Dit ging vooraf aan de verkeersmaatregelen

De verkeersmaatregelen met relatief weinig impact gingen in op 1 november 2018. Het zijn de volgende verkeersmaatregelen:

Afsluiting Rozenstraat bij de Voorheuvel

De Rozenstraat aan de kant van de Voorheuvel is afgesloten voor autoverkeer, óók voor ontheffinghouders. Er staan nu paaltjes. Ontheffinghouders van de Voorheuvel kunnen het gebied in via de route: Schaerweijdelaan, Jacob van Lenneplaan en Bergweg.

Vanuit parkeergarage Emmaplein verplicht rechtsaf

Vanaf de parkeergarage Emmaplein moet u met de auto verplicht rechtsaf slaan. Tot 28 januari 2019 kunt u de route langs de Markt naar de 1e Hogeweg nog gebruiken.

Vanaf 28 januari 2019 wordt de route vanaf parkeergarage Emmaplein naar de 1e Hogeweg: Antonlaan, Steynlaan, Bergweg, Schaerweijdelaan en Utrechtseweg.

Afsluiting Jagerlaan bij de Slotlaan

De Jagerlaan is aan de kant van de Slotlaan afgesloten voor autoverkeer. Er staan nu paaltjes.

De winkels en horeca aan de Jagerlaan blijven bereikbaar via 2 routes:

 • via de Korte Steijnlaan en de Antonlaan;
 • via de 1e Hogeweg, Meester de Klerkstraat, Weeshuislaan en Antonlaan.

Afsluiting (Korte) Weeshuislaan bij de Slotlaan

De Weeshuislaan aan de kant van de Slotlaan is afgesloten voor autoverkeer. De bussen richting Driebergen en Utrecht rijden via de Markt en de 1e Hogeweg.

Het laden en lossen achter de Hema kan via de route: Antonlaan en Weeshuislaan

plattegrond verkeersmaatregel
visualisatie verkeersmaatregel Rozenstraat
plattegrond verkeersmaatregel
visualisatie verkeersmaatregel parkeergarage Emmaplein - situatie tot 28 januari 2019
visualisatie verkeersmaatregel Jagerlaan
plattegrond verkeersmaatregel
visualisatie verkeersmaatregel Korte Weeshuislaan

Op 3 maart 2015 stemde de gemeenteraad in met de centrumvisie en het bijbehorende verkeersplan dat bestaat uit diverse verkeerscirculatiemaatregelen. Daarna zijn er diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden over de gevolgen van dit verkeersplan. Het college heeft vervolgens de verkeerscirculatiemaatregelen in procedure gebracht door het nemen van verkeersbesluiten.

Vijf definitieve verkeersbesluiten

Op 6 december 2016 besloot het college van burgemeester en wethouders om 9 verkeerscirculatiemaatregelen in procedure te brengen:

 • afsluiten Jagerlaan ter hoogte van de Slotlaan;
 • openstellen busstation richting de Boulevard;
 • afsluiten Korte Steynlaan voor autoverkeer;
 • afsluiten Geiserlaan ter hoogte van de Steynlaan;
 • eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting de Weeshuislaan;
 • afsluiten Rozenstraat ter hoogte van de Voorheuvel;
 • afsluiten voormalig tunneltje Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen voor busverkeer;
 • afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van de Slotlaan;
 • eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen de 1e Hogeweg en de (korte) Weeshuislaan.

