Almata jeugdgevangenis

Almata is een voormalige justitiële jeugdinrichting aan de Hindelaan 7 in Den Dolder. Het gebouw staat leeg en wordt antikraak bewoond. Het gebouw is in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RBV). Het RVB is voornemens de gehele locatie te verkopen.

Plan voor tijdelijke huisvesting ingetrokken

Begin 2017 was het plan om de locatie tijdelijk om te bouwen naar wooneenheden voor onder meer statushouders en urgent woningzoekenden. Op 12 september 2017 heeft het college besloten om voor Almata niet naar een tijdelijke invulling te streven, maar in overleg met het RVB te komen tot een permanente invulling.

Permanente invulling

Samen met belanghebbenden en omwonenden gaan het RVB en de gemeente de mogelijkheden voor deze locatie oppakken. Onderdeel daarvan vormt ook een nader onderzoek naar de behoefte voor een sociaal maatschappelijke functie in het gebouw en het direct bijbehorende terrein. Daarnaast komt de verandering van de rest van het terrein aan de orde. De huidige bestemming is ‘Maatschappelijk’, om tot een nieuwe permanente invulling te komen is een wijziging van deze bestemming nodig.

Na verkoop door het RVB is een nieuwe eigenaar (of misschien meerdere eigenaren) verantwoordelijk voor de daadwerkelijke totstandkoming van de nieuwe invulling.

Vervolg

Nu zijn het RVB en de gemeente in gesprek over de precieze inrichting van het proces en de bijbehorende planning. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan maakt hier waarschijnlijk onderdeel vanuit. Het tempo in het gehele proces wordt in eerste instantie bepaald door het RVB, zij zijn de trekkers van het proces.