Het centrumgebied van Zeist

In het centrum van Zeist werd en wordt druk gewerkt. We maken het centrum aantrekkelijker en beter bereikbaar. Het Walkartpark is onderdeel van deze kwaliteitsimpuls. Ook staan er een aantal nieuwbouwprojecten op stapel.

Vernieuwing centrum Zeist

Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente werken samen aan een centrum waar het leuk is om te winkelen en te verblijven. De nieuwe inrichting is bijna klaar; het centrum heeft een groenere uitstraling gekregen en voelt gastvrij. De werkzaamheden zijn nu klaar voor de feestdagen. Na de winter maken we het centrum echt af.

Op de website www.centrumzeistvernieuwt.nl vindt u meer informatie over de vernieuwing van het centrum van Zeist.

Autoluw centrum door verkeersmaatregelen

Uitgangspunt is dat het centrum autoluw wordt, waarin 'verblijven' centraal staat. Dit betekent dat we het doorgaand verkeer weren uit het centrum. Daarom nemen we ook diverse verkeersmaatregelen.

Minder gemotoriseerd verkeer geeft meer ruimte voor winkelend publiek, fietsers en groen. Het centrum blijft wel goed bereikbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer. De verkeersmaatregelen in het centrum hebben effect op omliggende wijken. Daarom zijn er aanvullende wijkverkeersplannen opgesteld. Ook zijn er buiten het centrum diverse wegen aangepast. De verkeersmaatregelen worden begin 2019 volledig uitgevoerd.

Achtergrond: beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum (pdf; 6,3MB) legde de basis voor de ontwerpsessies. Het waarborgde onder meer de eenheid in de herinrichting van het centrum. Daarnaast versnelde en versimpelde het beeldkwaliteitsplan het ontwerpproces. De ontwerpvoorwaarden moesten ervoor zorgen dat de nieuwe inrichting veilig is en blijft, en goed te beheren. Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit de volgende onderdelen: sfeerbeelden met toelichting, catalogus van materialen en de ontwerpeisen.

Het beeldkwaliteitsplan was gebaseerd op de centrumvisie en werd in 2016 door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld.


Verkeersmaatregelen centrum

De verkeersmaatregelen worden in 2 fases ingesteld binnen het centrum. Fase 1 is in november ingegaan. Fase 2 gaat in op 28 januari 2019.

verkeersmaatregelen centrum Zeist

Uitgangspunt van de verkeersmaatregelen in het centrum is om Zeist een autoluw centrum te geven, waarin 'verblijven' centraal staat. Daarom weren we het doorgaand autoverkeer uit het centrum. De verkeersmaatregelen binnen het centrum hebben gevolgen buiten het centrum, op de omliggende wijken. Daarom zijn er aanvullend voor de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’ zogenaamde 'wijkverkeersplannen' opgesteld. Die wijkverkeersplannen bevatten verkeersmaatregelen, die ongewenste verkeersstromen zoveel mogelijk moeten tegengaan. Oók zijn een aantal straten buiten het centrum aangepast.

Donkerelaan

Het gedeelte Slotlaan vanaf de kruising 1e en 2e Hogeweg tot aan Het Rond stond vroeger bekend als 'Donkerelaan'. Dit stuk Slotlaan wordt begin 2019 vernieuwd. De omgevingsvergunning is nu in procedure. Ook is de selectie van de aannemer in volle gang. De aanpassingen die gaan gebeuren, zijn:

  • verbetering monumentale structuur van de straat;
  • vernieuwing stoep aan de kant van het park;
  • de huidige bomen krijgen meer ruimte om te groeien;
  • meer lage, groene beplanting.

Door de aanpassingen ontstaat een mooiere verbinding met het Walkartpark.

definitief ontwerp Donkerelaan (pdf; 808kB)

Parkeerplaatsen en busroute

Parkeerplaatsen

Na overleg met bewoners en ondernemers is besloten om (een deel van) de parkeerplaatsen aan de kant van het Walkartpark te behouden.

