Nieuwe toekomst voor Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg Noord is dé entree van Zeist voor het verkeer vanaf de kant van Utrecht. In de komende jaren komt hier een aantal panden leeg te staan en dat biedt mogelijkheden. Het is voor de gemeente én inwoners een goede kans om te onderzoeken hoe we het gebied mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Met als doel: een omgeving waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.

Samen met geïnteresseerden en belanghebbenden hebben wij daarom een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord gemaakt.

In oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het voorlopig ontwerp van het Groene Raamwerk en Pestersbosje. Op 9 januari is het ontwerp tijdens de Ronde Tafel besproken en op 23 januari 2020 in het Debat. Het besluit is door de gemeenteraad op 11 februari genomen.

De plannen voor elk deelgebied worden apart uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp bevat ook een plan voor het onderhoud van het gebied. De uitvoering gebeurt in fases.

Uitvoering plannen deelgebieden

  • De werkzaamheden aan het Pestersbosje starten in 2020. De meest dringende werkzaamheden worden dan opgepakt. De restauratie van het park loopt daarna nog enkele jaren door, omdat het groen heel geleidelijk moet worden omgevormd.
  • Na de uitvoering van de plannen van Rabobank en Eikenstein worden de werkzaamheden aan de Laan van Eikenstein uitgevoerd.
  • Het definitieve ontwerp van de openbare ruimte en de uitvoering van de werkzaamheden worden in samenhang met de particuliere ontwikkelingen uitgevoerd. Ook omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de planuitwerking.

Op 1 oktober 2019 was er een informatieavond over het voorlopig ontwerp van het Groene Raamwerk en het Pestersbosje voor omwonenden. Tijdens deze avond presenteerden wij het voorlopig ontwerp (pdf; 5,7MB) aan u. Ook hebben wij toegelicht hoe wij uw reacties (pdf; 288kB) hebben verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Het Pesterbosje is een rijksmonument en daar is tuinhistorisch onderzoek (pdf, 4,9 MB) naar gedaan. Voor het ontwerp van het Pesterbosje was een werkgroep samengesteld uit Buro Lubbers, omwonenden, de groene groepen en een gemeentelijk ambtenaar. Deze werkgroep heeft het concept voorlopig ontwerp van het Pesterbosje gemaakt. Voor de overige openbare ruimte maakte Buro Lubbers het concept voorlopig ontwerp.

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

  • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
  • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
  • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
  • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreëren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Gebiedsvisie voor Utrechtseweg Noord

In de gebiedsvisie worden de 3 ambities voor het gebied beschreven:

1. Het versterken van de identiteit en uitstraling van de Stichtse Lustwarande

Het ruimtelijk beeld van de Stichtse Lustwarande is zo waardevol dat de identiteit en uitstraling van het gebied nog sterker wordt gemaakt. De Utrechtseweg is en blijft een kralensnoer van verschillende deelgebieden met een diversiteit aan functies en uitstraling.

2. Een robuust Groen Raamwerk

Het groene raamwerk van de Stichtse Lustwarande wordt ontwikkeld tot een robuust netwerk van groenverbindingen. Waarbij de groene omgeving uitnodigt tot ontmoeten. Het gebied moet een kralensnoer blijven van locaties met verschillende functies. Dat kunnen de voormalige monumentale buitenplaatsen zelf zijn, maar ook nieuwe gebouwen.

3. Een duurzame en gezonde leefomgeving: de Gezonde stad

In het gebied wordt uitgegaan van ontwikkelingen in een duurzame en gezonde leefomgeving: klimaatneutraal, levensloopbestendig en flexibel: of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Daarmee krijgt het gebied een toegevoegde kwaliteit: de wijk van de toekomst.

Tekst gebiedsvisie

In de vastgestelde gebiedsvisie zijn de kaarten op pagina's 53 en 62 van het concept vervangen, zoals eerder door de wethouder werd toegezegd tijdens de Ronde Tafel.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project 'gebiedsvisie Utrechtseweg'? Neemt u dan contact op met ons, per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnumer 14 030.