Winkelcentrum De Clomp

Winkelcentrum De Clomp vernieuwt! De gemeente Zeist en Rialto Zeist B.V. (projectontwikkelaar/eigenaar van winkelcentrum dit winkelcentrum) hebben een realisatieovereenkomst gesloten voor de lang gewenste herontwikkeling van het winkelcentrum. Daarmee krijgt dit deel van de wijk Zeist-West een vernieuwingsimpuls en realiseren we een mooi, nieuw en veilig wijk- en winkelcentrum. Naar verwachting is het winkelcentrum in 2020 volledig vernieuwd. 

Planning

Aan projectontwikkelaar Rialto Zeist B.V. is op 6 juli de omgevingsvergunning verleend voor:

Bezwaren ingediend tegen omgevingsvergunningen

Tegen de vergunningen zijn bezwaren ingediend. Deze bezwaren werden juridisch behandeld door de 'Aviescommissie bezwaarschriften' in een hoorzitting op donderdag 28 september. Deze adviescommissie, onder leiding van een externe voorzitter, hoorde de partijen en zal toetsen of de omgevingsvergunning op de juiste wijze tot stand is gekomen en daarover advies uitbrengen aan het college. Vervolgens neemt het college een besluit.

Planning sloop en bouw

Door de bezwaarprocedure is de planning opgeschoven en zal naar verwachting in november 2017 worden gestart met de sloop. Rialto zal eerst starten met de sloop van gebouw A (het Hollebloc). Daarna wordt de bouw voorbereid.

Winkelen en wonen

Dit plan bestaat uit een compact winkelcentrum verdeeld in 3 'blokken', met op de begane grond winkelruimten (17 winkelunits waaronder 3 supermarkten) en daarboven 2 woonlagen met 66 appartementen.

Tussen de winkels wordt een promenade en een plein aangelegd, waar bezoekers en bewoners kunnen parkeren. Er is veel aandacht voor groen: de zone langs de Grift wordt gedeeltelijk opnieuw groen ingericht, er komen bomen langs de promenade en robuuste bomen op het plein. Ook het dak van de winkels wordt aangekleed met groen, zodat bewoners uitkijken over een groen dakterras.

In het nieuwe plan wordt geen nieuw Kerkelijk Centrum Zeist-West gebouwd, het huidige Kerkelijk Centrum blijft bestaan en krijgt in overleg met het kerkbestuur een facelift.

Wonen in het nieuwe winkelcentrum

In De Clomp worden 66 appartementen (twee- en driekamerwoningen) gebouwd. De grootte van de woningen varieert van 65 tot 85 vierkante meter. Het betreffen huurwoningen in de vrije sector. Dit betekent dat er geen huursubsidie wordt verstrekt. U kunt uw interesse in een woning vanaf 2018 bij Rialto Zeist B.V. kenbaar maken. De exacte startdatum maken we bekend in de nieuwsbrief.

Daarnaast zijn er reeds 22 sociale huurwoningen gerealiseerd in De Koppeling.

Uitwerking openbare ruimte

Begin november zal het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het gaat om de locatie van bijvoorbeeld de banken, prullenbakken en fietsenstallingen. Ook worden de definitieve materialen voor bestrating, stoepen en plein besproken. Rialto werkt het plan uit. De gemeente toetst het definitieve plan en voert overleg hierover met de Planbegeleidingsgroep.

Meer informatie

Ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen met de digitale nieuwsbrief over De Clomp. Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief:

Aanmelden Nieuwsbrief

Project

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij de eigenaar en ontwikkelaar van De Clomp. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (073) 751 17 88 of per e-mail info@rialtovastgoed.nl

De planbegeleidingsgroep (PBG), een groep betrokken inwoners en belanghebbenden uit Zeist-West, heeft een adviserende rol bij dit project. U kunt de groep bereiken via Nieske Sigtermans: nsigtermans@hetnet.nl