Bovenstaande verkeerscirculatiemaatregelen zijn opgenomen in 5 verkeersbesluiten. Deze 5 verkeersbesluiten zijn op 16 januari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-2706.html

 1. verkeersbesluit ‘Afsluiten Jagerlaan’ (kenmerk 210527)
 2. verkeersbesluit ‘Korte Steynlaan – Slotlaan (busstation) – Geiserlaan’ - meerdere maatregelen (kenmerk 210529)
 3. verkeersbesluit ‘Instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester de Klerkstraat’ (kenmerk 210533)
 4. verkeersbesluit ‘Weeshuislaan – Voorheuvel – Slotlaan – 1e Hogeweg’ – meerdere verkeersmaatregelen (kenmerk 210535)
 5. verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel (kenmerk 210534)

Uitspraak rechtbank over verkeersplan Centrum

Binnen de wettelijke beroepstermijn stond voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank tegen hierboven genoemd verkeersbesluiten. Een aantal partijen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep aan te tekenen. Op 28 juni 2018 deed de rechtbank uitspraak. In haar uitspraak heeft de rechtbank alle ingestelde beroepen ongegrond verklaard en daarmee de gemeente in het gelijk gesteld.

Een aantal partijen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen dit verkeersbesluit. Het is nu wachten op de Raad van de State.

Naast de verkeersmaatregelen in het centrum zijn, in overleg met bewoners van de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’, wijkverkeersplannen met verkeerscirculatiemaatregelen opgesteld. Deze verkeerscirculatiemaatregelen moeten de ongewenste verkeersstromen, die door het verkeersplan centrum kunnen ontstaan, tegengaan.

Wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving'

Het wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving' bestaat uit het instellen van eenrichtingsverkeer op de straten:

 • Costerlaan, van Steynlaan tot Jagerlaan (behalve tussen de Krugerlaan en het hofje);
 • Krugerlaan, van Joubertlaan tot Steynlaan;
 • Jagerlaan, van Costerlaan tot Antonlaan;
 • Cronjélaan, van Steynlaan tot Jagerlaan;

Het verkeersbesluit met de verkeerscirculatiemaatregelen ‘Jagerlaan en omgeving’ (kenmerk 0238102) is op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen dit verkeersbesluit. Daarmee is dit verkeersbesluit onherroepelijk.

Wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark'

In het wijkverkeersplan ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ wordt op verschillende wegen eenrichtingsverkeer ingesteld om een ongewenste verkeersstroom door de wijken te voorkomen. 

Het verkeersbesluit voor de verkeerscirculatiemaatregelen 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' (kenmerk 0238103) is op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin zijn de volgende verkeersmaatregelen opgenomen:

 • Verlengde Slotlaan, van Lindenlaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 • Lyceumlaan, van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard–Antonlaan;
 • Pauw van Wieldrechtlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan;
 • Professor Lorentzlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan (met een uitzondering voor bestemmingsverkeer).

Uitspraak rechtbank over wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark

Binnen de beroepstermijn stond voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank. Een partij heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep aan te tekenen. Op 28 juni 2018 deed de rechtbank uitspraak..

Het beroep is ongegrond verklaard, op één onderdeel na. In haar uitspraakheeft de rechtbank het besluit om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Professor Lorentzlaan, tussen de Boslaan en Fransen van der Puttelaan, in tact gelaten, maar niet de bijbehorende uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Beide partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen dit verkeersbesluit. Daarmee is dit verkeersbesluit onherroepelijk.

plattegrond met wijkverkeersplan
Wijkverkeersplan Jagerlaan en omgeving
plattegrond met wijkverkeersplan
Wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark

Naast de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum en in de wijken 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' en 'Jagerlaan en omgeving' hebben we een aantal wegen buiten het centrum aangepast:

 • Lindenlaan is verkeersveiliger ingericht, waarmee de hoeveelheid verkeer hopelijk wordt verminderd;
 • Bergweg is heringericht, onder andere om de alternatieve noord-zuid-route (Steynlaan-Bergweg-Jacob van Lenneplaan) te verbeteren.

Andere (verkeers-)problemen in de wijk

Uit de gesprekken met de bewoners voor het opstellen van de wijkverkeersplannen kwamen ook andere problemen naar voren. Dit ging bijvoorbeeld over de inrichting van straten, zoals te smalle stoepen of onoverzichtelijke kruispunten. Ook kwam het parkeerbeleid ter sprake. De deelnemers aan de dialoog hebben aangegeven hier graag nog over in gesprek te willen.