Gebiedsvisie Emmaplein, Markt en Voorheuvel-Zuid

Voor het gebied met het Emmaplein, de Markt en het zuidelijk deel van de Voorheuvel gaan we een nieuwe gebiedsvisie maken. Dit doen we samen met belanghebbenden in en rond het gebied.

Het gebied met het Emmaplein, de Markt en het zuidelijk deel van de Voorheuvel heeft te maken met een aantal ontwikkelingen:

 • er is veel winkelleegstand, vooral op het Emmaplein;
 • het hele Zeister centrum heeft een overschot aan winkelruimte;
 • het gebouw De Klinker is toe aan grondige renovatie;
 • de eigenaar van het voormalig V&D-pand heeft plannen voor een nieuwe invulling. Als die plannen uitgevoerd worden, dan:

  • verhuizen de bibliotheek en de muziekschool van de Klinker naar het V&D-pand;
  • komt De Klinker grotendeels leeg te staan.

De verhuizing van bibliotheek en de muziekschool naar het voormalige V&D-pand is nog lang niet zeker. Maar ook als deze verhuizing niet doorgaat, vraagt dit gebied om aandacht en een goede samenhangende visie.

De openbare ruimte in het centrum van Zeist heeft al grote veranderingen ondergaan, maar de woon- en leefomgeving in het centrum heeft nog wat extra's nodig. Bovendien is er in Zeist een grote behoefte aan woningen, bijvoorbeeld voor starters en ouderen. Daar biedt dit gebied misschien kansen voor.

 • Zijn er voldoende mogelijkheden om de leefbaarheid in het gebied Emmaplein-Markt-Voorheuvel-zuid een impuls te geven?
 • Wat zijn plannen van eigenaren, winkeliers en andere ondernemers in het gebied?
 • Waar concentreert de leegstand zich nu en wat zijn de verwachtingen voor de (middel)lange termijn?
 • Welke (andere) functies dragen bij aan een goede invulling van dit gebied?

Over deze en andere vragen wil de gemeente graag in gesprek met winkeliers, ondernemers, eigenaren, bewoners en gebruikers in het gebied. De gemeente wordt daarin bijgestaan door het stedenbouwkundig bureau SVP.

De informatie vanuit de gesprekken gebruiken de gemeente en SVP als inbreng voor de Gebiedsvisie. Deze Gebiedsvisie beschrijft hoe de toekomst van dit gebied eruit komt te zien.

De provincie Utrecht heeft laten weten graag een bijdrage te leveren aan deze gebiedsvisie in de vorm van deskundigheid en geld. Door de provincie Utrecht is aangegeven: “Uit het Koopstromenonderzoek dat wij onlangs samen met Noord- en Zuid-Holland hebben laten uitvoeren, bleek dat vooral de centra van middelgrote steden het moeilijk hebben. Het is dus een probleem dat de individuele gemeente overstijgt. In Zeist knelt het nu extra zolang het V&D-pand leeg staat. Daarom slaan we nu met de gemeente de handen ineen.” Hierover hebben we met de provincie een intentieverklaring getekend.

Begin 2020 organiseren wij samen met SVP voor bewoners en gebruikers van het gebied een workshopbijeenkomst voor de Gebiedsvisie. Een datum is nog niet bekend. Die is afhankelijk van een besluit over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek en de muziekschool van de Klinker naar het V&D-pand en over de verkeerssituatie in het centrum.

Als er een datum bekend is, dan ontvangen de betrokkenen hiervoor een uitnodiging. De planning voor de Gebiedsvisie zullen we dan bijwerken.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

In het voorjaar van 2019 zocht het college antwoord op de vraag of er voldoende mogelijkheden waren om een impuls te geven aan de leefbaarheid van het gebied Emmaplein, Markt en Voorheuvel-zuid. Daarom heeft het college aan stedenbouwkundig bureau SVP gevraagd een verkenning uit te voeren naar die mogelijkheden. Het college heeft geen uitspraak gedaan over het resultaat van die verkenning. De verkenning is vooral bedoeld als inspiratie. Hieronder vindt u linkjes naar de stukken van die verkenning en naar een filmpje dat over de verkenning is gemaakt.