Versnellingsopgave: sneller méér betaalbare huurwoningen

In Zeist is veel vraag naar kleine, betaalbare woonruimtes. Wij bouwen daarom sneller meer huurwoningen voor starters en herstarters: ongeveer 1.250 extra woningen tot en met 2020. Dit noemen we 'de versnellingsopgave' of 'versnelde huisvesting'.

Extra woonruimte voorkomt wachttijd woningzoekenden

Het doel is om zo snel mogelijk méér sociale en middeldure huurwoningen te krijgen in onze gemeente. Dit heeft de gemeenteraad besloten in 2017. Deze extra woonruimte moet er voor zorgen dat de wachttijden voor alle woningzoekenden niet verder oplopen.

Het gaat vooral om kleine woningen voor alleenstaanden. Zeist heeft namelijk al veel woningen met 3 of meer kamers, die vooral bedoeld zijn voor meerpersoons huishoudens. De extra woonruimte is bedoeld voor onder andere: (werkende) jongeren, gescheiden mensen, statushouders en mensen na een afgeronde behandeling in een instelling.

Locaties en gebouwen

In heel de gemeente bekijken we kansen en mogelijkheden om snel meer betaalbare huurwoningen te realiseren. We onderzoeken of gebouwen die leeg staan of binnenkort leeg komen, verbouwd kunnen worden tot woonruimte. Ook kijken we naar plekken waar er nieuwbouw kan komen. Locaties die we nu onderzoeken:

Kortere procedure voor woningbouwprojecten

De gemeenteraad stemde in 2017 in met 'een algemene verklaring van geen bedenkingen' voor projecten in het kader van de versnelde huisvesting. Dit betekent dat de procedures 3 tot 6 maanden korter worden voor woningbouwprojecten, waarvan minimaal 50% van de woningen bestaat uit sociale en/of middeldure huurwoningen. Voor zulke projecten - die niet passen binnen het bestemmingsplan - is namelijk geen besluit van de gemeenteraad meer nodig. Woningbouwprojecten die een grote bijdrage leveren aan de versnellingsopgave kunnen we daardoor sneller uitvoeren.