Nieuwe toekomst voor Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg Noord is dé entree van Zeist voor het verkeer vanaf de kant van Utrecht. In de komende jaren komt hier een aantal panden leeg te staan en dat biedt mogelijkheden. Het is voor de gemeente én inwoners een goede kans om te onderzoeken hoe we het gebied mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Met als doel: een omgeving waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.

Samen met geïnteresseerden en belanghebbenden hebben wij daarom een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord gemaakt. Eind 2017 stemde de gemeenteraad er mee in.

1 oktober: informatieavond over voorlopig ontwerp Groene Raamwerk en Pestersbosje

Op dinsdagavond 1 oktober organiseren wij een informatieavond over het voorlopig ontwerp van het Groene Raamwerk en het Pestersbosje. U bent van harte welkom.

Locatie en tijd

  • 19.15 uur: ontvangst met koffie/thee
  • 19.30 uur: welkom en start avond
  • 21.00 uur: afsluiting

Locatie: Sionskerk, Jacob Catslaan 73, Zeist

Programma

Tijdens deze avond presenteren wij het voorlopig ontwerp van het Groene Raamwerk en het Pestersbosje. Na afloop kunt u hierover napraten met ons en de landschapsarchitect die het plan heeft opgesteld.

Vervolg proces

Vanaf woensdag 2 oktober kunt u het voorlopig ontwerp hier downloaden.

Waarschijnlijk zal de gemeenteraad in december een besluit nemen over het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp is een plan op hoofdlijnen. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen, volgt een gedetailleerdere uitwerking per deelgebied in het definitief ontwerp.

Informatie over de uitvoering van de plannen volgt nog.

Kaart met daarop de locaties van het Groene Raamwerk en het Pesterbosje in het gebied Utrechtseweg Noord

Het Pesterbosje is een rijksmonument en daar is tuinhistorisch onderzoek (pdf, 4,9 MB) naar gedaan. Voor het ontwerp van het Pesterbosje was een werkgroep samengesteld uit Buro Lubbers, omwonenden, de groene groepen en een gemeentelijk ambtenaar. Deze werkgroep heeft het concept voorlopig ontwerp van het Pesterbosje gemaakt. Voor de overige openbare ruimte maakte Buro Lubbers het concept voorlopig ontwerp.

Eind juni hielden wij een informatiebijeenkomst over de concrete invulling van de openbare ruimte: Groene Raamwerk inclusief het Pestersbosje. Tijdens deze avond kon u reageren op het concept voorlopig ontwerp. U kon ook online reageren van 25 juni tot en met 9 juli op het concept ontwerp via het platform OmZeist.nl

bekijk reacties (in digitale archief)

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

  • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
  • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
  • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
  • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreëren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Gebiedsvisie voor Utrechtseweg Noord

In de gebiedsvisie worden de 3 ambities voor het gebied beschreven:

1. Het versterken van de identiteit en uitstraling van de Stichtse Lustwarande

Het ruimtelijk beeld van de Stichtse Lustwarande is zo waardevol dat de identiteit en uitstraling van het gebied nog sterker wordt gemaakt. De Utrechtseweg is en blijft een kralensnoer van verschillende deelgebieden met een diversiteit aan functies en uitstraling.

2. Een robuust Groen Raamwerk

Het groene raamwerk van de Stichtse Lustwarande wordt ontwikkeld tot een robuust netwerk van groenverbindingen. Waarbij de groene omgeving uitnodigt tot ontmoeten. Het gebied moet een kralensnoer blijven van locaties met verschillende functies. Dat kunnen de voormalige monumentale buitenplaatsen zelf zijn, maar ook nieuwe gebouwen.

3. Een duurzame en gezonde leefomgeving: de Gezonde stad

In het gebied wordt uitgegaan van ontwikkelingen in een duurzame en gezonde leefomgeving: klimaatneutraal, levensloopbestendig en flexibel: of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Daarmee krijgt het gebied een toegevoegde kwaliteit: de wijk van de toekomst.

Tekst gebiedsvisie

In de vastgestelde gebiedsvisie zijn de kaarten op pagina's 53 en 62 van het concept vervangen, zoals eerder door de wethouder werd toegezegd tijdens de Ronde Tafel.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project 'gebiedsvisie Utrechtseweg'? Neemt u dan contact op met ons, per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnumer 14 030.