Signalen en acties

De verkeersmaatregelen die op 28 januari zijn gestart, hebben een grote impact. Wij hebben diverse signalen en ideeën ontvangen via telefoonnummer 14 030, per mail via zeist@zeist.nl en social media.

Dit hebben we met uw inbreng gedaan

 • Er is een informatiecentrum gekomen.
 • Onduidelijke verkeersborden zijn vervangen.
 • Kaartjes met uitrijroutes en parkeerroutes op de website geplaatst.
 • Filmpjes met de rijroutes vanuit verschillende richtingen op de website geplaatst.
 • Aanpassing op verzoek van parkeervergunningrayons:

  • voor sommige inwoners blijkt het handiger om een parkeervergunning in een ander rayon te hebben, zodat zij het centrum gemakkelijker kunnen verlaten.

 • Verkeerslicht op Antonlaan is beter afgesteld, waardoor het verkeer vanaf de Antonlaan sneller haar weg kan vervolgen.
 • Er zijn tot en met 23 februari verkeersregelaars en tekstkarren ingezet om het verkeer te helpen met de nieuwe situatie.
 • Vanaf 23 februari houden de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) extra toezicht en delen ze boetes uit aan automobilisten die het inrijverbod negeren.
 • Blindengeleidestroken zijn op een aantal plekken aangepast.
 • We hebben contact gezocht met busmaatschappijen vanwege klachten over de snelheid op de Slotlaan.

Dit volgt nog (op korte termijn)

 • Links afslaan vanuit parkeergarage Emmaplein richting 1e Hogeweg.

Dit zijn we aan het onderzoeken

 • realisatie bewaakte fietsenstalling
 • welke knelpunten hebben mensen met een beperking en hoe kunnen we deze oplossen?