Kerckebosch

De wijk Kerckebosch in Zeist-Oost wordt op dit moment vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan deze wijkvernieuwing. Er komen nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types. Natuur en wijk worden meer met elkaar verweven. Een deel van de wijk is al gerealiseerd, maar de komende jaren wordt op verschillende plekken in de wijk nog gebouwd aan verschillende types woningen. Daarnaast is in de wijk een nieuw wijkcentrum geopend en is een brede school gebouwd. Ook is de buitenruimte opnieuw ingericht en zijn er plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum.

Bouw koop- en huurwoningen

In de wijk worden 800 tot 1000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types ontwikkeld, waaronder ten minste 45 vrije kavels. Voor dit doel worden ruim 700 huurwoningen gesloopt. Het vernieuwde Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor terugkeer van de huidige bewoners en schept ook ruimte voor nieuwe bewoners.

Winkelcentrum Kerckebosch

Midden in de wijk ligt het winkelcentrum Kerckebosch. We verbeteren de openbare ruimte rond het winkelcentrum. Het gaat om:

 • de bestrating
 • de parkeervakken
 • het groen
 • de fietspaden
 • het straatmeubilair

Na de aanpassingen is de openbare ruimte rond het winkelcentrum net zo mooi als de rest van de wijk. Wijk en winkelcentrum sluiten hierdoor beter op elkaar aan.

Proces besluitvorming

Het vernieuwen van de openbare ruimte in en om het winkelcentrum hebben we in overleg gedaan met de bewoners en winkeliers van Kerckebosch. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gingen begin dit jaar akkoord met het ontwerp.

Planning uitvoering

De uitvoering is in 2 fasen opgedeeld; voor meer informatie zie de faseringstekening (JPG; 7,4MB). Het flora- en faunaonderzoek vermeldt dat de bomenkap geen verstoring heeft op de dieren die er leven. Dus kan gestart worden met de werkzaamheden voor de 2e fase.

 • juni tot begin december: uitvoering werkzaamheden 1e fase (zoveel mogelijk gereed)
 • vanaf half november: start 2e fase, kap bomen
 • medio december en Kerstperiode: geen werkzaamheden
 • vanaf 3e week januari 2019: uitvoering en vervolg werkzaameheden 2e fase
 • eerste kwartaal 2019: einde werkzaamheden fase 2

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Werkzaamheden fase 1

Deze werkzaamheden betreffen het rood begrensde deel op de faseringstekening (JPG; 192kB).

 • aanvraag vergunning fase 1 (verleend)
 • openbreken bestrating
 • aanleg riolering
 • aanleg nieuwe rijbaan
 • opbreken trottoir
 • aanleg nieuw trottoir
 • aanleg nieuwe beplanting (november/december)

Werkzaamheden fase 2

Deze werkzaamheden betreffen het groen begrensde deel op de faseringstekening (JPG; 192kB).

 • aanvraag aanlegvergunning fase 2 (verleend)
 • markeren/blessen te kappen bomen (in week 43)
 • kap bomen (half november)
 • openbreken bestrating
 • aanleg riolering
 • aanleg nieuwe rijbaan
 • opbreken trottoir
 • aanleg nieuw trottoir
 • aanleg nieuwe beplanting

Omleiding verkeer

Voor het verkeer staan er gele omleidingsborden. Kijk hier voor actuele informatie over de omleidingsroutes. De parkeerplaatsen bij de Albert Heijn blijven gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Herinrichting Prinses Marijkelaan

Het deel van de Prinses Marijkelaan tussen de Sophialaan en de ingang van de expeditiehof is aan het projectgebied toegevoegd. We richten dit deel in op dezelfde manier als het deel van de Prinses Marijkelaan langs het winkelcentrum. Er komen haakse parkeervakken aan de linkerzijde (op de faseringstekening) van de straat. Er wordt voor deze parkeerplaatsen geen groen opgeofferd. De oude parkeerplaatsen op de rijbaan (rechterzijde op de faseringstekening) komen te vervallen. De blindengeleidestrook wordt iets verlegd richting de rotonde.

Documenten

Meer informatie

Actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op www.kerckeboschzeist.nl. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de WOM Kerckebosch per e-mail via info@kerckeboschzeist.nl of telefonisch via 030 694 02 29.

faseringstekening
Faseringstekening

Betaalbare woonruimte voor (her-)starters

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) is aan het onderzoeken in hoeverre de nieuwbouw in Kerckebosch een bijdrage kan leveren aan de versnellingsopgave huisvesting van de gemeente.

Hier vindt u meer informatie over het project woonruimte voor (her)starters.

Meer informatie

De meest actuele informatie over alle vernieuwingen in de wijk Kerckebosch vindt u op de website www.kerckeboschzeist.nl.