Winkelcentrum De Clomp

Winkelcentrum De Clomp vernieuwt! De gemeente Zeist en Rialto Zeist B.V. (projectontwikkelaar/eigenaar van winkelcentrum dit winkelcentrum) hebben een realisatieovereenkomst gesloten voor de lang gewenste herontwikkeling van het winkelcentrum. Daarmee krijgt dit deel van de wijk Zeist-West een vernieuwingsimpuls en realiseren we een mooi, nieuw en veilig wijk- en winkelcentrum. Naar verwachting is het winkelcentrum in 2020 volledig vernieuwd. 

Nieuw plan

Dit plan bestaat uit een compact winkelcentrum verdeeld in 3 ‘blokken’, met op de begane grond winkelruimten (17 winkelunits waaronder 3 supermarkten) en daarboven 2 woonlagen met 66 appartementen.

Tussen de winkels wordt een promenade en een plein aangelegd, waar bezoekers en bewoners kunnen parkeren. Er is veel aandacht voor groen: de zone langs de Grift wordt gedeeltelijk opnieuw groen ingericht, er komen bomen langs de promenade en robuuste bomen op het plein. Ook het dak van de winkels wordt aangekleed met groen, zodat bewoners uitkijken over een groen dakterras.

In het nieuwe plan wordt geen nieuw Kerkelijk Centrum Zeist-West gebouwd, het huidige Kerkelijk Centrum blijft bestaan en krijgt in overleg met het kerkbestuur een facelift.

Wonen in het nieuwe winkelcentrum

In De Clomp worden 66 appartementen (twee- en driekamerwoningen) gebouwd. De grootte van de woningen varieert van 65 tot 85 vierkante meter. Het betreffen huurwoningen in de vrije sector. Dit betekent dat er geen huursubsidie wordt verstrekt. U kunt uw interesse in een woning pas in 2018 bij Rialto Zeist B.V. kenbaar maken. De exacte startdatum maken we bekend in de nieuwsbrief.

Daarnaast zijn er reeds 22 sociale huurwoningen gerealiseerd in De Koppeling.

Planning

In maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp van de winkels en woningen gezien. Daarnaast is het voorlopig ontwerp van het openbaar gebied vastgesteld. Door projectontwikkelaar Rialto Zeist B.V. wordt eind maart 2017 de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt naar verwachting op 12 april gepubliceerd op de website overheid.nl.

Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning in juni verleend. Deze vergunning heeft betrekking op de gebouwen. Voor de herinrichting van de openbare ruimte is voor bepaalde delen een vergunning nodig. Intussen wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp van het openbaar gebied. De planbegeleidingsgroep (PBG), een groep betrokken inwoners en belanghebbenden uit Zeist-West, heeft hierbij een adviserende rol. 

Uitnodiging vragenuur op 12 april

Heeft u een vraag over het project of geen toegang tot internet? Dan nodigen wij u van harte uit voor de inloopavond op 12 april van 19:30 uur tot 20:30 uur in MFA De Koppeling in De Clomp. De gemeente en de projectontwikkelaar zijn aanwezig om u te woord te staan. 

Meer informatie

Ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen met de digitale nieuwsbrief over De Clomp. Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief:

aanmelden nieuwsbrief

Project

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij de eigenaar en ontwikkelaar van De Clomp. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (073) 751 17 88 of per e-mail info@rialtovastgoed.nl

De planbegeleidingsgroep (PBG), een groep betrokken inwoners en belanghebbenden uit Zeist-West, heeft een adviserende rol bij dit project. U kunt de groep bereiken via Nieske Sigyermans: nsigtermans@hetnet.nl.