Nieuwe toekomst voor Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg Noord is dé entree van Zeist voor het verkeer vanaf de kant van Utrecht. In de komende jaren komt hier een aantal panden leeg te staan en dat biedt mogelijkheden. Het is voor de gemeente én inwoners een goede kans om te onderzoeken hoe we het gebied mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Met als doel: een omgeving waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.

Wij maken daarom samen met geïnteresseerden en belanghebbenden een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord. In december zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen.

Planning

Hieronder de globale planning voor het opstellen van de gebiedsvisie voor het gebied Utrechtseweg Noord:

 • november/december: besluit over gebiedsvisie door gemeenteraad
 • 4 oktober: openbare slotbijeenkomst met terugkoppeling workshopresultaten
 • 20 september: 4e workshop participatiegroep
 • 30 augustus: 3e workshop participatiegroep
 • 5 juli: 2e workshop participatiegroep
 • 14 juni: 1e workshop participatiegroep met gebiedsexcursie
 • 22 mei: openbare startbijeenkomst met uitleg en toelichting van proces, doel en verwachtingen

Op weg naar de gebiedsvisie: interactief proces

In april ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord te maken. Daarmee gaf de raad het startschot voor het interactieve proces: het gesprek met de samenleving. In een openbare startbijeenkomst werden vervolgens de volgende punten uitgelegd en toegelicht:

 • aanleiding en doel gebiedsvisie;
 • proces;
 • verwachtingen.

Na deze startbijeenkomst is een participatiegroep samengesteld om samen met de gemeente het toekomstbeeld voor de Utrechtseweg Noord te maken.

Participatiegroep

De participatiegroep bestaat uit 45 deelnemers en is samengesteld op basis van een selectie uit de aanmeldingen. Deelname is niet vrijblijvend. De participatiegroep heeft eigen spelregels.

De participatiegroep wordt begeleid door landschapsarchitect OKRA. In 3 workshops verzamelt de participatiegroep samen met OKRA de ideeën, voorstellen, wensen en mogelijkheden. Alle inbreng wordt uiteindelijk gewogen en samengebracht in een gebiedsvisie, die we in december 2017 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen.

Kaders

Bij het opstellen van de gebiedsvisie moeten we rekening houden met het bestaand beleid en regelgeving op allerlei terreinen. Dit staat aangegeven in de notitie 'Kaders Gebiedsvisie Utrechtseweg-Zeist Noord' (Pdf; 1.44MB). Hier vindt u de publieksversie van deze notitie (Pdf; 6.6MB).

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

 • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
 • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
 • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
 • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreëren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Het visiegebied

kaart visiegebied
De grenzen van het visiegebied Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zijn met een rode lijn gemarkeerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project 'gebiedsvisie Utrechtseweg'? Neemt u dan contact op met ons, per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnumer 14 030.