Dijnselburg gebiedsvisie

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 ligt het gebied Dijnselburg. We willen de kwaliteit van van dit gebied verbeteren voor zowel wonen als recreatie. Hiervoor maken we een gebiedsvisie. Dit doen we samen met de omwonenden en belanghebbenden. Op woensdagavond 27 maart starten we dit proces met een informatiebijeenkomst.

Op 13 november werd de Kadernotitie voor dit gebied vastgesteld. In deze notitie zijn de kaders vastgelegd, waaraan de gebiedsvisie straks moet voldoen.

Kaart plangebied

1. Woonhuis 2. Benzinepomp 3. Chinees Indisch Restaurant Tong AH 4. Bos/park 5. Landgoed Dijnselburg 6. Camping Dijnselburg 7. Sport

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

 • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
 • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
 • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
 • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreëren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Doel gebiedsvisie Dijnselburg

Doel van de gebiedsvisie voor het gebied Dijnselburg is het verbeteren van de kwaliteit van het gebied voor zowel wonen als recreëren. Dit willen we doen door:

 • versnippering tegengaan;
 • meer eenheid maken tussen groen en bebouwing;
 • gebied toegankelijker maken;
 • uitstraling verbeteren.

Uitnodiging startbijeenkomst 27 maart

Het maken van de gebiedsvisie doen we graag samen met u, de omwonenden en belanghebbenden. Daarom nodigen wij u van harte uit om actief deel te nemen aan dit participatieproces. Op woensdagavond 27 maart starten we met een informatiebijeenkomst. Hopelijk ontmoeten we u op de 27e!

Inhoud bijeenkomst

Tijdens de avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • aanleiding
 • doel gebiedsvisie
 • proces
 • verwachtingen

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt plaats in de Diamantzaal van Woonzorgcentrum Vredenoord. Adres: Prins Alexanderweg 2 in Huis ter Heide.

De avond start om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. De avond duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Aanmelden

Wij vinden het erg fijn als u zich vooraf aanmeldt voor de startbijeenkomst. Aanmelden kan tot en met zondag 24 maart via het digitale aanmeldformulier.

aanmelden

Participatieproces

Om belanghebbenden te betrekken bij de gebiedsvisie Dijnselburg volgen we het volgende participatieproces:

 • 27 maart: openbare startbijeenkomst
 • 17 april: excursie in het gebied en 1e  workshop participatiegroep
 • 8 mei: 2e workshop participatiegroep
 • 5 juni: 3e workshop participatiegroep
 • 26 juni: openbare eindbijeenkomst

Voor het participatieproces hebben wij spelregels opgesteld.

lees de spelregels (pdf; 39kB)

Aanmelden voor de startbijeenkomst

U kunt zich tot en met zondag 24 maart aanmelden voor de startbijeenkomst van 27 maart via het digitale aanmeldformulier.

aanmelden

Aanmelden voor de participatiegroep

De participatiegroep kent om praktische redenen een maximale omvang van 30 personen. U kunt zich tot en met 28 maart aanmelden voor deelname aan de participatiegroep. Dit kan op 2 manieren:

 1. tijdens de startbijeenkomst van 27 maart;
 2. via het digitale aanmeldformulier.

Bij overtekening maken wij op 2 april een selectie. Hierbij letten wij op een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van alle belangen.

Planning

 • 13 november
  Kadernotitie door gemeenteraad vastgesteld
 • begin 2019 - medio 2019
  opstellen gebiedsvisie Dijnselburg samen met de omgeving en belanghebbenden

  • omwonenden ontvangen begin 2019 een uitnodiging voor een startbijeenkomst
  • 27 maart: openbare startbijeenkomst
  • 2 april: samenstelling participatiegroep bekend
  • 17 april: excursie in het gebied en workshop 1 participatiegroep
  • 8 mei: workshop 2 participatiegroep
  • 5 juni: workshop 3 participatiegroep
  • 26 juni: openbare eindbijeenkomst

 • tweede kwartaal 2019
  vaststelling gebiedsvisie Dijnselburg

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanleiding

We willen de kwaliteit van het gebied tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 verbeteren. Dit doen we door:

 • meer eenheid te creëren tussen groen en bebouwing,
 • het gebied beter toegankelijk te maken,
 • door het geheel een mooiere, aantrekkelijkere uitstraling te geven.

Met in elk geval ruimte voor wonen en recreatie en met ruime aandacht voor groen en de cultuurhistorische waarde van het gebied. Samen met u willen we onderzoeken wat de gewenste invulling van het gebied is, met als resultaat: een gebiedsvisie voor het gebied Dijnselburg. Op de kaart van het plangebied is weergegeven om welk gebied het precies gaat.

De gemeenteraad heeft op 13 november 2018 de Kadernotitie Dijnselburg vastgesteld. Daarbij heeft de raad aangegeven dat de gebiedsvisie op een interactieve wijze met de samenleving wordt opgesteld.

Documenten

 • kadernotitie Gebiedsvisie Dijnselburg 7,77 MB

  Vastgesteld door de gemeenteraad op 13 november 2018. De raad heeft nog 2 extra kaders meegegeven voor de gebiedsvisie: 1) zorg dat het landgoed Dijnselburg zo ontwikkeld wordt dat het karakter behouden blijft; 2) zorg dat er op het landgoed geen doorgaande weg komt voor gemotoriseerd verkeer.