Uitkomsten vervolgmeting 3 Dorpsstraten en omgeving

In het tweede kwartaal hebben wij een derde vervolgmeting uitgevoerd in en rond de Dorpsstraten. Hier vindt u de resultaten.

De resultaten van eerdere metingen kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan zeist@zeist.nl.

Onderzoeksbureau QUO Communications interviewde voor de Eindmeting Pilots Dorpsstraten een aantal horecaondernemers, bewoners en bezoekers.

U kunt de resultaten van de interviews downloaden als samenvatting (Pdf; 2,7MB). De gehele rapportage kunt u per e-mail opvragen via zeist@zeist.nl.

Mede op basis van dit rapport is besloten om per 27 juli te stoppen met de pilot 'Flexible sluitingstijden'. De pilot 'Verkeersveiligheid verbeteren' blijft wel van kracht. In september beslist het college van burgemeester en wethouders of deze maatregel wel of niet definitief wordt.

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) voerde vervolggeluidsmetingen uit op en rond de Dorpsstraten. Zij maten in hoeverre er sprake was van:

  • geluidsoverlast door het uitgaanspubliek;
  • geluidsoverlast door muziek uit horecagelegenheden aan de Dorpsstraten.

U kunt de resultaten van deze meting opvragen per e-mail via zeist@zeist.nl.

Zowel de politie als de gemeentelijke BOA's (bijzondere opsporings ambtenaren) hebben hun ervaringen op de Dorpsstraten inzichtelijk gemaakt. Ze brachten in kaart gebracht welke incidenten er waren tussen april en juni. Het ging daarbij om incidenten die plaatsvonden op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

resultaten vervolgmeting 3–politie en BOA (Pdf; 191kB)

gebied waarbinnen de politie relevante delicten registreert

Fietsen

Met de fietstellingen willen we onderzoeken of er voldoende fietsklemmen zijn tijdens uitgaansmomenten. Er worden steeds op 8 plekken in het gebied tellingen uitgevoerd.

Verkeersstromen

Vanwege de pilot 'Verkeersveiligheid' is de 2e Dorpsstraat gedurende 1 jaar op vrijdag en zaterdag afgesloten voor gemobiliseerd verkeer tussen 23.00 uur en 05.00 uur. Dit betekent dat gemobiliseerd verkeer moet omrijden. We houden daarom in de gaten of de afsluiting onevenredige verkeersoverlast veroorzaakt op de omleidingsroute.

Er worden steeds op 5 plekken in het gebied voertuigtellingen uitgevoerd.

Vervolgmeting fietstelling en verkeerstelling

Op en rond de Dorpsstraten hebben wij in juni weer fiets- en verkeerstellingen laten uitvoeren voor de derde vervolgmeting.

resultaten derde vervolgmeting 'fiets- en verkeerstelling' (Pdf; 1MB)