De huidige parkeerplaatsen aan de kant van het Walkartpark worden heringedeeld. In de nieuwe situatie krijgt deze zijde 18 parkeerplaatsen voor 'langsparkeren'. De nieuwe situatie is overzichtelijker en daardoor veiliger. Aan de kant van de winkels komen 4 extra parkeerplaatsen. In totaal blijven 22 parkeerplaatsen behouden.

We zijn van plan om de parkeerplaatsen met elektrische oplaadpunten te verplaatsen naar het parkeerterrein aan de Kerkweg (achter de Groene Winkel).

Busroute

De aanpassing van de parkeerplaatsen is ook nodig om de straat geschikt èn verkeersveilig te maken voor de bus. De bus gaat rijden aan de kant van het Walkartpark, niet aan de kant van de winkels.

Op dit moment is nog niet bekend vanaf wanneer de bus hier zal gaan rijden. Dit is afhankelijk van de uitspraak van de Rechtbank, die de verkeersbesluiten binnen het centrum behandelt.

Waarom deze busroute?

Voor deze busroute is gekozen, om te voorkomen dat de busreis naar Utrecht langer gaat duren. De bus moet straks in het centrum iets omrijden, omdat de Weeshuislaan (tussen de Slotlaan en Antonlaan) wordt afgesloten voor alle verkeer. Dus ook voor de bus.

De nieuwe busroute via de Voorheuvel en 1e Hogeweg duurt ongeveer 2 minuten langer. Door de bussen naar Utrecht via de Donkerelaan te laten rijden, in plaats van de Laan van Beek en Royen, wordt die tijd weer ingehaald.

Groene aansluiting op het Walkartpark

Alle bomen aan de Donkerelaan blijven behouden. De strook tussen de weg en het Walkartpark vergroenen we met planten die mooi aansluiten op het Walkartpark. Hiermee krijgt de laan een groener karakter en verbetert de monumentale structuur van dit deel van de Slotlaan.

Afvalcontainers

Op twee plekken blijven ondergrondse afvalcontainers staan. In totaal gaat het om 5 containers (3 en 2 stuks).

Emmaplein, Meester de Klerkstraat en Weeshuislaan

Het Emmaplein, Meester de Klerkstraat en Weeshuislaan (tussen de Antonlaan en de Markt) zijn bijna ingericht in nieuwe stijl. De werkzaamheden aan het Emmaplein bij de Markt zijn zo goed als klaar. De speelplek bij brasserie Bon Vivant is gerealiseerd. De komende periode wordt nog een nieuw hek geplaatst langs de hellingbaan naar de Albert Heijn en worden het groen en de bomen aangeplant.

Eind oktober is het gedeelte van het Emmaplein bij de H&M in nieuwe stijl gemaakt. Aansluitend komen er nog nieuwe verplaatsbare boombakken. In het voorjaar van 2019 krijgt het kunstobject (windscherm) een plek op het Emmaplein.

Mogelijk komt er ook nog een kiosk of kunstobject in de Weeshuislaan tussen de Antonlaan en de Markt. Het gedeelte van de Weeshuislaan tussen de Antonlaan en de Slotlaan (in de volksmond Korte Weeshuislaan genoemd) moet nog worden aangepakt. De exacte planning is nog niet bekend.

definitief ontwerp Emmaplein, Weeshuislaan en Meester de Klerkstraat (pdf; 1.78MB)

definitief ontwerp Korte Weeshuislaan (pdf; 1.01MB)

1e Hogeweg

De 1e Hogeweg heeft nieuw straatwerk, nieuwe bomen en laag groen gekregen. Ook het Hogewegplantsoen is opnieuw ingericht. Het is een mooi plein geworden om lekker even te zitten, met nieuw groen en sfeerverlichting.

definitief ontwerp 1e Hogeweg (pdf; 2,9MB)

