Kerckebosch

De wijk Kerckebosch in Zeist-Oost wordt op dit moment vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan deze wijkvernieuwing. Er komen nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types. Natuur en wijk worden meer met elkaar verweven. Een deel van de wijk is al gerealiseerd, maar de komende jaren wordt op verschillende plekken in de wijk nog gebouwd aan verschillende types woningen. Daarnaast is in de wijk een nieuw wijkcentrum geopend en is een brede school gebouwd. Ook is de buitenruimte opnieuw ingericht en zijn er plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum.

Bouw koop- en huurwoningen

In de wijk worden 800 tot 1000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types ontwikkeld, waaronder ten minste 45 vrije kavels. Voor dit doel worden ruim 700 huurwoningen gesloopt. Het vernieuwde Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor terugkeer van de huidige bewoners en schept ook ruimte voor nieuwe bewoners.

Winkelcentrum Kerckebosch

Midden in de wijk ligt het winkelcentrum Kerckebosch. Hier kunt u terecht voor de dagelijkse boodschappen bij de supermarkt of speciaalzaken. Bij een vernieuwde wijk past ook een vernieuwd winkelcentrum. Zo is bijvoorbeeld supermarkt Albert Heijn flink uitgebreid.

Door de openbare ruimte rondom het winkelcentrum te verbeteren, zal de kwaliteit daarvan beter aansluiten bij de rest van de vernieuwde wijk Kerckebosch. De verbeterslag betreft: de bestrating, de parkeervakken, het groen, de fietspaden en het straatmeubilair. De bedoeling is dat de openbare ruimte rondom het winkelcentrum net zo mooi wordt als de rest van de wijk.

voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan (Pdf; 778kB)

Uitbreiding Albert Heijn

Supermarkt Albert Heijn in het winkelcentrum is flink uitgebreid. Hiervoor is de winkel aan de achterzijde (voorheen 2 garagebedrijven) vergroot. De winkel werd van binnen en buiten verbouwd en het assortiment uitgebreid.

De naastgelegen winkelpanden (voorheen de showrooms van beide garages) zijn ook verbouwd door de supermarkteigenaar en worden te huur aangeboden.

Overige verbeteringen winkelcentrum

Zowel de gemeenteplannen voor het opknappen van de buitenruimte van het winkelcentrum, als de uitbreiding van Albert Heijn, passen bij de vernieuwing van de wijk Kerckebosch. Wij zijn in gesprek met de eigenaar van het overige deel van het winkelcentrum over het opknappen van de rest van het winkelcentrum en het binnenplein.

Betaalbare woonruimte voor (her-)starters

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) is aan het onderzoeken in hoeverre de nieuwbouw in Kerckebosch een bijdrage kan leveren aan de versnellingsopgave huisvesting van de gemeente.

Hier vindt u meer informatie over het project woonruimte voor (her)starters.

Meer informatie

De meest actuele informatie over alle vernieuwingen in de wijk Kerckebosch vindt u op de website www.kerckeboschzeist.nl.