geparkeerde fiets op de markt

Verkeersmaatregelen centrum Zeist

Samen met ondernemers en bewoners hebben we in de afgelopen jaren gewerkt aan plannen en de uitvoering voor een groen, gezond en gezellig centrum. Er is er al veel verbeterd. Zo zijn er speeltuintjes aangelegd, gevels verfraaid en kunstwerken gekomen. Onderdeel van het centrumplan is óók om meer ruimte te geven aan bezoekers en fietsers. Daarom hebben we de verkeersroutes door het centrum aangepast.

Het goede gesprek met bewoners en winkeliers

We beseffen dat de aanpassing van de verkeersroutes een grote impact heeft. Daarom gaan we met u in gesprek over uw ervaring, signaal of vraag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 030, per mail via zeist@zeist.nl en social media. We blijven de situatie nauwlettend volgen en waar mogelijk sturen we bij.

Vanaf 9 februari tot en met 8 maart kon u ons ook bereiken via een informatiepunt in De Klinker. Inmiddels heeft dat informatiepunt haar deuren gesloten.

Verkeersmaatregel Weeshuislaan

Het verkeersbesluit voor de invoering van venstertijden voor het bevoorradingsverkeer en de lengtebeperking van vrachtwagens is gepubliceerd op maandag 11 maart. De bezwaartermijn loopt tot 6 weken na de publicatiedatum. Als er geen bezwaren binnenkomen, dan kan aansluitend het verkeersbesluit uitgevoerd worden. Tot die tijd gelden de venstertijden en de lengtebeperking nog niet.

De inhoud van het verkeersbesluit is hieronder kort weergegeven.

Tijden voor bevoorrading winkels

In een voetgangersgebied is zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer gewenst, dat geldt ook voor bevoorradingsverkeer. Dit betekent dat bevoorrading alleen nog is toegestaan op:

 • maandag tot en met donderdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur;
 • vrijdag tussen 7.00 uur en 21.00 uur;
 • zaterdag tussen 7.00 uur en 12.00 uur.

Op zondag is bevoorrading niet meer toegestaan.

Maximale lengte van vrachtwagens

Het distributiehof voor de bevoorrading van winkels aan de Korte Weeshuislaan biedt ruimte voor vrachtwagens tot maximaal 14 meter om daar te kunnen draaien. Daar draaien is verkeersveiliger, dan draaien op de Weeshuislaan.

Om te voorkomen dat bevoorradingsverkeer de Weeshuislaan, tussen het distributiehof en de Slotlaan, toch gebruikt, wordt dit deel afgesloten middels een fysieke afsluiting. Naast de ingang van het distributiehof wordt verkeersbord C17 met daarop ’14 meter’ geplaatst om te zorgen dat langer bevoorradingsverkeer zich opstelt op de Weeshuislaan.

Raadsinformatiebrief over verkeersmaatregelen van 25 februari

Op maandag 25 februari heeft het college van burgemeester en wethouders een tweede brief gestuurd aan de gemeenteraad over de verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen. Met deze brief houden we de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij willen de inhoud van deze brief graag met u delen.

 Lees de hele brief

Hieronder vindt u een korte samenvatting van een paar belangrijke onderdelen in de brief.

Signalen en actie

De gemeente heeft de afgelopen weken signalen opgehaald bij inwoners en ondernemers. Dat deden zij buiten, bij het infopunt, bij ondernemers, op scholen, bij ouderen. Enerzijds om de Centrumvisie en de verkeersmaatregelen uit te leggen, anderzijds om tot een grondige inventarisatie te kunnen komen van de signalen uit de samenleving ten aanzien van de effecten van de verkeersmaatregelen.

Meeste signalen over

 • Verkeersplan als geheel
 • Verkeerssituatie Wilhelminaparkbuurt
 • Verkeerssituatie Antonlaan
 • Verkeerssituatie Voorheuvel
 • Bereikbaarheid ondernemers

Acties

 • Het verkeerslicht op de Antonlaan is beter afgesteld waardoor verkeer vanaf de Antonlaan sneller haar weg kan vervolgen.
 • Een paar onduidelijke verkeersborden zijn vervangen.
 • Werkzaamheden kruispunt Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan zijn uitgesteld tot de meivakantie.
 • We gaan links afslaan vanuit parkeergarage Emmaplein richting 1e Hogeweg mogelijk maken.
 • Er is een informatiecentrum gekomen
 • Er zijn kaartjes en filmpjes gemaakt met de nieuwe rijroutes van en naar parkeerplekken in het centrum.
 • Er zijn advertenties geplaatst in het AD en de Nieuwsbode over de bereikbaarheid van Zeist.

Handhaving

 • De verkeersregelaars en tekstkarren staan op tot en met zaterdag 23 februari in het centrum.
 • Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente (BOA’s) houden vanaf dan extra toezicht in het centrum en beboeten automobilisten die het inrijverbod negeren.
 • Ook is er contact geweest met de busmaatschappijen vanwege de snelheid op de Slotlaan.

