Verkeersmaatregelen centrumvisie

Op 16 januari 2017 worden vanuit de centrumvisie 9 verkeersmaatregelen in het centrum in procedure gebracht middels 5 verkeersbesluiten. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u door naar www.centrumzeistvernieuwt.nl

Verkeersmaatregelen binnen het centrum (verkeersbesluiten)

 • afsluiten Jagerlaan ter hoogte van Slotlaan
 • openstellen busstation richting de Boulevard
 • afsluiten Korte Steynlaan voor autoverkeer
 • afsluiten Geiserlaan ter hoogte van Steynlaan
 • eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting Weeshuislaan
 • afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel
 • afsluiten voormalig tunneltje Klinker voor autoverkeer
 • afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van Slotlaan
 • eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen 1e Hogeweg en (korte) Weeshuislaan

Daarnaast heeft het college besloten om het zesde verkeersmaatregel ‘instellen tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en Lommerlust’ niet verder in procedure te brengen.

Bekendmaking verkeersbesluiten in de Staatscourant

Verkeersplannen buiten het centrum (ontwerpverkeersbesluiten)

Naast de verkeersmaatregelen in het centrum zijn, in overleg met bewoners van de desbetreffende wijken, wijkverkeersplannen met verkeersmaatregelen opgesteld. In de plannen zijn aanvullende verkeersmaatregelen om de ongewenste effecten in deze wijken, veroorzaakt door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum, te beperken.

Eenrichtingsverkeer

Straten die als eenrichtingsverkeer worden ingesteld:

 • Costerlaan van Jagerlaan tot Steynlaan
 • Krugerlaan van Joubertlaan tot Steynlaan (behalve tussen het hofje en de Krugerlaan in verband met laden en lossen van vrachtwagens en kans op blokkades)
 • Jagerlaan van Costerlaan tot Antonlaan
 • Cronjélaan van Steynlaan tot Jagerlaan
 • Verlengde Slotlaan van Lindenlaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan (nu al sprake van eenrichtingsverkeer van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur)
 • Lyceumlaan van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard – Antonlaan
 • Pauw van Wieldrechtlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan
 • Stationslaan van Prins Hendriklaan naar Bethanielaan
 • Professor Lorentzlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan

Deze ontwerp-verkeersbesluiten worden gelijktijdig op 16 januari 2017 in procedure gebracht met de definitieve verkeersbesluiten voor de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum.

Belanghebbenden kunnen op de ontwerp-verkeersbesluiten binnen 6 weken na publicatie in de Staatscourant een zienswijze indienen bij het college. Zienswijzen ontvangen wij graag per brief of digitaal. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de heroverweging van de verkeersbesluiten binnen de wijkverkeersplannen. We verwachten dat het college in april 2017 een besluit neemt over mogelijk ingediende zienswijzen en de vervolgprocedure.

Bekendmaking ontwerpverkeersbesluiten in de Staatscourant

Nota’s van beantwoording

Op 6 april 2016 zijn de bijbehorende ontwerp-verkeersbesluiten voor het instellen van de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum gepubliceerd. Na deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid gekregen om een zienswijze tegen een of meerdere ontwerp-verkeersbesluiten in te dienen. Hier vindt u de nota’s van beantwoording op deze zienswijzen.

Informatie over deze procedures vindt u op www.centrumzeistvernieuwt.nl/verkeer