Cornelis Vlotlaan

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist wil 24 sociale huurappartementen voor senioren bouwen in de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan en de Leendert Edelmanlaan in Zeist.

Meer informatie over de woningen en het ontwerp van de woningen is te vinden op de website van RK Woningbouwvereniging.

Eind 2018 vroeg de R.K. Woningbouwvereniging een omgevingsvergunning aan voor de bouw van de appartementen. Op de ontwerpvergunning (deze lag in het tweede kwartaal van 2019 ter inzage) hebben wij zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn op 10 december 2019 besproken in het college van burgemeester en wethouders.

Het college heeft vervolgens besloten om de omgevingsvergunning aan te vullen over het inrichtingsplan voor het openbaar gebied.

Het openbaar gebied willen we herinrichten op een manier die past bij het nieuwe woongebouw én die meerwaarde heeft voor de natuur. Enkele goede bomen blijven staan. Nieuwe, inheemse bomen gaan we planten om de routes voor vleermuizen goed te begeleiden. Ook komt er nieuwe, lage beplanting.

ontwerp openbaar gebied (pdf; 4,7MB)

We hebben gekozen voor mooie beplanting voor het uitzicht en tegelijkertijd ook voor planten en struiken die goed zijn voor vlinders, bijen, andere insecten en andere dieren. Op die manier kan de nieuwe inrichting een bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van de omgeving.

Aanvulling op omgevingsvergunning

Het inrichtingsplan voor het openbaar gebied is een onderdeel van de omgevingsvergunning voor de bouw. Hiermee willen we er voor zorgen dat het ontwerp ook echt op deze manier wordt uitgevoerd.

Om de bouw van de appartementen en de nieuwe inrichting van het gebiedje mogelijk te maken, is het nodig om bomen te kappen. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd.

Op de bomentekening (pdf; 299kB) ziet u om welke bomen het gaat. In de lijst met te kappen bomen (pdf; 108kB) staan de boomsoorten en de stamdoorsnedes (op een hoogte van 1,3 meter boven de grond) vermeld. De nummers op de bomentekening komen overeen met de nummers in de bomenlijst.

Kapvergunning Cornelis Vlotlaan verleend

De kapvergunning voor de bomen ter hoogte van de Cornelis Vlotlaan is verleend. Op 10 december 2019 besliste het college van burgemeester en wethouders op de bezwaren tegen deze vergunning. Het college besloot om de vergunning in stand te laten, maar de onderbouwing van de vergunning aan te vullen.

  • december 2018: aanvraag omgevingsvergunning
  • 12 maart 2019: informatiebijeenkomst RK Woningbouwvereniging
  • 24 april t/m 4 juni 2019: ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage
  • voorjaar 2019: procedure kapvergunning
  • begin 2020 : start (bouw)werkzaamheden
  • eind 2020: oplevering woningen en inrichting openbaar gebied

Nieuwsbrief

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist informeert belangstellenden van dit project via een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail via info@rkwbv.nl onder vermelding van 'aanmelden nieuwsbrief Cornelis Vlotlaan' of bel naar 030-6985030.

Vragen over de appartementen

Heeft u vragen over de bouw van de appartementen? Neemt u dan contact op met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist via telefoonnummer 030 698 50 30 of per e-mail via info@rkwbv.nl.

Bekijk de tekeningen van de appartementen.

Vragen over bestemmingsplan, omgevingsvergunning en kapvergunning

Heeft u vragen over de wijziging van het bestemmingsplan, over de omgevingsvergunning of over de kapvergunning? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.