Austerlitz centrum: het hart van Austerlitz

Met de vernieuwing van het dorpshart van Austerlitz willen wij de leefbaarheid en levendigheid van het dorp behouden en verbeteren. De vernieuwing is onderdeel van de dorpsontwikkeling Austerlitz. In het nieuwe ‘Hart van Austerlitz’ kunnen onderwijs, wonen, zorg en ontmoeting elkaar vinden en versterken.

De nieuwbouw komt op de voormalige locatie van basisschool, peuterspeelzaal en een woning, gelegen aan de Schoolweg en Schooldwarsweg. Het plan bestaat uit een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) en woningen.

In de MFA krijgen het grondig verbouwde dorpshuis, de nieuwe basisschool van De Pirapoleon, de huisvesting voor peuterspeelzaal De Piraatjes en 25 sociale huurwoningen van Woongoed Zeist een plek. Daarnaast komen er 8 zorgwoningen voor senioren en 7 koopwoningen voor starters uit Austerlitz.

De bouw van de MFA is inmiddels in volle gang. Eind november bereikte die het hoogste punt van de bouw. In de zomer van 2020 is MFA 'Hart van Austerlitz' klaar voor gebruik.

Woningen

Begin februari start de bouw van de 7 starterswoningen en 8 zorgwoningen voor senioren. Als alles volgens planning verloopt, zijn de woningen begin 2020 klaar.

Nu voor Straks

De 8 zorgwoningen voor senioren worden eigendom van Woonstichting Nu voor Straks. Die stichting is speciaal voor dit doel in 2017 opgericht door inwoners van Austerlitz.

De multifunctionele accommodatie (MFA) is een langgerekt gebouw langs de Schoolweg met over de volle lengte een zadeldak (puntdak). Op de begane grond bevindt zich de school en daarboven, onder de schuine kap, zijn 2 verdiepingen met woningen.

Het gebouw wordt aan het bestaande Dorpshuis vastgebouwd. Hierbij wordt een stukje van het Dorpshuis op de hoek van het Dorpsplein gesloopt. Op die plek komt een mooie, nieuwe entree. Aan de noordzijde van het gebouw komt de speelplaats voor de kinderen van de bovenbouw.

impressie nieuwe situatie
impressie nieuwe situatie

In de bodem liggen resten van het Franse Kamp. Daarom is archeologisch onderzoek onderdeel van de uitvoering van Hart van Austerlitz. Aansluitend aan de sloop van de gebouwen doet een gespecialiseerd bedrijf opgravingen. Een deel van de vondsten wordt uit de bodem gehaald, terwijl een ander deel in de bodem (‘in situ’) bewaard zal blijven.

Voor de openbare ruimte van Hart van Austerlitz maken we een plan voor de groene aankleding en het parkeren. We hebben hierover met de inwoners van Austerlitz gesproken. Vooruitlopend op dit inrichtingsplan, werken we samen met een aantal inwoners om de geschiedenis van het dorp zichtbaar te maken.

Halverwege 2020 moet de multifunctionele accommodatie klaar zijn. De naastgelegen 15 woningen worden begin december 2020 opgeleverd.

  • 26 november: viering hoogste punt bouw MFA
  • na kerstvakantie: voorbereidingen bouw, kap bomen, aanleg riolering, aanleg bouwweg
  • begin februari: start bouw 15 woningen
  • voorjaar 2020: inrichting openbare ruimte
  • zomer 2020: bouw MFA klaar
  • zomervakantie 2020: ingebruikname MFA, inclusief verhuizing school
  • december 2020: bouw 15 woningen klaar

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

bestemmingsplan Hart van Austerlitz

Heeft u vragen over Hart van Austerlitz? Neemt u dan contact met ons op: per e-mail via zeist@zeist.nl (onder vermelding van ‘Hart van Austerlitz') of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030.

Wilt u informatie over de 7 koopwoningen voor starters? Kijkt u dan op de speciale website van projectontwikkelaar KRKTR.

Wilt u informatie over de 8 zorgwoningen van Woonstichting Nu voor Straks? Stuurt u dan een e-mail aan aj.cremer@gmail.com of belt u met 06-27 03 41 03.