Herontwikkeling voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst

Aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist staat de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst. Deze locatie is nu verhuurd en is in gebruik voor (gesloten) jeugdzorg. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil De Lindenhorst verkopen. De voorbereidingen op de verkoop door het RVB start binnenkort. Het RVB is verantwoordelijk voor de planning. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een nieuwe eigenaar is gevonden voor De Lindenhorst.

De nieuwe eigenaar kan de locatie gaan herontwikkelen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden om medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan.

Participatierapport (Pdf, 581kB)

Het participatierapport uit 2019 en de brief aan het RVB, behorende bij het raadsbesluit van 12 mei 2020 worden onderdeel van de verkoopdocumenten. Geïnteresseerde kopers weten dus vooraf wat voor de omgeving en de gemeente Zeist de belangrijkste voorwaarden zijn voor de toekomstige invulling van De Lindenhorst.

 • 11 februari: besluit over participatierapport door college van burgemeester en wethouders
 • 12 maart: Ronde Tafel gemeenteraad; bij de Ronde Tafel kunt u zichzelf laten horen aan de gemeenteraad.
 • 14 april: raadsdebat
 • 12 mei: besluit gemeenteraad

Mogelijk vervolg:

 • Mei 2020 tot en met 1e kwartaal 2021: verkoop De Lindenhorst door RVB
 • 2021-2023: plan voor herontwikkeling door nieuwe eigenaar
 • vanaf 2023: uitvoering herontwikkeling De Lindenhorst

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Participatieproces in het kort

Buurtbewoners en andere belanghebbenden konden in 2019 meedenken en kansen en knelpunten aangeven. Dit kon tijdens de startbijeenkomst in januari en dit gebeurde in de werkgroep. Tijdens de slotbijeenkomst in mei 2019 was er gelegenheid om te reageren op de uitkomsten en adviezen van de werkgroep: het participatierapport (Pdf, 581kB).

Inhoud participatierapport in het kort

Het RVB heeft in afstemming met de gemeente in 2019 gesproken met omwonenden en andere belanghebbenden over de toekomstige invulling van de locatie De Lindenhorst. Hieruit kwamen 2 scenario’s voor een nieuwe invulling van De Lindenhorst naar voren.

 1. woningen met een tuin: mengen van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap;
 2. villa-achtige bebouwing voor senioren: twee bouwlagen met kap waarbij elke bouwlaag bestaat uit meerdere wooneenheden.

In beide scenario’s is het belangrijk dat de woningen goed passen in en aansluiten op de groene omgeving.

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 ingestemd met de twee scenario's die uit het participatietraject naar voren zijn gekomen. Verder is een amendement aangenomen om de brief aan het RVB aan te scherpen. Daarmee worden de voorwaarden die de gemeente aan een nieuwe invulling van De Lindenhorst verbindt, verder verduidelijkt. Het RVB geeft deze brief mee bij de verkoop aan de belangstellende kopers.

Raadsbesluit 12 mei 2020

De bijlagen van het Raadbesluit zijn eventueel op te vragen per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonische via telefoonnummer 14 030.

Op de hoogte blijven

Wilt u de vorderingen van het proces volgen? Geef dan uw e-mailadres door via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over het proces van de herontwikkeling van De Lindenhorst. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Wilt u zich op een later moment toch weer afmelden? Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'afmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'project herontwikkeling De Lindenhorst'.

Onderzoeken

In het verleden zijn in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een aantal onderzoeken uitgevoerd (zie hieronder). Heeft u interesse in een van deze rapporten? Stuur u dan een e-mail aan zeist@zeist.nl en dan ontvangt u het rapport per e-mail.

 • Tuinhistorische verkenning en waardeverwachting
 • Ecologische quickscan en bomenadvies
 • Overzicht beleidsmatige aandachtspunten en onderzoeksresultaten
 • Bomeninventarisatie
 • Servituut Schaerweijder Bosschen Zeist