Kerckebosch

De wijk Kerckebosch in Zeist-Oost wordt op dit moment vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan deze wijkvernieuwing. Er komen nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types. Natuur en wijk worden meer met elkaar verweven. Een deel van de wijk is al gerealiseerd, maar de komende jaren wordt op verschillende plekken in de wijk nog gebouwd aan verschillende types woningen. Daarnaast is in de wijk een nieuw wijkcentrum geopend en is een brede school gebouwd. Ook is de buitenruimte opnieuw ingericht en zijn er plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum.

Bouw koop- en huurwoningen

In de wijk worden 800 tot 1000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types ontwikkeld, waaronder ten minste 45 vrije kavels. Voor dit doel worden ruim 700 huurwoningen gesloopt. Het vernieuwde Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor terugkeer van de huidige bewoners en schept ook ruimte voor nieuwe bewoners.

Winkelcentrum Kerckebosch

Midden in de wijk ligt het winkelcentrum Kerckebosch. We gaan de openbare ruimte rond het winkelcentrum verbeteren. Het gaat om verbetering van:

 • de bestrating
 • de parkeervakken
 • het groen
 • de fietspaden
 • het straatmeubilair

Na de verbeteringen is de openbare ruimte rond het winkelcentrum net zo mooi als de rest van de wijk. Wijk en winkelcentrum sluiten hierdoor beter op elkaar aan.

Proces besluitvorming

Het aanpassen van de openbare ruimte in en om het winkelcentrum doen we in overleg met de bewoners en winkeliers van Kerckebosch. In 2017 waren er 2 bijeenkomsten waarbij die konden reageren op het voorlopig ontwerp en ontwerpvarianten. Een kleine meerderheid van de aanwezigen had een voorkeur voor de variant met rechtstreekse aansluiting op de rotonde (variant 1). Ook de Adviescommissie Milieu en Leefbaarheid en het Kwaliteitsteam van Kerckebosch vonden deze variant de beste.

Het College en de gemeenteraad zijn begin dit jaar akkoord gegaan. Hierbij zijn de ventwegen vervallen. Het voorlopig ontwerp hebben we verder uitgewerkt. Bij die uitwerking betrokken we ook enkele direct omwonenden.

Planning uitvoering

De uitvoering is in 2 fasen opgedeeld; voor meer informatie zie de faseringstekening (JPG; 7,4MB). De resultaten van een flora- en faunaonderzoek zullen bepalen wanneer er precies gestart kan worden met de 2e fase.

 • 25 juni: start uitvoering 1e fase werkzaamheden
 • najaar: start uitvoering 2e fase werkzaamheden èn kap bomen
 • einde jaar: einde werkzaamheden fase 1
 • 1e helft 2019: einde werkzaamheden fase 2

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Werkzaamheden fase 1

Deze werkzaamheden betreffen het rood begrensde deel op de faseringstekening (JPG; 192kB).

 • openbreken bestrating
 • aanleg riolering
 • aanleg nieuwe rijbaan
 • opbreken trottoir
 • aanleg nieuw trottoir

Werkzaamheden fase 2

Deze werkzaamheden betreffen het groen begrensde deel op de faseringstekening (JPG; 192kB).

 • kap bomen
 • openbreken bestrating
 • aanleg riolering
 • aanleg nieuwe rijbaan
 • opbreken trottoir
 • aanleg nieuw trottoir

Omleiding verkeer

Vanaf 15 juni staan er gele omleidingsborden voor het verkeer. Kijk hier voor actuele informatie over de omleidingsroutes. De parkeerplaatsen bij de Albert Heijn blijven gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Als het trottoir is opgebroken, dan leggen we loopplanken neer voor de voetgangers.

Herinrichting Prinses Marijkelaan

Het deel van de Prinses Marijkelaan tussen de Sophialaan en de ingang van de expeditiehof is niet ter sprake gekomen tijdens de 2 informatiebijeenkomsten in 2017. Dit deel van de straat is echter alsnog aan het projectgebied toegevoegd.

We richten dit deel in op dezelfde manier als het deel van de Prinses Marijkelaan langs het winkelcentrum. Er komen haakse parkeervakken aan de linkerzijde (op de faseringstekening) van de straat. Er wordt voor deze parkeerplaatsen geen groen opgeofferd. De oude parkeerplaatsen op de rijbaan (rechterzijde op de faseringstekening) komen te vervallen.

Documenten

Meer informatie

Actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op www.kerckeboschzeist.nl. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de WOM Kerckebosch per e-mail via info@kerckeboschzeist.nl of telefonisch via 030 694 02 29.

Wilt u een toelichting van de aannemer over de werkzaamheden? Dan kunt u op dinsdag 19 juni tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het Binnenbos, Hoog Kanje 186. Medewerkers van de aannemer zijn dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Heeft u vragen over de herinrichting van de Prinses Marijkelaan? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

faseringstekening
Faseringstekening

Betaalbare woonruimte voor (her-)starters

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) is aan het onderzoeken in hoeverre de nieuwbouw in Kerckebosch een bijdrage kan leveren aan de versnellingsopgave huisvesting van de gemeente.

Hier vindt u meer informatie over het project woonruimte voor (her)starters.

Meer informatie

De meest actuele informatie over alle vernieuwingen in de wijk Kerckebosch vindt u op de website www.kerckeboschzeist.nl.