Kerckebosch

De wijk Kerckebosch in Zeist-Oost wordt op dit moment vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan deze wijkvernieuwing. Er komen nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types. Natuur en wijk worden meer met elkaar verweven. Een deel van de wijk is al gerealiseerd, maar de komende jaren wordt op verschillende plekken in de wijk nog gebouwd aan verschillende types woningen. Daarnaast is in de wijk een nieuw wijkcentrum geopend en is een brede school gebouwd. Ook is de buitenruimte opnieuw ingericht en zijn er plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum.

Bouw koop- en huurwoningen

In de wijk worden 800 tot 1000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types ontwikkeld, waaronder ten minste 45 vrije kavels. Voor dit doel worden ruim 700 huurwoningen gesloopt. Het vernieuwde Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor terugkeer van de huidige bewoners en schept ook ruimte voor nieuwe bewoners.

Winkelcentrum Kerckebosch

Midden in de wijk ligt het winkelcentrum Kerckebosch. Door de openbare ruimte rondom het winkelcentrum te verbeteren, zal de kwaliteit daarvan beter aansluiten bij de rest van de vernieuwde wijk Kerckebosch. De verbeterslag betreft: de bestrating, de parkeervakken, het groen, de fietspaden en het straatmeubilair. De bedoeling is dat de openbare ruimte rondom het winkelcentrum net zo mooi wordt als de rest van de wijk.

Proces verbetering buitenruimte rond winkelcentrum

De wijk Kerckebosch wordt vernieuwd. Wij willen graag dat de openbare ruimte in en om het winkelcentrum net zo mooi wordt als de rest van de wijk. Dit doen we graag in overleg met de bewoners en winkeliers van Kerckebosch.

Tijdens een eerste bijeenkomst op 10 oktober kon u reageren op het voorlopig ontwerp. Deze reacties, maar ook de vragen die gesteld zijn tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 oktober, zijn de reden om nog twee andere ontwerpvarianten te maken.

Tijdens een tweede inloopbijeenkomst op 30 november presenteerden wij de drie ontwerpvarianten aan u. U kon ons toen vertellen wat u er van vindt en welke variant uw voorkeur heeft. Die reacties worden indien mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.
De bedoeling is om de plannen dan in de zomer van 2018 uit te voeren om de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken.

Planning

  • uitvoering plannen                                                         zomer 2018
  • inloopbijeenkomst 2                                                      30 november 2017
  • besluit gemeenteraad over voorlopig ontwerp    21 november 2017
  • gemeenteraadsvergadering                                        12 oktober 2017
  • inloopbijeenkomst 1                                                      10 oktober 2017

Overige verbeteringen winkelcentrum

Supermarkt Albert Heijn is recent grondig verbouwd en uitgebreid. De eigenaar van het andere deel van het winkelcentrum denkt na over het opknappen van zijn deel van het winkelcentrum en het binnenplein.

Documenten

Betaalbare woonruimte voor (her-)starters

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) is aan het onderzoeken in hoeverre de nieuwbouw in Kerckebosch een bijdrage kan leveren aan de versnellingsopgave huisvesting van de gemeente.

Hier vindt u meer informatie over het project woonruimte voor (her)starters.

Meer informatie

De meest actuele informatie over alle vernieuwingen in de wijk Kerckebosch vindt u op de website www.kerckeboschzeist.nl.