskader voor plannen in de toekomst.

Reageren

Als wij de integrale ruimtelijke visie van de politie hebben ontvangen, dan komt er voor u gelegenheid om zowel op het concept participatierapport, als op de visie te reageren.

Reageren wordt mogelijk via een reactieformulier. Dit komt hier dan voor u beschikbaar. Wanneer u geabonneerd bent op de digitale nieuwsbrief, krijgt u bericht zodra het formulier en de visie online staan. U kunt zich aanmelden voor nieuws per e-mail, via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding nieuws voortgang Almata per e-mail'.

De reacties worden verwerkt in een reactienota. Daarmee wordt het concept participatierapport definitief gemaakt.

Aanpaste reactietermijn

In tegenstelling tot wat er in het concept participatierapport staat, wordt de reactietermijn aangepast. De exacte einddatum tot wanneer u kunt reageren is nu nog niet bekend. Zodra wij de visie van de politie ontvangen publiceren wij dit op deze pagina met de reactietermijn.

Vervolgstappen

 • De politie biedt het definitieve participatierapport en de integrale ruimtelijke visie aan bij de gemeente Zeist.
 • Het college van burgemeester en wethouders, en daarna de gemeenteraad, nemen dit in behandeling. Zij zullen op het rapport en op de ontvangen reacties van belanghebbenden reageren. Het participatierapport zelf wordt niet meer aangepast, zodat de inbreng van de deelnemers altijd terug te vinden is.
 • Het participatierapport, de integrale ruimtelijke visie en de reactie van de gemeente daarop worden leidend voor het vervolgtraject. Hieronder valt onder andere de aanpassing van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Er is nog geen informatie beschikbaar over de planning voor de behandeling van de ruimtelijke visie door het college van burgemeester en wethouders en door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan

De functie van de Politieacademie past binnen de bestemming 'Maatschappelijk' die voor Almata Noord van toepassing is. Om de zuidzijde van het terrein vast te mogen bebouwen is een bestemmingsplanwijziging nodig; hierover beslist de gemeenteraad.

De planning en inhoud van bijvoorbeeld vergunningaanvragen en planologische procedures zijn nog niet bekend.

 • nog onbekend: u kunt reageren op concept visie, kaart en concept participatie rapport
 • nog onbekend: besluit door college van burgemeester en wethouders
 • nog onbekend: besluit door gemeenteraad
 • nog onbekend: vergunningaanvragen en planologische procedures

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Om het huidige gebouw op Almata-Noord als Politieacademie te kunnen gebruiken moet er verbouwd worden. Het is nu namelijk te klein en niet handig ingedeeld. Voor de definitieve invulling van de Politieacademie op Almata-Noord, onderzoekt de politie momenteel de technische en financiële haalbaarheid van een verbouwing ten opzichte van sloop en nieuwbouw.

Er is een kans dat de politie in de toekomst op Almata-Zuid ook andere diensten wil huisvesten. De politie huurt voor het zuidelijk deel van Almata bij het RVB en heeft het eerste recht van aankoop. Op dit moment onderzoekt de politie of zij het zuidelijk deel van Almata voor de toekomstige politiefuncties en voor de definitieve invulling nodig heeft.

Komend schooljaar vinden er nog geen lessen plaats op Almata. De politie gaat die lessen op een andere plaats in Nederland geven.

Het noordelijk deel van het terrein is eigendom van de politie. Het betreft het gebouw en het omringende terrein, zoals de sportvelden en de parkeerplaats.

Het zuidelijk deel van het terrein is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De politie huurt het zuidelijk deel en gaat dat misschien ook kopen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over het proces? U kunt zich aanmelden voor nieuws per e-mail, via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding voortgangsnieuwsmail Almata'.

Vragen

Hebt u vragen over een nieuwe invulling van Almata? Neemt u dan contact met ons op per e-mail, via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Cultuurhistorisch onderzoek

In 2017 en 2018 werd een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar Den Engh en Almata. Op verzoek van de Zeister monumentencommissie heeft het rapport nog een paar extra bijlagen gekregen. Het cultuurhistorisch onderzoek vormt mede de basis voor verdere plannen.

Heeft u interesse in het rapport? Neemt u dan contact met ons op via 14030 of per e-mail via zeist@zeist.nl, dan mailen wij u het toe.