Herontwikkeling voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst

Aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist staat de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst. Momenteel is deze locatie nog verhuurd ten behoeve van (gesloten) jeugdzorg. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil De Lindenhorst verkopen. Het is nog onduidelijk wanneer de verkoop plaatsvindt, maar de voorbereidingen voor de verkoop zullen starten begin 2019.

Een nieuwe eigenaar zal de locatie waarschijnlijk willen herontwikkelen. Zij zullen daarvoor dan een plan gaan maken. De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen; onze voorkeur gaat uit naar woningbouw. Wij willen buurtbewoners en andere belanghebbenden graag hierbij betrekken. U kunt met ons meedenken en aangeven welke kansen en knelpunten u ziet. Dit kan:

 • tijdens de startbijeenkomst;
 • door deelname aan de werkgroep.

Op woensdag 9 januari 2019 vindt de startbijeenkomst plaats. Tijdens de slotbijeenkomst op 10 april kunt u reageren op de uitkomsten en adviezen van de werkgroep.

Start: informatiebijeenkomst 9 januari

Op woensdagavond 9 januari houdt het RVB samen met ons een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van De Lindenhorst. U bent van harte welkom op deze avond. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wij ontmoeten u graag op de 9e.

Inhoud avond

De avond start met een korte toelichting op het proces. Er is ruime gelegenheid om uw inhoudelijke wensen, suggesties en zorgen te uiten. De werkgroep zal uw opmerkingen bespreken tijdens haar werkgroepbijeenkomsten; de resultaten van de werkgroep worden vastgelegd in een participatierapport.

Er zijn diverse kaarten en luchtfoto’s van De Lindenhorst aanwezig voor u om dingen aan te wijzen of toe te lichten. Ook kunt u 1-op-1 in gesprek met medewerkers van de gemeente en het RVB.

Tijd

deur open vanaf 19.15 uur

start avond om 19.30 uur

einde avond om circa 21.30 uur

Locatie

Stichtse Vrije School Zeist, Socrateslaan 24 te Zeist

Meedenken en meepraten in de werkgroep

Wilt u meedenken en meepraten over de kansen en knelpunten voor de herontwikkeling van De Lindenhorst? Doe dan mee in de werkgroep!

ik doe mee

Aanmelden kan tot en met 13 januari 2019.

Doel werkgroep

Het RVB en wij willen graag vooraf bij een toekomstige koper de juiste verwachtingen scheppen over de mogelijkheden en begrenzingen van een eventuele herontwikkeling. Dit geeft de beste kansen op een invulling waar iedereen het meest bij gebaat is. Onze voorkeur gaat uit naar een wijziging van de bestemming van 'maatschappelijk' naar ‘woningbouw’. Met dit als vertrekpunt kijken we graag samen met u naar zaken zoals:

 • bouwhoogten;
 • aansluiting van de nieuwe buurt op de omgeving;
 • verkeer en parkeren;
 • groen.

We kunnen niet alles tot in detail vastleggen, maar wel uw belangrijkste wensen inventariseren. Het eindresultaat van de werkgroep is een 'participatierapport', dat we voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk.

Data werkgroepbijeenkomsten

 • startbijeenkomst: woensdagavond 9 januari 2019
 • werkgroepbijeenkomsten: maandagavond 4 februari en maandagavond 11 maart
 • slotbijeenkomst: woensdagavond 10 april

Samenstelling werkgroep

De werkgroep krijgt om praktische redenen een maximale omvang van 15 personen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan zullen wij samen met het RVB een selectie maken op basis van een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van belangen. Medio januari is de samenstelling van de werkgroep bekend.

Planning

 • 9 januari 2019: informatiebijeenkomst
 • tot 13 januari: aanmelden voor werkgroep
 • medio januari: selectie samenstelling werkgroep
 • 4 februari en 11 maart: bijeenkomsten werkgroep
 • 10 april: slotbijeenkomst omwonenden met presentatie concept Participatierapport
 • medio 2019: vaststelling Participatierapport door gemeenteraad

Mogelijk vervolg:

 • 2019-2022: verkoop De Lindenhorst door RVB
 • onbekend: plan voor herontwikkeling door koper
 • onbekend: uitvoering herontwikkeling De Lindenhorst

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Aanleiding

Eigenaar Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst met bijbehorende gronden verkopen. Een nieuwe eigenaar zal de locatie waarschijnlijk willen herontwikkelen. Het is voor de potentiële kopers belangrijk om een beeld hebben van de mogelijkheden op dit terrein. Dat is in het belang van iedereen.

De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen; onze voorkeur gaat uit naar woningbouw. Wij willen buurtbewoners en andere belanghebbenden graag hierbij betrekken. U kunt met ons meedenken en aangeven welke kansen èn knelpunten u ziet. Uiteraard betrekken we daarbij ook de wijkvisie van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist. Zo werken we samen aan een invulling waar de directe omgeving en Zeist als geheel het best bij gebaat zijn.

Met de uitkomsten kan het RVB de koper duidelijkheid bieden. Na de verkoop zal de nieuwe eigenaar dan een plan maken voor de herontwikkeling.

Meer informatie

Op de hoogte blijven

Wilt u de vorderingen van de werkgroep volgen, maar kunt of wilt u zelf niet deelnemen? Geef dan uw e-mailadres door via het reactieformulier. U ontvangt dan per e-mail de werkgroepverslagen. Via het reactieformulier kunt u ook een reactie aan ons doorgeven of zich aanmelden voor de werkgroep.

reactieformulier Lindenhorst

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over het proces van de herontwikkeling van De Lindenhorst. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Wilt u zich op een later moment toch weer afmelden? Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'afmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'project herontwikkeling De Lindenhorst'.