Verplaatsing gemeentewerf

De gemeentewerf is een onderdeel van de gemeente Zeist. Het is de uitvalsbasis voor de medewerkers die calamiteiten en klachten verhelpen aan bijvoorbeeld bestrating, verlichting, gebouwen en riolering. Het is een opslagplaats voor materialen en machines. Ook is er een werkplaats.

De gemeentewerf gaan we verplaatsen van de Van Renesselaan 32a naar het bedrijventerrein Dijnselburg, aan de Johannes Postlaan. In 2022 moet de nieuwe locatie klaar zijn voor gebruik.

Oude gemeentewerf

De huidige oude gemeentewerf is gevestigd aan de Van Renesselaan 32a en wordt begrensd door de Griffensteijnselaan en Bartiméus.

Nieuwe gemeentewerf

De nieuwe gemeentewerf gaan we maken op bedrijventerrein Dijnselburg, aan de Johannes Postlaan. De locatie ligt achter de brandweerkazerne. De begrenzing van dit terrein is met een blauw kader gemarkeerd op de luchtfoto. De ontsluiting van de nieuwe gemeentewerf vindt plaats op de Dijnselburgerlaan; zie de rode pijlen op de luchtfoto.

De begrenzing van de nieuwe gemeentewerf is op de luchtfoto weergegeven met een blauwe lijn.
De ontsluiting van de nieuwe gemeentewerf is op de luchtfoto weergegeven met twee rode lijnen.

  • begin augustus: informatiebrief voor bewoners en bedrijfseigenaren
  • kwartaal 4: uitwerking plannen en voorbereiding aanbesteding
  • kwartaal 4: informatiebijeenkomst
  • 2021: bouw gemeentewerf
  • 2022: gemeentewerf klaar voor gebruik

Reden verplaatsing

Door uitbesteding van een aantal activiteiten van de gemeentewerf is de locatie aan de Van Renesselaan te groot geworden. Het gebouw is verouderd en niet duurzaam, kortom het voldoet niet meer. Daarnaast is de locatie aan de Van Renesselaan heel geschikt voor woningbouw. Verplaatsing van de gemeentewerf biedt kansen voor een herontwikkeling met woningen, als onderdeel van de versnellingsopgave. Op een deel van het terrein zal daarom een appartementencomplex worden gebouwd.

Keuze nieuwe locatie gemeentewerf

We hebben 18 plekken onderzocht op onder andere de volgende aspecten:

  • grootte perceel;
  • ligging en geschiktheid;
  • bestemmingsplan.

Ook hebben we gekeken naar samenwerking met een buurgemeente. Uiteindelijk kwam de locatie aan de Johannes Postlaan naar voren als het meest geschikt.

Duurzaamheid van gebouw, terrein en gebruik is een belangrijk uitgangspunt. Dit aspect krijgt - samen met verbetering van de logistiek - een plek in de verdere uitwerking van de plannen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de verplaatsing van de gemeentewerf? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.