Winkelcentrum De Clomp

Winkelcentrum De Clomp vernieuwt! De gemeente Zeist en Rialto Zeist B.V. (projectontwikkelaar/eigenaar van winkelcentrum dit winkelcentrum) hebben een realisatieovereenkomst gesloten voor de lang gewenste herontwikkeling van het winkelcentrum. Daarmee krijgt dit deel van de wijk Zeist-West een vernieuwingsimpuls en realiseren we een mooi, nieuw en veilig wijk- en winkelcentrum. Naar verwachting is het winkelcentrum in 2021 volledig vernieuwd. 

Planning

Rialto Zeist BV heeft gebouw 't Hollebloc gesloopt en het tijdelijke parkeerterrein is aangelegd.

Bouwrijp maken

Rialto is gestart met het bouwrijp maken van de locatie voor blok A en B (supermarkt Deen en Albert Heijn, winkels en woningen). Hierbij worden er obstakels uit de grond gehaald en de riolering verplaatst of vervangen. Ook wordt er een bouwweg aangelegd.

De afvalcontainers op de parkeerplekken worden tijdelijk verplaatst naar de noordwestelijke hoek van het tijdelijke parkeerterrein achter de Albert Heijn.

Op het grasveld aan de noordkant van het oude parkeerterrein komt een tijdelijke omheinde grondopslagplaats.

Ook de renovatie van het Kerkelijk gebouw is gestart. Hierbij worden onder andere het dak en de kozijnen vervangen.

Het binnenplein en het oude parkeerterrein worden afgesloten tot begin 2020. Ook voor fietsers en voetgangers is de route vanaf het bruggetje bij Nijenheim gesloten.

Start bouw bouwblok A en B

Begin oktober is de bouw van bouwblok A en B begonnen. Daarna volgt de sloop van AH en de passage.

Start bouw bouwblok C

De laatste fase start de ontwikkelaar met de bouw van bouwblok C (supermarkt Aldi, winkels en woningen).

In 2021 zal het nieuwe winkelcentrum en openbaar gebied volledig zijn vernieuwd.

Winkelen en wonen

Dit plan bestaat uit een compact winkelcentrum verdeeld in 3 'blokken', met op de begane grond winkelruimten (17 winkelunits waaronder 3 supermarkten) en daarboven 2 woonlagen met 66 appartementen.

Tussen de winkels wordt een promenade en een plein aangelegd, waar bezoekers en bewoners kunnen parkeren. Er is veel aandacht voor groen: de zone langs de Grift wordt gedeeltelijk opnieuw groen ingericht, er komen bomen langs de promenade en robuuste bomen op het plein. Ook het dak van de winkels wordt aangekleed met groen, zodat bewoners uitkijken over een groen dakterras.

In het nieuwe plan wordt geen nieuw Kerkelijk Centrum Zeist-West gebouwd, het huidige Kerkelijk Centrum blijft bestaan en krijgt in overleg met het kerkbestuur een facelift.

Wonen in het nieuwe winkelcentrum

In De Clomp worden 66 appartementen (twee- en driekamerwoningen) gebouwd. De grootte van de woningen varieert van 65 tot 85 vierkante meter. Het betreffen huurwoningen in de vrije sector. Dit betekent dat er geen huursubsidie wordt verstrekt.

Het eerste kwartaal 2019 wordt gestart met de verhuur van de woningen. Dit wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief en de lokale media. Dan wordt ook duidelijk waar u zich kunt inschrijven voor een woning.

Daarnaast zijn er reeds 22 sociale huurwoningen gerealiseerd in De Koppeling.

Uitwerking openbare ruimte

Rialto werkt het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte uit tot een definitief ontwerp. Het gaat om de locatie van bijvoorbeeld de banken, prullenbakken en fietsenstallingen. Ook worden de definitieve materialen voor bestrating, stoepen en plein besproken. De gemeente toetst het definitieve plan en voert overleg hierover met de Planbegeleidingsgroep.

Meer informatie

Ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen met de digitale nieuwsbrief over De Clomp. Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief:

Aanmelden Nieuwsbrief

Project

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij de eigenaar en ontwikkelaar van De Clomp. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (073) 751 17 88 of per e-mail info@rialtovastgoed.nl