Verkeersmaatregelen centrumvisie

Op 16 januari 2017 zijn vanuit de centrumvisie 9 verkeersmaatregelen in het centrum in procedure gebracht middels 5 verkeersbesluiten. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u door naar www.centrumzeistvernieuwt.nl

Uitspraak rechtbank over verkeersplan Centrum

De rechtbank deed op 3 juli uitspraak over het verkeersplan Centrum. Ook deed zij uitspraak over het wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark. Meer informatie over de rechtbankuitspraak.

Verkeersmaatregelen binnen het centrum (verkeersbesluiten)

 • afsluiten Jagerlaan ter hoogte van Slotlaan
 • openstellen busstation richting de Boulevard
 • afsluiten Korte Steynlaan voor autoverkeer
 • afsluiten Geiserlaan ter hoogte van Steynlaan
 • eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting Weeshuislaan
 • afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel
 • afsluiten voormalig tunneltje Klinker voor autoverkeer
 • afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van Slotlaan
 • eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen 1e Hogeweg en (korte) Weeshuislaan

Bekendmaking verkeersbesluiten in de Staatscourant

Verkeersplannen buiten het centrum (verkeersbesluiten)

Naast de verkeersmaatregelen in het centrum zijn, in overleg met bewoners van de desbetreffende wijken, wijkverkeersplannen met verkeersmaatregelen opgesteld. In de plannen zijn aanvullende verkeersmaatregelen om de ongewenste effecten in deze wijken, veroorzaakt door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum, te beperken.

Bekendmaking verkeersbesluiten in de Staatscourant

Op 21 augustus 2017 zijn de verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' gepubliceerd in de Staatscourant. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u door naar www.centrumzeistvernieuwt.nl

Eenrichtingsverkeer

In de 2 verkeersbesluiten is het instellen van eenrichtingsverkeer opgenomen voor:

 • Costerlaan, van Steynlaan tot Jagerlaan (behalve tussen de Krugerlaan en het hofje)
 • Krugerlaan, van Joubertlaan tot Steynlaan
 • Jagerlaan, van Costerlaan tot Antonlaan
 • Cronjélaan, van Steynlaan tot Jagerlaan
 • Verlengde Slotlaan, van Lindenlaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan
 • Lyceumlaan, van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard–Antonlaan
 • Pauw van Wieldrechtlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan
 • Professor Lorentzlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan (met uitzondering van bestemmingsverkeer)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de ingediende zienswijzen besloten om het instellen van eenrichtingsverkeer in de Stationslaan - van Prins Hendriklaan naar Bethanielaan op te schorten.

Verkeersbesluiten in de Staatscourant

Nota’s van beantwoording verkeersmaatregelen

Op 6 april 2016 zijn de bijbehorende ontwerp-verkeersbesluiten voor het instellen van de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum gepubliceerd. Na deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid gekregen om een zienswijze tegen een of meerdere ontwerp-verkeersbesluiten in te dienen.

Nota's van beantwoording wijkverkeersplannen

Op 16 januari 2017 zijn de ontwerp-verkeersbesluiten ten behoeve van de wijkverkeersplannen ‘Jagerlaan en omgeving’ en ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ gepubliceerd.

Na deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid gekregen om een zienswijze tegen een of meerdere ontwerp-verkeersbesluiten in te dienen.

Informatie over deze procedures vindt u op www.centrumzeistvernieuwt.nl/verkeer