Austerlitz centrum: het hart van Austerlitz

Met de vernieuwing van het dorpshart van Austerlitz willen wij de leefbaarheid en levendigheid van het dorp behouden en verbeteren. De vernieuwing is onderdeel van de dorpsontwikkeling Austerlitz. In het nieuwe ‘Hart van Austerlitz’ kunnen onderwijs, wonen, zorg en ontmoeting elkaar vinden en versterken.

Multifunctionele accommodatie en woningen

De nieuwbouw komt op de voormalige locatie van basisschool, peuterspeelzaal en een woning, gelegen aan de Schoolweg en Schooldwarsweg. Het plan bestaat uit een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) en woningen.

In de MFA krijgen het grondig verbouwde dorpshuis, de nieuwe basisschool van De Pirapoleon, de huisvesting voor peuterspeelzaal De Piraatjes en 25 sociale huurwoningen van Woongoed Zeist een plek. Daarnaast komen er 8 zorgwoningen voor senioren en 7 koopwoningen voor starters uit Austerlitz (voor deze woningen is nog geen ontwerp gemaakt).

Nu voor Straks

De 8 zorgwoningen voor senioren worden eigendom van Woonstichting Nu voor Straks. Die stichting is speciaal voor dit doel in 2017 opgericht door inwoners van Austerlitz.

Archeologie

We weten dat in de bodem resten liggen van het Franse Kamp. Daarom is archeologisch onderzoek onderdeel van de uitvoering van Hart van Austerlitz. Aansluitend aan de sloop van de gebouwen doet een gespecialiseerd bedrijf opgravingen. Een deel van de vondsten wordt uit de bodem gehaald, terwijl een ander deel in de bodem (‘in situ’) bewaard zal blijven.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de tweede fase van de opgravingen. Die gaan waarschijnlijk plaatsvinden in april.

Wij zijn van plan om een open middag te organiseren, waar u meer uitleg kunt krijgen over de werkzaamheden en vondsten. De datum daarvan is nog niet bekend.

Groen en parkeren

Voor de openbare ruimte van Hart van Austerlitz wordt een inrichtingsplan gemaakt, met daarin onder andere plek voor groen en parkeren. We nodigen inwoners van Austerlitz uit om hierover met ons mee te denken. Vooruitlopend op het inrichtingsplan, werken we samen met een aantal inwoners aan uitgangspunten om ook de historie van het dorp zichtbaar te maken in de openbare ruimte.

Planning

Halverwege 2020 moet de multifunctionele accommodatie klaar zijn. De naastgelegen 15 woningen worden na de zomer van 2020 opgeleverd.

 • januari 2018: bestemmingsplan vastgesteld
 • december 2018: verhuizing basisschool en peuterspeelzaal naar tijdelijke huisvesting
 • januari tot en met maart: sloop voormalige schoolgebouwen, gymzaal en woning
 • januari tot en met april: archeologisch onderzoek
 • april en mei: – bouwrijp maken terrein
 • mei tot en met juli: ontwerp openbare ruimte
 • juni: start bouw multifunctionele accommodatie (MFA)
 • juli: selectie ontwikkelaar voor ontwerp en bouw 15 woningen
 • november: start bouw 15 woningen
 • maart tot en met juli 2020: inrichting openbare ruimte
 • mei 2020: bouw MFA klaar
 • juni en juli 2020: ingebruikname MFA
 • augustus 2020: bouw 15 woningen klaar

Meer informatie

bestemmingsplan Hart van Austerlitz

Heeft u vragen over Hart van Austerlitz? Neemt u dan contact met ons op: per e-mail via zeist@zeist.nl (onder vermelding van ‘Hart van Austerlitz') of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030.

Wilt u informatie over de 8 zorgwoningen van Woonstichting Nu voor Straks? Stuurt u dan een e-mail aan aj.cremer@gmail.com of belt u met 06-27 03 41 03.