Retailperspectief centrum Zeist

Ons doel is om van het centrum van Zeist een aantrekkelijke plek te maken, een centrale plek van ontmoeting. Om daarin duidelijk te krijgen wat onze ambities zijn en wat onze aandacht/de nadruk krijgt, hebben we een retailperspectief geschreven. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over dit document.

Toekomst van het Zeister centrum

Het centrum van Zeist is in beweging. Hoe kan dit centrum nóg aantrekkelijker worden voor mensen uit Zeist en omstreken? Het retailperspectief beschrijft de richting waarin wij graag willen dat Zeist ontwikkelt naar een aantrekkelijk en goed functionerend centrum. We beschrijven hierin dat we het doel voor het Zeister centrum kunnen halen door:

  • een unieke mix van winkels en diensten;
  • winkels die kenmerkend zijn voor Zeist, omdat ze nergens anders op die manier aanwezig zijn;
  • de winkels te concentreren in een kleiner gebied;
  • het winkelaanbod te richten op 2 specifieke doelgroepen: jonge gezinnen en 55-plussers.

Andere onderwerpen in het retailperspectief zijn: verbetering parkeren, kwaliteit aangezicht centrum en verdere versterking samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente in stichting Hart van Zeist.

Twee documenten

Het retailperspectief bestaat uit twee documenten:

  • retailperspectief 'Centrum als de ontmoetingsplek van Zeist'
  • adviesrapport 'Retail centrum Zeist'

De gemeenteraad neemt hierover na de zomer een besluit.

Toekomst detailhandel

Detailhandel met producten en diensten voor consumenten (ook wel ‘retail’ genoemd) neemt de komende jaren landelijk nog met zo’n 20-25% af. Daarmee veranderen stadscentra van plekken om te kopen naar plekken om te verblijven. Onderwerpen die aan bod komen in het retailperspectief zijn: hoe kom je tot een compacter winkelgebied waardoor het aanbod mooi op elkaar aansluit zonder dat er gaten vallen? En ook: hoe onderscheidt het centrum van Zeist zich van andere centra?

Centrumvisie als aanleiding

De centrumvisie was de aanleiding voor het opstellen van het retailperspectief. Die visie werd in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het retailperspectief voor het centrum van Zeist? Neem dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.