Ondernemers

De raad heeft op 19 februari besloten om €350.000,- beschikbaar te stellen voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum. Ondernemers hebben daar ideeën over. Wij gaan met ondernemers afspraken maken over concrete maatregelen om het imago van het centrum te versterken.

Raadsinformatiebrief over verkeersmaatregelen van 5 februari

Op dinsdag 5 februari heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen. Aanleiding voor deze brief zijn de onrust en de vragen hierover bij bewoners en winkeliers. Wij willen de inhoud van deze brief daarom graag met u delen.

 Lees de hele brief

Hieronder vindt u een korte samenvatting van een paar belangrijke onderdelen in de brief.

Effecten verkeersmaatregelen

Het duurt even voordat we het effect van de verkeersmaatregelen goed kunnen meten. Iedereen moet er nog aan wennen en dit duurt wel een paar maanden. We gaan metingen uitvoeren op de volgende momenten:

 • april-mei: meting in gewenningsperiode
 • september: meting in genormaliseerde periode

Bij deze metingen gebruiken we de verkeerstellingen op een aantal strategische plekken en informatie van de verkeerslichten. Ook nemen we de reacties van inwoners mee. Daarnaast kijken we of er verschuivingen zijn in het gebruik van de parkeerplekken. Op basis van de uitkomsten van al deze informatie gaan we na òf er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Dit doen we nu

 • inzet verkeersregelaars om het verkeer te helpen met de nieuwe situatie:

  • bij kruispunt Antonlaan/Steynlaan
  • bij afsluiting ter hoogte van de Markt
  • in woonwijken

 • verkeerslichten Antonlaan beter afgesteld
 • inrichten informatiecentrum

Cameratoezicht en handhaving

De nieuwe situatie heeft gewenning nodig. Iedereen moet omschakelen van zijn oude, gewende rijroutes naar de nieuwe. Echter, om onveilige situaties en ongewenste verkeersstromen te voorkomen is het belangrijk dat verkeersregels worden nageleefd. Daarom is op de Voorheuvel en de Markt gekozen om de afsluiting te ondersteunen met behulp van cameratoezicht. Auto’s die het inrijverbod negeren, kunnen een bekeuring krijgen.

Verkeersmaatregelen die ingingen op 28 januari

plattegrond met omleidingsroutes
Deze omleidingen voor het verkeer gingen in op 28 januari (klik op de foto voor een grotere afbeelding).
roze=éénrichtingsverkeer; maatregelen uit wijkverkeersplannen
groen=adviesroute voor het verkeer
blauw=adviesroutes voor het verkeer

Op maandag 28 januari gingen diverse verkeersmaatregelen in, zowel binnen het centrum als in een aantal omliggende wijken. Het centrum blijft goed bereikbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer.

Wij snappen dat u even zult moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie(s). We blijven die daarom nauwlettend volgen. Ook gaan we nieuwe verkeersmetingen uitvoeren, zodra het verkeer gewend is aan de nieuwe situatie.

Filmpje nieuwe verkeersroute

Verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen

 • afsluiting Korte Steynlaan voor autoverkeer richting Slotlaan;
 • afsluiting Geiserlaan voor autoverkeer, ter hoogte van Steynlaan;
 • afsluiting Voorheuvel voor doorgaand autoverkeer ter hoogte van De Klinker (voormalig tunneltje bij de Markt);
 • openstelling Voorheuvel ter hoogte van De Klinker alléén voor busverkeer.

Eénrichtingsverkeer

Voor diverse straten wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld. Deze verkeersmaatregelen komen voort uit de wijkverkeersplannen.

 • Lyceumlaan, van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 • Verlengde Slotlaan, van Lindenlaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 • Pauw van Wieldrechtlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan;
 • Professor Lorentzlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan.
 • Krugerlaan, van Joubertlaan tot Steynlaan;
 • Costerlaan, van Steynlaan tot Jagerlaan, behalve tussen Krugerlaan en het hofje);
 • Jagerlaan, van Costerlaan tot Antonlaan;
 • Cronjélaan, van Steynlaan tot Jagerlaan.

Route vanuit centrum naar 1e Hogeweg

U kunt niet meer met de auto vanaf de Weeshuislaan langs de Markt en Voorheuvelplein naar de 1e Hogeweg. Vanaf parkeergarage Emmaplein moet u met de auto verplicht rechtsaf slaan. De nieuwe route vanaf parkeergarage Emmaplein naar de 1e Hogeweg loopt via Weeshuislaan, Antonlaan, Steynlaan, Bergweg, Jacob van Lenneplaan, Schaerweijdelaan, Utrechtseweg en Montaubanstraat.

Vanaf de 1e Hogeweg kunt u via de Meester de Klerkstraat naar de Weeshuislaan en Antonlaan.

Verkeersmaatregelen die op een ander moment ingaan

Voor 2 maatregelen moet eerst het Busstation worden heringericht, voordat ze in kunnen gaan. Deze verkeersmaatregelen gingen dus niet in op 28 januari:

 • afsluiting Korte Steynlaan naar Antonlaan;
 • openstelling busstation richting Boulevard.

Let op: de route van Antonlaan naar Korte Steynlaan is wél afgesloten per 28 januari.