Veldheim Stenia Peronnik

Utrechtseweg 69, 86 en 119 zijn percelen op het terrein Veldheim, Stenia en Peronnik van de toenmalige Stichting Zonnehuisscholen. Deze percelen zijn in oktober 2018 verkocht. De nieuwe eigenaar (Mooi Zeist B.V.) wil de percelen in de toekomst mogelijk herontwikkelen.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen via de nieuwsbrief 'Veldheim, Stenia en Peronnik'. Deze nieuwsbrief wordt met een wisselende frequentie verzonden.

aanmelden nieuwsbrief

De eigenaar van de terreinen heeft vergunning aan ons gevraagd voor het tijdelijk laten bewonen van de panden door arbeidsmigranten en studenten. Die vergunning is nodig, omdat de bestemming nu niet toestaat dat er mensen wonen.

Het gaat om vier adressen:

  • Utrechtseweg 69 (Veldheim): tijdelijke bewoning door 139 arbeidsmigranten voor 3 jaar;
  • Utrechtseweg 86 (Stenia): tijdelijke bewoning door 60 studenten voor 3 jaar;
  • Utrechtseweg 119 (Peronnik): tijdelijke bewoning door 4 personen voor 7 jaar;
  • Van Renesselaan 30A 2 (achterzijde Stenia-terrein): tijdelijke bewoning door 40 arbeidsmigranten voor 7 jaar.

Wij waren van plan deze aanvragen te weigeren, omdat er geen sprake was van een goede ruimtelijke onderbouwing. In zo'n onderbouwing moet aanvrager duidelijk beschrijven waarom invulling van de bestaande maatschappelijke bestemming niet (meer) haalbaar is. Ook bestond de vrees dat de gevraagde uitbreiding van de bewoning op deze locaties tot overlast zal leiden.

Om een vergunningaanvraag te beoordelen, hebben wij volgens de wet maar beperkt de tijd. Helaas is in dit geval een situatie ontstaan dat we die wettelijke termijn hebben overschreden. Dit betekent dat de vergunningen voor tijdelijke bewoning voor deze vier adressen van rechtswege zijn verleend.

Inloopavond

Voor direct omwonenden van deze percelen is op 28 november een inloopavond georganiseerd. Hier leest u het verslag (pdf 116 kB).

Aan een eventuele wens van een nieuwe eigenaar tot herontwikkeling zijn voorwaarden (Pdf; 1,2MB) verbonden:

  • herontwikkeling van de percelen moet in samenspraak gebeuren met de omgeving;
  • de nieuwe eigenaar moet aantonen dat er geen vraag is naar percelen met een maatschappelijke bestemming;
  • eventuele nieuwbouw moet het monumentale karakter van de percelen versterken;
  • vooraf aan eventuele nieuwbouw moet de nieuwe eigenaar een cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren;
  • bij de realisatie van woningen is differentiatie uit de Woonvisie in principe leidend.

De drie percelen aan de Utrechtseweg hebben in het huidige bestemmingsplan een maatschappelijke bestemming. Het hoofdhuis Utrechtseweg 69 is een Rijksmonument en de hoofdhuizen van Utrechtseweg 86 en 119 zijn gemeentelijke monumenten.

Herontwikkeling (bijvoorbeeld nieuwbouw) die afwijkt van de bestemming is daarom niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. Bij een concrete wens van de nieuwe eigenaar zal de gemeenteraad de uitgangspunten voor herontwikkeling vaststellen.

Voor meer informatie over de plannen voor een eventuele, toekomstige herontwikkeling kunt u contact opnemen met de eigenaar Mooi Zeist B.V. via telefoonnummer 026 363 92 55 of per e-mail via mf.kinran@rvgrealestate.nl (contactpersoon is M. Faruk Kinran).

Heeft u vragen aan de gemeente Zeist over de procedure van een eventuele, toekomstige herontwikkeling? Neemt u dan contact met ons op via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.