Wat hebben we al gedaan?

Om de 1e en de 2e Dorpsstraat én hun omgeving te verbeteren, hebben we al meerdere acties uitgevoerd.

Bomen, struiken, planten en bloemen. De Dorpsstraten en hun omgeving zijn een stuk groener geworden. Zo zijn er verspreid over de 2 straten leilindes geplant. Op verschillende plekken zijn plantenbakken gekomen.

Op de 1e Dorpsstraat, tussen huisnummers 12 en 16, ligt een particulier, braakliggend stukje grond. Voor de komende 3 jaar huren wij dit stukje grond. We hebben grote bloembakken en struiken neergezet om de omgeving op te fleuren. Ook hebben we hier fietsenrekken neergezet.

Sommige gevels aan de 2e Dorpsstraat konden wel een opfrisbeurt gebruiken. Daarom hebben we een gevelfonds opgericht voor deze straat. Dit fonds stimuleert eigenaren en ondernemers om hun gevel te verbeteren op een manier die beter past bij de uitstraling van het gebied. Het centrum van Zeist werkt al met zo’n fonds met mooie resultaten, bijvoorbeeld bij boekhandel Kramer & Van Doorn.

Subsidieregeling van het gevelfonds voor de 2e Dorpsstraat.

Subsidie uit gevelfonds aanvragen

Bent u een ondernemer en/of eigenaar van een pand op de 2e Dorpsstraat en heeft u interesse in het gevelfonds? Dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via zeist@zeist.nl onder vermelding van ‘Gevelfonds 2e Dorpsstraat’. U kunt ook bellen met het vijfcijferig telefoonnummer 14 030.

Veel bezoekers komen op de fiets naar de Dorpsstraten en het gebied er omheen. Vooral tijdens uitgaansnachten is het druk. Uit verschillende fietstellingen bleek dat soms het aantal fietsen in het gebied veel groter is dan de beschikbare fietsenstallingen. Daardoor ontstond onvrede bij zowel omwonenden als bezoekers en gaf dit een lelijk straatbeeld.

In totaal zijn er 52 fietsenstallingen bijgeplaatst:

  • 24 op de Driebergseweg;
  • 16 op het gehuurde parkeerstuk (particulier eigendom);
  • 12 op het hoekje Kersbergenlaan / Utrechtseweg (ter hoogte van het huiswerkinstituut).

Er is een nieuwe, officiële taxistandplaats gekomen voor de uitgaansnachten vrijdag- en zaterdagnacht. Die is aan de voorkant van gebouw ‘De Kosmos’. Vroeger was er een onofficiële taxistandplaats aan het Rond, maar die leidde tot overlast voor omwonenden en ondernemers.

plattegrond en impressie taxistandplaats
Officiële taxistandplaats voor gebouw 'De Kosmos'.