Nieuwe bomen Weteringlaan en Griftlaan

Het is alweer een halve eeuw geleden dat de wijk West is aangelegd. Om deze wijk een groene uitstraling te geven is toen gekozen voor veel snelgroeiende boomsoorten. Het gaat hier vooral om populieren en wilgen. Deze bomen hebben nu een levensfase bereikt waarbij ze een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving.

Daarom heeft de gemeente een verjongingsplan ontwikkeld voor de delen van de groenvakken waar de populieren en wilgen staan. De bomen van slechte kwaliteit zullen gekapt worden. Tegelijkertijd planten we nieuwe bomen en planten terug. Om te voorkomen dat er in de toekomst weer een groot aantal bomen tegelijkertijd moeten worden gekapt, kiezen we nu voor een mix van snel groeiende houtsoorten (populieren en wilgen) en bomen die minder snel groeien (eiken en iepen).

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden:

  • starten 20 januari en duren naar verwachting ongeveer 4 tot 6 weken.
  • vinden buiten de spits plaats.

Rijbaan open, tenzij veiligheid dit niet toelaat

Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen wordt het fietspad afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de overkant van de straat.

De rijbaan voor auto’s blijft open. Toch kan het zijn dat uit veiligheidsoverweging een gedeelte van de weg tijdelijk wordt afgesloten. De bomen die gekapt moeten worden zijn erg groot van formaat.

De machines die nodig zijn, kunnen wat geluidshinder geven.