Kerckebosch

De wijk Kerckebosch in Zeist-Oost wordt op dit moment vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan deze wijkvernieuwing. Er komen nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types. Natuur en wijk worden meer met elkaar verweven. Een deel van de wijk is al gerealiseerd, maar de komende jaren wordt op verschillende plekken in de wijk nog gebouwd aan verschillende types woningen. Daarnaast is in de wijk een nieuw wijkcentrum geopend en is een brede school gebouwd. Ook is de buitenruimte opnieuw ingericht en zijn er plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum.

In de wijk worden 800 tot 1000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types ontwikkeld, waaronder ten minste 45 vrije kavels. Voor dit doel worden ruim 700 huurwoningen gesloopt. Het vernieuwde Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor terugkeer van de huidige bewoners en schept ook ruimte voor nieuwe bewoners.

Midden in de wijk ligt het winkelcentrum Kerckebosch. De openbare ruimte rondom het winkelcentrum is flink aangepakt en de werkzaamheden zijn bijna klaar.

Uitnodiging: feestelijke viering op 21 mei

De openbare ruimte is straks net zo mooi als de rest van de wijk. Alle reden voor een feestje. U bent daarom van harte welkom op 21 mei bij de feestelijke opening van de nieuwe openbare ruimte. Vanaf 17.00 uur zal wethouder Marcel Fluitman officieel de nieuwe openbare ruimte ‘openen’. De kraam staat nabij de Passage en is tot 19.00 uur open.

Dit is er gedaan

 • de bestrating van Hoog Kantje en Prinses Marijkelaan is grotendeels vernieuwd
 • de trottoirs
 • de parkeervakken
 • het groen
 • de fietspaden
 • de riolering
 • het straatmeubilair

Na de aanpassingen is de openbare ruimte rond het winkelcentrum net zo mooi als de rest van de wijk. Wijk en winkelcentrum sluiten hierdoor beter op elkaar aan.

Proces besluitvorming

Het vernieuwen van de openbare ruimte in en om het winkelcentrum hebben we in overleg gedaan met de bewoners en winkeliers van Kerckebosch. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gingen begin 2018 akkoord met het ontwerp.

Planning uitvoering

De uitvoering is in 2 fasen opgedeeld; voor meer informatie zie de faseringstekening (JPG; 7,4MB). Fase 1 werd afgerond in 2018. Deze werkzaamheden betroffen het rood begrensde deel op de faseringstekening (JPG; 192kB). De werkzaamheden van fase 2 betreffen het groen begrensde deel op de faseringstekening.

 • deel tijdelijke bestrating Prinses Marijkelaan vervangen (mei)
 • drempel aanbrengen op Prinses Marijkelaan (gelijktijdig met aanpassing kruising Sophialaan)
 • aanvraag aanlegvergunning fase 2 (verleend)
 • markeren/blessen te kappen bomen
 • kap bomen
 • openbreken bestrating Hoog Kanje, tussen fietsenwinkel en rotonde
 • aanleg riolering
 • aanleg nieuwe rijbaan en nieuwe aansluiting op de rotonde
 • opbreken trottoir
 • aanleg nieuw trottoir
 • aanbrengen nieuwe beplanting

Herinrichting Prinses Marijkelaan

Het deel van de Prinses Marijkelaan tussen de Sophialaan en de ingang van de expeditiehof is aan het projectgebied toegevoegd. Dit deel is op dezelfde manier ingericht als het deel van de Prinses Marijkelaan langs het winkelcentrum. Er zijn haakse parkeervakken gekomen aan de linkerzijde (op de faseringstekening) van de straat. Er is voor deze parkeerplaatsen geen groen opgeofferd. De oude parkeerplaatsen op de rijbaan (rechterzijde op de faseringstekening) zijn komen te vervallen. De blindengeleidestrook is iets verlegd richting de rotonde.

Herontwikkeling winkelcentrum

Supermarkt Albert Heijn is in 2017 grondig verbouwd en uitgebreid. De eigenaar van het andere deel van het winkelcentrum denkt na over het opknappen van zijn deel en het binnenplein. De woningen zijn al opgeknapt.

Documenten

Meer informatie

Actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op www.kerckeboschzeist.nl. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de WOM Kerckebosch per e-mail via info@kerckeboschzeist.nl of telefonisch via 030 694 02 29.

faseringstekening
Faseringstekening

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) is aan het onderzoeken in hoeverre de nieuwbouw in Kerckebosch een bijdrage kan leveren aan de versnellingsopgave huisvesting van de gemeente.

Hier vindt u meer informatie over het project woonruimte voor (her)starters.

Meer informatie

De meest actuele informatie over alle vernieuwingen in de wijk Kerckebosch vindt u op de website www.kerckeboschzeist.nl.