Versnellingsopgave: sneller méér betaalbare huurwoningen

In de gemeente Zeist is veel vraag naar kleine, betaalbare woonruimtes. Wij willen daarom dat er sneller meer woningen voor starters en herstarters worden gebouwd: ongeveer 1.250 extra woningen. Dit noemen we 'de versnellingsopgave' of 'versnelde huisvesting'.

Het doel is om zo snel mogelijk méér sociale en middeldure huurwoningen te realiseren. Deze extra woonruimte moet er voor zorgen dat de wachttijden voor woningzoekenden niet verder oplopen.

Het gaat vooral om kleine woningen voor alleenstaanden. De gemeente Zeist heeft namelijk al veel woningen met 3 of meer kamers, die vooral bedoeld zijn voor meerpersoons huishoudens. De extra woonruimte is bedoeld voor onder andere: (werkende) jongeren, gescheiden mensen, statushouders en mensen na een afgeronde behandeling in een instelling.

In heel de gemeente (Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide) bekijken we de mogelijkheden om snel meer betaalbare huurwoningen te realiseren. We onderzoeken of gebouwen die leeg staan of binnenkort leeg komen, verbouwd kunnen worden tot woonruimte. Ook kijken we naar plekken waar er nieuwbouw kan komen.

Geplande nieuwbouwlocaties

Geplande verbouw leegstaande kantoor-/bedrijfsgebouwen

Met de huidige plannen verwachten we 1.200 woningen extra te realiseren, waarvan:

 • 75% huurwoningen
 • 25% koopwoningen

Zorgwoningen

We realiseren 100 (zo mogelijk meer) zorgwoningen. Dat zijn woningen voor:

 1. ouderen
 2. mensen met een beperking
 3. mensen die bijvoorbeeld de maatschappelijke opvang verlaten

Opgeleverde woonruimte 1e kwartaal 2020

Er zijn 52 sociale huurwoningen opgeleverd door Woongoed Zeist:

 • 32 appartementen aan de Zeisteroever 1
 • 20 woningen aan de Pastoor Cohustraat, onderverdeeld in:

  • 6 ééngezinswoningen (nul op de meter)
  • 14 appartementen

Bouwstart

Een aantal projecten is in het eerste kwartaal 2020 gestart met de sloop of de bouw.

 • In aanbouw: 80 sociale woningen in project Kerckebosch, waarvan 60 worden gerekend tot de versnellingsopgave. Oplevering wordt dit voorjaar verwacht.
 • Start project: 24 sociale huurwoningen voor senioren aan de Cornelis Vlotlaan door RK Woningbouwvereniging. De woningen worden bij voorkeur toegewezen aan bewoners van huurwoningen in de Verzetswijk.
 • Grond saneren en bouwrijp maken: 40 woningen aan de Geiserlaan (voormalige Gammalocatie). Voor de zomer start de bouw van 16 sociale en 24 middel dure huurwoningen.
 • Start sloop: aan de Godfried van Seijstlaan is gestart met de sloop van de bovenverdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. Op die bovenverdieping en voor een deel op de begane grond komen 74 woningen (26 sociale huur, 40 middel dure huur en 8 dure huur)
 • Voorbereiden werkzaamheden: aan de Utrechtseweg 62 (Lenteleven) wordt kantoorruimte omgebouwd naar appartementen.

Huisvesting statushouders

In 2019 hebben we 49 statushouders gehuisvest. Hier waren 16 woningen voor nodig:

 • 11 van woningbouwvereniging Woongoed Zeist
 • 4 van RK woningbouwvereniging
 • 1 van SSH

 

De gemeenteraad stemde in 2017 in met 'een algemene verklaring van geen bedenkingen' voor projecten in het kader van de versnelde huisvesting. Dit betekent dat de procedures 3 tot 6 maanden korter worden voor woningbouwprojecten, waarvan minimaal 50% van de woningen bestaat uit sociale en/of middeldure huurwoningen. Voor zulke projecten - die niet passen binnen het bestemmingsplan - is namelijk geen besluit van de gemeenteraad meer nodig. Woningbouwprojecten die een grote bijdrage leveren aan de versnellingsopgave kunnen we daardoor sneller uitvoeren.

Bij de meeste projecten waar er sprake is van wijziging van de gebruiksfunctie instelling/kantoor naar woonappartementen (zoals Godfried van Seijstlaan, Utrechtseweg 91-95, Utrechtseweg 62/Lenteleven, Steniaweg 44) hebben buurtbewoners vaak bezwaar tegen de gebruikswijziging. De zorgen van de wijkbewoners zijn de:

 • leefbaarheid
 • afname van het woongenot in de wijk
 • eventuele toename van verkeersbewegingen
 • toename van de parkeerdruk
 • overlast door toename van het aantal wijkbewoners

De bezwaar en beroepsprocedures geven vertragingen.