Nieuwe impuls voor de Dorpsstraten

De bijzondere kwaliteiten van de Dorpsstraten zoals gezelligheid, leefbaarheid, veiligheid en economische gezondheid willen we versterken. Daarom heeft het college van B&W besloten dat er snel zichtbare verbeteringen moeten komen. Veel van deze verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd. Zo is het een nog prettiger verblijfsgebied en ontmoetingsgebied geworden voor iedereen. Hieronder kunt u lezen wat er is gebeurd, wat we nog gaan doen en hoe u ons kunt bereiken.

Laatste nieuws

Wij nodigen u van harte uit om met ons terug te kijken op het verbetertraject Dorpsstraten en omgeving. In een jaar tijd is er veel gebeurd. Zo is meer groen geplant, zijn er meer fietsenstallingen geplaatst, is er meer handhaving gekomen en zijn er 2 pilotprojecten gestart. Hoe vindt u dat het is geworden en welke uitdagingen ziet u nog voor het gebied?

De 'Wrap-up! afsluitingsbijeenkomst is op 17 september van 19.30 tot 21.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

De nadruk van het project ligt op de 1e Dorpsstraat en de 2e Dorpsstraat. Maar ook de onderstaande straten vallen binnen het projectgebied:

 • 2e Hogeweg
 • Het Rond
 • Jufferstraat
 • Laan van Beek & Royen (deels)
 • Lageweg
 • Maurikstraat
 • Slotlaan (gedeelte Donkerelaan)
 • Stalhouderij
 • Stuivingastraat
 • Tuin van Schellinger
 • Waterigeweg (deels)
plattegrond
De grenzen van het projectgebied zijn met een rode lijn ingetekend.

Al sinds de middeleeuwen zijn de Dorpsstraten en de straten er omheen een uniek gebied. Uit verschillende stukken blijkt dat de Dorpsstraat toen al een verharde weg was. Het gebied rond de Dorpsstraten was toen van grote waarde voor Zeist en is dat tot op de dag van vandaag nog steeds.

Voor meer informatie kunt u kijken op Het geheugen van Zeist.

Hier leest u meer over de acties die al zijn uitgevoerd op de 1e en 2e Dorpsstraat en hun omgeving.

 • Meer groen
 • Gevelfonds
 • Meer fietsenstallingen
 • OfficiĆ«le taxistandplaats

Verkeer en uitgaanspubliek gaan niet goed samen. Daardoor kwamen er soms gevaarlijke situaties voor tijdens uitgaansnachten op de Dorpsstraten. In september 2017 zijn we daarom gestart met een proef. De 2e Dorpsstraat sluiten we op vrijdag- en zaterdagnacht af voor gemotoriseerd verkeer tussen 23.00 uur en 05.00 uur. Hulpdiensten vormen natuurlijk een uitzondering en kunnen altijd de straat inrijden.

De proef duurt 1 jaar en wordt iedere 3 maanden gemonitord. Zo kunnen we goed zien of het afsluiten van de 2e Dorpsstraat het uitgaansleven veiliger maakt. De politie heeft al aangegeven dat zij blij zijn met deze proef. In september beslist het college van burgemeester en wethouders of deze maatregel wel of niet definitief wordt.

resultaten laatste metingen

Deze pilot wordt per 27 juli voortijdig beƫindigd. Uit metingen is gebleken dat de proef met flexibele sluitingstijden te weinig bijdraagt aan het terugdringen van de geluidsoverlast.

resultaten laatste metingen

Aanleiding en doel pilot

Omwonenden en gasten van Hotel Figi ervaren regelmatig geluidslast van uitgaanspubliek. Geluidsmetingen tonen rond sluitingstijd een piek, die de geluidsnorm overschrijdt. Die piekbelasting willen we graag tegengaan.

In september 2017 begonnen we een proef met flexibele sluitingstijden voor de horeca. De flexibele sluitingstijden werden gecombineerd met een venstertijd om 02.00 uur. Dat betekende dat bezoekers alleen tot 02.00 uur bij de horeca naar binnen mochten. Na die tijd mochten ze alleen nog naar buiten. De bedoeling van de proef was dat bezoekers minder herrie maakten als ze verspreid over de nacht de horeca verlieten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 030. U kunt ook een e-mail sturen via zeist@zeist.nl.