Retailvisie centrum Zeist

Het centrum van Zeist vernieuwt. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente werken samen aan een groen, gastvrij en gezellig centrum. Het nieuwe centrum krijgt een groenere uitstraling en voelt gastvrij. De Retailvisie draagt bij aan een toekomstbestendig centrum. Een centrum waar het leuk is om te winkelen en te verblijven.

Retailvisie voor de toekomst van het centrum

Om het vernieuwde centrum nu en in de toekomst een gebied te laten zijn waar ondernemers graag ondernemen en bezoekers graag winkelen, stellen wij - als onderdeel van de nieuwe centrumorganisatie - een Retailvisie op. Deze visie gaat bijvoorbeeld in op de profilering van het centrum als winkelgebied, de leegstand, het aantrekken van nieuwe ondernemers en het beter inspelen op de wensen van de consumenten. Een externe retaildeskundige, bureau BRO, werkt samen met ons aan het opstellen van deze visie.

Eind van het jaar is de Retailvisie klaar, inclusief een bijbehorend uitvoeringsplan.

Centrumvisie als aanleiding

De centrumvisiewas de aanleiding voor het opstellen van de Retailvisie. Die werd in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. De centrumvisie richt zich niet alleen op de profilering van het centrum, maar geeft ook perspectief op de leegstand in het winkelgebied.