Buurtperspectief Nieuweroord

Voor de buurt Nieuweroord heeft het college van B&W besloten om een integrale visie over de toekomst van de buurt, een zogenaamd 'buurtperspectief' te maken. Aanleiding hiervoor zijn enkele ontwikkelingen op woongebied in de directe omgeving van Nieuweroord:

Het buurtperspectief was bedoeld als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen: in hoeverre dragen initiatieven bij aan de doelen zoals geformuleerd in het buurtperspectief? Uiteraard blijft ook het gemeentelijk beleid toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen.

BeĆ«indiging  proces buurtperspectief

Na een startbijeenkomst, twee bijeenkomsten van de werkgroep en diverse mailwisselingen is door het college van B&W besloten om het proces om te komen tot een buurtperspectief te beƫindigen.

De reden voor dit besluit is dat de onafhankelijk voorzitter en procesbegeleider van het traject  te kennen heeft gegeven haar bijdrage aan dit proces te staken. Directe aanleiding was een WOB-verzoek van de bewonersvereniging Nieuweroord, die ook vertegenwoordigd is in de werkgroep buurtperspectief Nieuweroord. Dit gaat in tegen de afspraak die zij met een vertegenwoordiging van de vereniging heeft gemaakt om geen parallelle trajecten op te starten tijdens het proces om een buurtperspectief op te stellen. 

Dat dit toch is gebeurd, was voor de onafhankelijk voorzitter het signaal om te concluderen dat de opdracht om te komen tot een buurtperspectief in deze korte tijdsspanne niet gaat lukken. Zij  had al geconstateerd dat het toe nu in de groep niet gelukt was om nader tot elkaar te komen, wat nodig is om tot creatieve oplossingen te komen.  

Hoe verder?

Alle input die in de startbijeenkomst en de werkgroep tot nu toe is opgehaald, wordt in een notitie voor het college opgesteld. Dit document wordt door het college betrokken bij de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning Lenteleven. De deelnemers van de werkgroep ontvangen een afschrift van de notitie. De bijeenkomsten die verder nog stonden gepland, zijn  geannuleerd.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.