Groot onderhoud Couwenhoven

We willen aan de slag met het verbeteren van de woonomgeving van de wijk Couwenhoven. Het gaat om de herinrichting van het wijkdeel ten zuiden van de Weteringlaan met huisnummers 4100 tot en met 9000.

Door groot onderhoud willen we de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Bijvoorbeeld door het vervangen van de bovengrondse inrichting, zoals bestrating en waar nodig ook van groen en bomen. Het riool is nog goed en wordt niet vervangen.

Op 12 december presenteerden wij het concept-ontwerp aan u.

Totaalontwerp voor Couwenhoven (pdf; 4,6MB)

Toelichting: op dit panel is de gehele wijk te zien in plattegrond. Het voorlopig ontwerp is ingetekend en er staat een legenda bij. Op de tekening is aangegeven waar de trottoirs en loopstroken zijn. Waar de rijbaan is. Waar geparkeerd kan worden. Waar de groenvakken zijn. Waar de bomen staan. Welke bomen gekapt moeten worden en waar er nieuwe bomen geplant worden. Ook is te zien waar lantaarnpalen staan. 

Bekijk ook het filmpje met een 3D-animatie van de nieuwe situatie.

filmpje nieuwe inrichting

Wilt u meer informatie wil over het concept-ontwerp? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14030.

Hoofdonderwerpen concept-ontwerp

Flyer met hoofdonderwerpen en legenda voor de plattegrond (pdf; 3,8kB)

Ontstaan van dit plan

In september en oktober zijn er vier werkateliers geweest over ‘Groot Onderhoud
Couwenhoven’. Ruim 140 mensen deden hieraan mee. Veel van de ideeën zijn verwerkt in het concept-plan.

De ontwerpers hebben gezocht naar een inrichting die past bij elkaar en bij het karakter van de wijk, voldoende plek om te parkeren, inrichten van de weg als een 30-km zone,
bomen en groen, en klimaatoplossingen (zoals een goede waterafvoer via de bodem).
De basis van het concept-plan is:

  • de wijk behoudt haar groene karakter;
  • een inrichting die past een 30-km zone;
  • rekening houden met bestaande situatie, óók ondergronds zoals kabels en leidingen;
  • de wensen van bewoners uit de werkateliers meenemen;
  • aan gemeentelijke wensen en eisen voldoen.

Zoeken naar een goed evenwicht

De ruimte in de wijk Couwenhoven is erg beperkt en de belangen zijn soms in strijd met elkaar. We hebben gezocht naar een zo goed mogelijk evenwicht. Dit betekent: zoeken naar de middenweg. We hebben hierbij zoveel als mogelijk rekening gehouden met regelgeving, gemeentelijke uitgangspunten en de wensen van bewoners.

In december 2019 presenteerden wij het concept-ontwerp aan u, tijdens een informatieavond en via deze website. Tot en met 3 januari kon u reageren op dit concept.

De vervolgstap is het maken van een definitieve tekening van de inrichting. Daarna gaat het plan naar het college van burgemeester en wethouders. Waarschijnlijk komt het plan in februari 2020 ter inzage. Als u wilt, kunt u dan nog een keer op het plan reageren.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project? Of wilt u een document inzien uit een eerdere fase? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.