Cornelis Vlotlaan

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist wil 24 sociale huurappartementen bouwen voor senioren in de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan en de Leendert Edelmanlaan. Begin 2018 heeft het College besloten om mee te werken aan dit verzoek in het kader van de versnellingsopgave huisvesting.

Tekeningen

Op 12 maart was er een inloopbijeenkomst. De onderstaande informatie werd toen gepresenteerd. Medewerkers van de gemeente en van de RK Woningbouwvereniging waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Inrichting openbaar gebied: met natuurwaarde

Het openbaar gebied willen we herinrichten op een manier die past bij het nieuwe woongebouw én die natuurwaarde heeft voor de hele omgeving. Enkele goede bomen blijven staan. Nieuwe, inheemse bomen gaan we planten om de routes voor vleermuizen goed te begeleiden. Ook komt er nieuwe, lage beplanting.

We hebben gekozen voor mooie beplanting voor het uitzicht en tegelijkertijd ook voor planten en struiken die goed zijn voor vlinders, bijen, andere insecten en andere dieren. Op die manier kan de nieuwe inrichting een bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van de omgeving.

Procedure om bouw mogelijk te maken

Het perceel heeft in het huidige bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’. In dit bestemmingsplan is al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bouw van 10 woningen mogelijk te maken.

Om de bouw van de 24 appartementen mogelijk te maken heeft de R.K. Woningbouwvereniging op 14 december 2018 een aanvraag ingediend om af te wijken van het bestemmingsplan. Voor deze aanvraag geldt de gebruikelijke procedure met een zienswijze en beroepsmogelijkheid.

Omgevingsvergunning

Op 14 december 2018 heeft de R.K. Woningbouwvereniging een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de realisatie van 24 seniorenappartementen ingediend. Een omgevingsvergunning voor de kap van bomen vraagt de R.K. Woningbouwvereniging apart aan. Zodra deze vergunningen verleend zijn, worden ze gepubliceerd. Na het verlenen van de omgevingsvergunning(en) geldt de gebruikelijke procedure met bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

Wilt u de publicaties over verleende vergunningen in uw buurt volgen? Schrijft u dan in via deze pagina en ontvang de publicaties per e-mail.

Planning

  • september 2019: start bouwwerkzaamheden
  • zomer 2020: oplevering woningen en inrichting openbaar gebied

Realisatieovereenkomst

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist en de gemeente hebben een realisatieovereenkomst opgesteld. Hierin staan onder andere afspraken over de verkoop van de grond (de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan ter hoogte van huisnummers 2-14).

Meer informatie

Heeft u vragen over de bouw van de appartementen? Neemt u dan contact op met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist via telefoonnummer 030 698 50 30 of per e-mail via info@rkwbv.nl. Bekijk de tekeningen van de appartementen.

Heeft u vragen over de wijziging van het bestemmingsplan of over de omgevingsvergunning? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Nieuwsbrief

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist informeert belangstellenden van dit project via een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail via info@rkwbv.nl onder vermelding van 'aanmelden nieuwsbrief Cornelis Vlotlaan' of bel naar 030-6985030.