Kerckebosch

De wijk Kerckebosch in Zeist-Oost wordt op dit moment vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan deze wijkvernieuwing. Er komen nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types. Natuur en wijk worden meer met elkaar verweven. Een deel van de wijk is al gerealiseerd, maar de komende jaren wordt op verschillende plekken in de wijk nog gebouwd aan verschillende types woningen. Daarnaast is in de wijk een nieuw wijkcentrum geopend en is een brede school gebouwd. Ook is de buitenruimte opnieuw ingericht en zijn er plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum.

Bouw koop- en huurwoningen

In de wijk worden 800 tot 1000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types ontwikkeld, waaronder ten minste 45 vrije kavels. Voor dit doel worden ruim 700 huurwoningen gesloopt. Het vernieuwde Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor terugkeer van de huidige bewoners en schept ook ruimte voor nieuwe bewoners.

Winkelcentrum Kerckebosch

Midden in de wijk ligt het winkelcentrum Kerckebosch. We verbeteren de openbare ruimte rond het winkelcentrum. Het gaat om:

 • de bestrating
 • de parkeervakken
 • het groen
 • de fietspaden
 • het straatmeubilair

Na de aanpassingen is de openbare ruimte rond het winkelcentrum net zo mooi als de rest van de wijk. Wijk en winkelcentrum sluiten hierdoor beter op elkaar aan.

Proces besluitvorming

Het vernieuwen van de openbare ruimte in en om het winkelcentrum hebben we in overleg gedaan met de bewoners en winkeliers van Kerckebosch. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gingen begin 2018 akkoord met het ontwerp.

Planning uitvoering

De uitvoering is in 2 fasen opgedeeld; voor meer informatie zie de faseringstekening (JPG; 7,4MB).

 • vanaf 14 januari 2018: uitvoering en vervolg werkzaamheden 2e fase
 • eerste kwartaal 2018: einde werkzaamheden fase 2
 • einde eerste kwartaal 2018 en eerste kwartaal 2019: nog enkele detailwerkzaamheden in verband met de oplevering

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Werkzaamheden fase 2

Deze werkzaamheden betreffen het groen begrensde deel op de faseringstekening (JPG; 192kB).

 • aanvraag aanlegvergunning fase 2 (verleend)
 • markeren/blessen te kappen bomen
 • kap bomen
 • openbreken bestrating Hoog Kanje, tussen fietsenwinkel en rotonde
 • aanleg riolering
 • aanleg nieuwe rijbaan en nieuwe aansluiting op de rotonde
 • opbreken trottoir
 • aanleg nieuw trottoir
 • aanbrengen nieuwe beplanting

Fase 1 werd afgerond in 2018. Deze werkzaamheden betroffen het rood begrensde deel op de faseringstekening (JPG; 192kB).

Omleiding verkeer

Voor het verkeer staan er gele omleidingsborden. Kijk hier voor actuele informatie over de omleidingsroutes. De parkeerplaatsen bij de Albert Heijn blijven gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Herinrichting Prinses Marijkelaan

Het deel van de Prinses Marijkelaan tussen de Sophialaan en de ingang van de expeditiehof is aan het projectgebied toegevoegd. We richten dit deel in op dezelfde manier als het deel van de Prinses Marijkelaan langs het winkelcentrum. Er komen haakse parkeervakken aan de linkerzijde (op de faseringstekening) van de straat. Er wordt voor deze parkeerplaatsen geen groen opgeofferd. De oude parkeerplaatsen op de rijbaan (rechterzijde op de faseringstekening) komen te vervallen. De blindengeleidestrook wordt iets verlegd richting de rotonde.

Documenten

Meer informatie

Actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op www.kerckeboschzeist.nl. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de WOM Kerckebosch per e-mail via info@kerckeboschzeist.nl of telefonisch via 030 694 02 29.

faseringstekening
Faseringstekening

Betaalbare woonruimte voor (her-)starters

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) is aan het onderzoeken in hoeverre de nieuwbouw in Kerckebosch een bijdrage kan leveren aan de versnellingsopgave huisvesting van de gemeente.

Hier vindt u meer informatie over het project woonruimte voor (her)starters.

Meer informatie

De meest actuele informatie over alle vernieuwingen in de wijk Kerckebosch vindt u op de website www.kerckeboschzeist.nl.