Almata jeugdgevangenis

De voormalige jeugdgevangenis Almata aan de Hindelaan in Den Dolder wordt een Politieacademie. Op de Politieacademie vinden in de toekomst onder andere de volgende activiteiten plaats:

 • Onderwijs
 • Sport
 • Schiettraining op inpandige schietbanen
 • Naspelen ('simuleren') van praktijksituaties, zoals cellen

Uitnodiging: informatieavond op 2 maart

Op maandagavond 2 maart organiseren wij samen met de Politie een informatiebijeenkomst in Den Dolder. Tijdens deze avond vertellen wij u over het participatierapport en de ruimtelijke visie voor Almata. U bent daarbij van harte welkom!

Inhoud avond

De avond start met een korte terugblik op het participatieproces en een vooruitblik naar de toekomst. Daarna volgt een presentatie over de adviezen van de werkgroep. De volgende thema's komen aan bod:

 • bebouwing
 • plekken waar beplanting moet komen met aandacht voor de ecologie
 • toegang van het terrein
 • parkeren
 • cultuurhistorie
 • duurzaamheid en milieu

Per thema kunt u reageren. Ook is er natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te geven.

De verslagen van alle bijeenkomsten (startavond, twee bijeenkomsten van de werkgroep en slotavond) maken onderdeel uit van het participatierapport. Het concept rapport komt na de informatieavond online beschikbaar; zie hiervoor de planning.

Tijd

de avond start om 19.30 uur

de zaal is open vanaf 19.15 uur

Locatie

Maria Christinakerk

Dolderseweg 123B, Den Dolder

Planning

 • maandag 2 maart: informatieavond met presentatie concept ruimtelijke visie en concept participatierapport (afsluiting proces)
 • vanaf 3 tot en met 9 maart: u kunt reageren op conceptvisie, kaart en rapport
 • na 9 maart: definitief maken visie en rapport (door politie)
 • nog onbekend: besluit door college van burgemeester en wethouders
 • nog onbekend: besluit door gemeenteraad

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Ruimtelijke visie met participatierapport

De politie  heeft een ruimtelijke visie gemaakt; dat is een kaart met een toelichting. Hierbij is de inbreng van de werkgroep gebruikt. Ook het gemeentelijk beleid, onderzoeksrapporten en dergelijke zijn hierbij betrokken. Deze visie heeft een bijlage: het participatierapport. Dit participatierapport bestaat uit een beschrijving van het proces, de werkgroepverslagen en een samenvatting van uw inbreng.

In de visie voor Almata staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling, zoals:

 • bebouwing
 • plekken waar beplanting moet komen met aandacht voor de ecologie
 • toegang van het terrein
 • parkeren
 • cultuurhistorie
 • duurzaamheid en milieu

Op basis van de visie en het participatierapport wordt een bestemmingsplan opgesteld. Dit vormt uiteindelijk het juridisch toetsingskader voor plannen in de toekomst.

Bestemmingsplan

De functie van de Politieacademie past binnen de bestemming 'Maatschappelijk' die voor Almata Noord van toepassing is. Om de zuidzijde van het terrein vast te mogen bebouwen is een bestemmingsplanwijziging nodig; hierover beslist de gemeenteraad.

De planning en inhoud van bijvoorbeeld vergunningaanvragen en planologische procedures zijn vooralsnog niet bekend.

Om het huidige gebouw op Almata-Noord als Politieacademie te kunnen gebruiken moet er verbouwd worden. Het is nu namelijk te klein en niet handig ingedeeld. Voor de definitieve invulling van de Politieacademie op Almata-Noord, onderzoekt de politie momenteel de technische en financiële haalbaarheid van een verbouwing ten opzichte van sloop en nieuwbouw.

Er is een kans dat de politie in de toekomst op Almata-Zuid ook andere diensten wil huisvesten. De politie huurt voor het zuidelijk deel van Almata bij het RVB en heeft het eerste recht van aankoop. Op dit moment onderzoekt de politie of zij het zuidelijk deel van Almata voor de toekomstige politiefuncties en voor de definitieve invulling nodig heeft.

Komend schooljaar vinden er nog geen lessen plaats op Almata. De politie gaat die lessen op een andere plaats in Nederland geven.

Het noordelijk deel van het terrein is eigendom van de politie. Het betreft het gebouw en het omringende terrein, zoals de sportvelden en de parkeerplaats.

Het zuidelijk deel van het terrein is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RBV). De politie huurt het zuidelijk deel en gaat dat misschien ook kopen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over het proces? U kunt zich aanmelden voor nieuws per e-mail, via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding voortgangsnieuwsmail Almata'.

Vragen

Hebt u vragen over een nieuwe invulling van Almata? Neemt u dan contact met ons op per e-mail, via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Cultuurhistorisch onderzoek

In 2017 en 2018 werd een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar Den Engh en Almata. Op verzoek van de Zeister monumentencommissie heeft het rapport nog een paar extra bijlagen gekregen. Het cultuurhistorisch onderzoek vormt mede de basis voor verdere plannen.

Heeft u interesse in het rapport? Neemt u dan contact met ons op via 14030 of per e-mail via zeist@zeist.nl, dan mailen wij u het toe.