Nieuwe impuls voor de Dorpsstraten

We gaan de 1e en de 2e Dorpsstraat én hun omgeving verbeteren. In deze historische straten wordt gewoond, gewerkt en uitgegaan. Om de unieke kwaliteiten van de Dorpsstraten zoals gezelligheid, leefbaarheid, veiligheid en economische gezondheid te versterken heeft het college van B&W besloten dat er snel zichtbare verbeteringen moeten komen.  Zo wordt het straks een nog prettiger verblijfsgebied en ontmoetingsgebied voor iedereen.

Inloopcafé

Er is nog geen datum bekend voor het eerstvolgende inloopcafé. Eerdere inloopcafés vonden plaats op 12 februari en in 2017 op 27 november en 25 september.

Terugblik tweede inloopcafé

In november 2017 hielden we voor de tweede keer een inloopcafé. Er werden weer diverse feedbackpunten en ervaringen gedeeld met de wijkmanager, de wethouder, het team handhaving en de politie. Knelpunten die al bekend waren kwamen ter sprake, maar we spraken ook over nieuwe punten zoals ervaringen met de pilots, handhavingstips en de uitstraling van het gebied (schoonmaak en vergroening). Sommige punten kunnen sneller of eenvoudiger worden opgepakt dan andere punten.

Monitoring pilotprojecten

Als onderdeel van onze acties hebben we 2 pilots gestart:

 1. afsluiting van de 2e Dorpsstraat tijdens uitgaansnachten ten behoeve van de verkeersveiligheid;
 2. flexibele sluitingstijden van de horeca om het geluidsoverlast te verminderen.

Om de effecten van deze pilots te monitoren voeren we metingen uit.

Nulmeting

Eind augustus/begin september 2017 hebben wij nulmetingen uitgevoerd in en rond de Dorpsstraten. Zo hebben we gemeten hoeveel verkeer er op verschillende wegen rijdt en hoeveel geluid het uitgaanspubliek precies maakt.
De informatie van de nulmetingen kunnen we vergelijken met een vervolgmeting en zo beoordelen wat het effect is van onze acties.

resultaten nulmeting

Eerste vervolgmeting

Eind november en begin december 2017 voerden we de eerste vervolgmeting uit. Hiermee kunnen we de effecten van de pilots meten. Eind december zijn de resultaten van de eerste vervolgmeting bekend.

resultaten van vervolgmeting 1

Tweede vervolgmeting

Eind februari/begin maart 2018 voeren we een tweede vervolgmeting uit. Eind maart zijn de resultaten daarvan dan bekend.

Planning

februari/maart 2018

 • tweede vervolgmeting (monitoring pilotprojecten)
 • 12 februari: Inloopcafé

Projectgebied

Het focus van het project ligt op de 1e Dorpsstraat en de 2e Dorpsstraat. Maar ook de onderstaande straten vallen binnen het projectgebied:

 • Het Rond
 • Jufferstraat
 • Laan van Beek & Royen (deels)
 • Lageweg
 • Slotlaan (gedeelte Donkerelaan)
 • Stalhouderij
 • Stuivingastraat
 • Tuin van Schellinger
 • Waterigeweg (deels)
plattegrond
De grenzen van het projectgebied zijn met een rode lijn ingetekend.

Geschiedenis Dorpsstraten

Al sinds de middeleeuwen zijn de Dorpsstraten en de straten er omheen een uniek gebied. Uit verschillende stukken blijkt dat de Dorpsstraat toen al een verharde weg was. Het gebied rond de Dorpsstraten was toen van grote waarde voor Zeist en is dat tot op de dag van vandaag nog steeds.

Voor meer informatie kunt u kijken op Het geheugen van Zeist.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 030. U kunt ook een e-mail sturen via zeist@zeist.nl.