Almata jeugdgevangenis

Almata is een voormalige justitiële jeugdinrichting aan de Hindelaan 7 in Den Dolder. Het gebouw staat leeg en wordt antikraak bewoond. Het gebouw en het omringende terrein (zoals sportvelden en parkeerplaats) zijn eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RBV). Het RVB is van plan om de locatie Almata te verkopen.

Informatieavond op 4 november

Op maandagavond 4 november is er een informatieavond over de herontwikkeling van Almata. U bent van harte welkom op deze avond. Aanmelden is niet nodig. We ontmoeten u graag op de 4e!

Inhoud avond

De avond start met een toelichting op het proces. Daarna is er ruimte voor vragen. Belangrijk onderdeel van de avond zijn uw wensen, suggesties, zorgen, vragen en aandachtspunten. Die kunt u als huiswerk meegeven aan de werkgroep. De werkgroep gaat daarmee aan de slag. Ook zijn er medewerkers aanwezig van onze gemeente, het RVB en de politie. Zij gaan graag met u in gesprek.

Bent u verhinderd op 4 november? Geen probleem. Oók via het reactieformulier kunt u uw aandachtspunten aan ons doorgeven.

Tijd en locatie

vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur; de zaal is open vanaf 19.15 uur

Dolderseweg 123 b, Maria Christinakerk, in Den Dolder

Begin 2017 was het plan om de locatie tijdelijk te gebruiken voor statushouders. Dit plan werd later dat jaar ingetrokken. Sindsdien proberen we in overleg met het RVB tot een permanente invulling te komen.

Verkoop door RVB

Het RVB was verplicht om de locatie eerst binnen de rijksoverheid en andere overheden aan te bieden. Daarop heeft de politie in juni haar belangstelling getoond.

Almata-Noord

Inmiddels heeft de politie besloten om Almata-Noord te kopen om er een zevende Politieacademie te huisvesten. Vanaf 2020 willen zij daar al starten met het geven van onderwijs.

Almata-Zuid

De politie heeft besloten om Almata-Zuid voorlopig te huren van het RVB. Een definitieve invulling van dit deel van het terrein is nog niet duidelijk.

Samen met een werkgroep gaan we de wensen, suggesties, vragen en aandachtspunten uitwerken naar een algemene ruimtelijke indeling voor Almata-Zuid. Op basis van dat plan kan de politie dan besluiten of ze Almata-Zuid willen kopen.

Als de politie besluit om dit stuk grond niet te kopen, dan gaat het RVB verder de verkoop van Almata-Zuid aan een andere partij.

De politie gaat Almata-noord aankopen om er een zevende Politieacademie te vestigen. Op de Politieacademie vinden onder andere de volgende activiteiten plaats:

 • onderwijs
 • sport
 • schiettraining op inpandige schietbanen
 • naspelen ('simuleren') van praktijksituaties, zoals cellen

Verbouwing nodig

Om het huidige gebouw te kunnen gebruiken als Politieacademie moet er eerst verbouwd worden, want het is nu te klein. De politie onderzoekt momenteel of verbouw mogelijk is. Sloop en nieuwbouw is een alternatieve mogelijkheid.

Het plan is om de Politieacademie in die periode - enkele jaren - te huisvesten in tijdelijke gebouwen aan de zuidzijde van het terrein. Voor de tijdelijke bebouwing en voor de verbouwing is een vergunning nodig. Als de (ver)bouw klaar is, dan wordt de tijdelijke bebouwing weer weggehaald.

De invulling van Almata-Zuid is nog niet duidelijk. Op die plek wil de politie misschien ook andere diensten huisvesten. Ook woningbouw op een deel van het terrein is nog steeds een mogelijkheid.

Bestemmingsplan

De functie van de Politieacademie past binnen de bestemming 'Maatschappelijk' die voor deze locatie van toepassing is. Om de zuidzijde van het terrein vast te mogen bebouwen is een bestemmingsplanwijziging nodig; hierover beslist de gemeenteraad.

Samen met een werkgroep willen we aan de slag om de aandachtspunten op de verschillende onderwerpen uit te werken. Samen met een werkgroep gaan we de wensen, suggesties, vragen en aandachtspunten uitwerken naar een algemene ruimtelijke indeling voor Almata-Zuid. Op basis van dat plan kan de politie dan besluiten of ze ook Almata-Zuid willen kopen.

Wilt u met ons meedenken? Meld u dan aan voor de werkgroep.

aanmelden werkgroep

Aanmelden kan tot en met zondag 10 november. U kunt zich ook aanmelden tijdens de informatiebijeenkomst op maandagavond 4 november.

Samenstelling werkgroep

Bij de samenstelling van de werkgroep letten we op een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van alle belangen.

De werkgroep heeft plek voor 15 leden. Zijn er meer aanmeldingen dan plekken? Dan maken we samen met het RVB kort na 15 november een selectie uit de aanmeldingen.

Oog voor uw aandachtspunten

Natuurlijk hebben wij, de politie en het RVB oog voor uw wensen, vragen en zorgen. Tijdens de bijeenkomst van 4 november kunt u uw suggesties en aandachtspunten aan ons doorgeven. U kunt ook reageren via het reactieformulier; dit kan tot en met 10 november.

De werkgroep gaat uw inbreng verder uitwerken. Dit doen de leden samen met ons, de politie en het RVB. Het resultaat zijn randvoorwaarden waaraan de Politieacademie moet voldoen bij het uitwerken van haar plannen voor Almata. Op maandagavond 2 maart 2020 presenteert de werkgroep haar rapport aan u. Tijdens die bijeenkomst kunt u daar dan weer op reageren.

Aanmelden voor nieuws per e-mail

Wilt u niet deelnemen aan de werkgroep, maar wel het proces volgen? Dat kan. U kunt zich via het reactieformulier aanmelden voor nieuws per e-mail. Ook tijdens de avond op 4 november kunt u zich hiervoor aanmelden.

Na aanmelding ontvangt u van alle bijeenkomsten een verslag. Zo kunt u het werk van de werkgroep en het proces volgen.

aanmelden voor nieuws

Planning

 • oktober: besluit over aankoop Almata door politie
 • maandag 4 november: informatieavond
 • zondag 10 november: sluiting mogelijkheid voor aanmelding werkgroep en doorgeven van uw reactie
 • na vrijdag 15 november: vaststellen leden werkgroep
 • maandag 25 november: bijeenkomst alleen voor werkgroepleden
 • maandag 20 januari 2020: bijeenkomst alleen voor werkgroepleden
 • maandag 2 maart 2020: informatieavond (afsluiting proces)
 • 2020: start lessen Politieacademie

De planning en inhoud van bijvoorbeeld vergunningaanvragen en planologische procedures zijn vooralsnog niet bekend.

Meer informatie

Heeft u vragen over een nieuwe invulling van Almata? Neemt u dan contact met ons op: per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.