Beeld 'Eden' in Hogewegplantsoen

Aan de 1e Hogeweg, in het Hogewegplantsoen, staat het nieuwe kunstwerk 'Eden'. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Ram Katzir en bestaat uit een meters hoge zittende mensfiguur met een hond. Op het zitmuurtje achter het beeld kunt u het gedicht 'Zwerver' lezen, geschreven door Wijnie van Vliet.

film onthulling beeld

film zo werd het beeld gemaakt

beeld Eden: bronzen mensfiguur met hond
onthulling van het beeld Eden in het Hogewegplantsoen

Markt en Voorheuvel

De Markt is klaar. Het plein is volledig teruggebracht naar één niveau. Er zijn nieuwe straatstenen gelegd. Ook hebben bomen en groen hun plek gekregen. Iedere donderdag en zaterdag is het warenmarkt op het plein.

Net als de Markt heeft ook de Voorheuvel nieuw straatwerk, fietsnietjes, verlichting en nieuwe bomen. Eind 2018 en begin 2019 worden de laatste groenbakken geplaatst aan de kant van Vossole en House of Fashion. Er komt nabij Vossole ook een nieuwe speelplek met 3 kleine trampolines.

definitief ontwerp Markt (pdf; 1,6MB)

definitief ontwerp Voorheuvel (pdf; 1,9MB)

Slotlaan en zijstraten

De laatste werkzaamheden aan de Slotlaan worden uitgevoerd.

De nieuwe inrichting voelt gastvrij aan, biedt meer ruimte voor groen en voorziet ook in een nieuwe bushalte. In het voorjaar van 2019 krijgt de Slotlaan nog nieuwe plantenbakken.

definitief ontwerp Slotlaan en zijstraten (pdf; 3,6MB)

Walkartpark

Het park is een Rijksmonument en een erfenis van de dames Walkart. Zij hebben dit park geschonken aan de gemeente Zeist onder de voorwaarde dat het een openbaar wandelpark blijft. Het Walkartpark werd in 2016 gerenoveerd, waardoor het weer 100 jaar meekan.

Horeca in het Walkartpark

Tijdens de renovatie van het park werd gesproken over een permanente horecavoorziening op het centrale plein. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure is inmiddels in gang gezet en duurt naar verwachting circa anderhalf jaar. Tot die tijd is door het college van B&W gekozen voor tijdelijke horeca.

Tijdens de openingstijden van het park staan er iedere woensdag en in het weekend foodtrucks op het centrale plein in het Walkartpark. Het aanbod van de foodtrucks is divers; ze bieden keuze aan hapjes en drankjes voor iedereen.

Bestemmingsplanwijziging

Voor de komst van permanente horeca is een bestemmingsplanwijziging nodig. In 2017 lag het ontwerpbestemmingsplan 'Parkpaviljoen Walkartpark' ter inzage. Dit plan (in het midden van het Walkartpark, achter het centrale plein) maakt de realisatie van een horecagelegenheid van 100 vierkante meter met terras mogelijk. Voor geïnteresseerden werden 2 inloopbijeenkomsten gehouden.

Het college van B&W zal het plan gaan voorleggen aan de gemeenteraad. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad in december 2018 een besluit. Als de gemeenteraad akkoord is met het plan, wordt er op basis van van tevoren gestelde criteria een ondernemer geselecteerd, afspraken gemaakt en kan de bouw beginnen. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2019.

Piramidon

Op de hoek van de oude orgelpijpenmakerij, hoek Weeshuislaan-Antonlaan, komt appartementengebouw 'Piramidon'. Er komen duurzame 16 appartementen. De bouw duurt ongeveer 2 jaar. In de herfstmaanden wordt bekeken welke herinrichtingsactiviteiten in de Korte Weeshuislaan al wel uitgevoerd kunnen worden en waar het beter is om mee te wachten.

Meer informatie

Op de website www.centrumzeistvernieuwt.nl vindt u meer informatie over de vernieuwing van het centrum van Zeist.

Heeft u vragen over de centrumvernieuwing? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.