Almata jeugdgevangenis

Almata is een voormalige justitiële jeugdinrichting aan de Hindelaan 7 in Den Dolder. Het gebouw staat leeg en wordt antikraak bewoond. Het gebouw en het omringende terrein (zoals sportvelden en parkeerplaats) zijn eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RBV). Het RVB is van plan om de locatie Almata te verkopen.

Plan voor tijdelijke huisvesting ingetrokken

Begin 2017 was het plan om de locatie tijdelijk te gebruiken voor statushouders. Dit plan werd later dat jaar ingetrokken. Sindsdien proberen we in overleg met het RVB tot een permanente invulling te komen.

Permanente invulling

Het RVB was verplicht om de locatie eerst binnen de rijksoverheid en andere overheden aan te bieden. Daarop heeft de politie gereageerd. De politie heeft haar belangstelling in juni ook aan ons doorgegeven. Het RVB is nu met ons in gesprek hierover. Met elkaar willen we de mogelijkheden voor politiegebruik graag verder onderzoeken, samen met belanghebbenden en omwonenden.

Politieacademie

De politie denkt erover om het huidige gebouw van Almata te gebruiken voor huisvesting van een Politieacademie. Hiervoor moet er eerst verbouwd worden; het duurt een aantal jaren voordat het helemaal klaar is. Het plan is om de Politieacademie in die periode te huisvesten in tijdelijke gebouwen naast het huidige gebouw.

Lange termijn gebruik en woningbouw

Op dit moment is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met het onbebouwde terrein na een tijdelijk gebruik door de politie. In eerste instantie werd er voor Almata met name gedacht aan woningbouw. Maar inmiddels is het niet duidelijk of er nog woningbouw komt.

Vervolg proces

Momenteel zijn het RVB en de politie samen met ons in gesprek over de nieuwe situatie, de planning en het proces met omwonenden. Waarschijnlijk is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Na de zomervakantie gaan we de omgeving verder informeren over:

  • belangstelling van de politie
  • actuele stand van zaken
  • vervolgproces

Natuurlijk wordt de invulling van Almata ook afgestemd met andere ontwikkelingen in de omgeving.

Het RVB is de trekker van het proces. Zij bepaalt het tempo in eerste instantie. Als de politie Almata koopt, dan wordt zij als nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwe invulling.