Stationsgebied Driebergen-Zeist

Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt opnieuw ingericht om de knelpunten in dit gebied op te lossen. Het stationsgebied wordt een compacte OV-knoop. Het aantal sporen wordt uitgebreid naar 4.

De N225 (Driebergseweg-Hoofdstraat) loopt inmiddels onder het spoor door met een tunnel. De rijweg is nu nog enkelbaans, maar wordt in de eindsituatie dubbelbaans in beide richtingen. Het nieuwe busstationis geopend in 2017. Ook is in 2018 een nieuwe parkeergaragevoor bijna 600 auto's in gebruik genomen.

In 2020 heeft Driebergen-Zeist een mooi, veilig en gebruiksvriendelijk stationsgebied dat ingericht is op de toekomst. Gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Provincie Utrecht, ProRail en de Bestuurs Regio Utrecht werken samen om dit te bereiken.

Op 16 september 2016 is de vernieuwing officieel van start gegaan. Naar verwachting is het project in 2020 volledig voltooid. Kijk voor de meest recente ontwikkelingen op www.stationdriebergenzeist.nl.

Naast de infraplannen voor het stationsgebied, willen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist ook het gebied rondom het station vernieuwen. Om een duurzaam knooppunt te realiseren is samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen de 'Gebiedsvisie Stationsomgeving Driebergen- Zeist 2030' opgesteld. De gemeenten laten het aan de markt over om plannen te maken voor de verschillende kavels in het gebied. Dit noemen we ‘organische gebiedsontwikkeling’.

U kunt de gebiedsvisie opvragen bij het klantcontactcentrum via zeist@zeist.nl of door te bellen met 14 030.

Het plangebied is gelegen in 2 gemeenten, gemeente Zeist en gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het plangebied omvat de gebiedsdelen die meegenomen worden in de herinrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Bijvoorbeeld:

  • een deel van de Driebergseweg,
  • Kwekerijweg,
  • Odijkerweg en
  • aangrenzende percelen.

Kijk voor meer informatie over de vastgestelde bestemmingsplannen op de website ruimtelijkeplannen.nl bij:

Meer informatie

U kunt ook contact opnemen met aannemer BAM via telefoonnummer 088 400 80 92 of per e-mail via infosdz@bam.nl.