Eikenstein jeugdgevangenis

Aan de Utrechtseweg 37 in Zeist staat de voormalige justitiële inrichting Eikenstein. De eigenaar wil Eikenstein herontwikkelen. Om de plannen mogelijk te maken is er een omgevingsvergunning nodig en moet ook het bestemmingsplan veranderen.

Toelichting proces

Vanaf maart heeft Eikenstein een andere eigenaar. Die heeft een conceptplan gemaakt, dat gebaseerd is op de vastgestelde Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord en het Participatierapport herontwikkeling Eikenstein (pdf; 519 kB). Op 12 september hield de eigenaar een bijeenkomst voor belangstellenden over het conceptplan.

Wilt u het conceptplan bekijken en daar op reageren? Dat kan vanaf 12 september tot 4 oktober via het reactieformulier op de website van Fakton Capital en Plegt-Vos (de eigenaar) over dit project:

reactieformulier eikenstein

Reageren kan ook telefonisch via 020 723 79 00.

Formele procedures

Na uitwerking van de plannen zal de eigenaar aan de gemeente Zeist om een wijziging van het bestemmingsplan vragen. Ook zal die dan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Hierbij worden de omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrokken; de nieuwe eigenaar neemt hiervoor het initiatief.

Plek van ontmoeting

Begin 2019 stemde de gemeenteraad in met de invulling voor Eikenstein als 'plek van ontmoeting voor verschillende doelgroepen'. De huidige eigenaar is hiervan op de hoogte.

Het gebouw, de locatie en het terrein van Eikenstein krijgen een bijzondere invulling. Een plek waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten. Om te wonen, te werken en te ontspannen. Hoofdaccent vormt het ‘wonen’.

Verschillende woningen

Diverse soorten woningen kunnen een plek krijgen:

  • sociale huur;
  • vrije sector huur;
  • koopwoningen.

Verschillende doelgroepen

Ook is er ruimte voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld:

  • uitstroom vanuit GGZ;
  • vanuit Jeugdzorg;
  • vanuit Maatschappelijke Opvang.

Door het opzetten van een woongroep ontstaat juist voor de bijzondere doelgroepen een geschikte woonomgeving om (weer) zelfstandig te gaan wonen. In zo'n woongroep leeft men als buurtbewoners meer samen en deelt men voorzieningen.

Gemeenschappelijke ruimtes

Het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten, versterkt de samenhang. Eikenstein kan een functie voor de omgeving vervullen in de vorm van bijvoorbeeld een ‘eetkamer’ en/of een 'woonkamer voor de buurt' waar sociaal-maatschappelijk werk gecombineerd kan worden met een plek voor bijvoorbeeld zzp´ers of kleinschalige bedrijven.

Eikenstein valt binnen de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord. Binnen die gebiedsvisie wordt voor Eikenstein gedacht aan een flexibele invulling, die bestaat uit een combinatie van: wonen, werken, recreatie, zorg, ontmoetingscentrum en kleinschalige horeca.

Het monumentale hoofdgebouw, inclusief de 2 dienstwoningen, zouden daarbij een mix van wonen en/of werken en/of maatschappelijke functies kunnen bevatten.

Het conceptplan

Wilt u het conceptplan voor Eikenstein bekijken? Of wilt u reageren op het plan?  Dat kan via de website van de eigenaar van Eikenstein (Fakton Capital en Plegt-Vos) over het project: www.eikensteinzeist.nl. Reageren kan ook telefonisch via 020 723 79 00.

Via deze website kunt u zich ook abonneren op hun nieuwsbrief over Eikenstein. Zo blijft u op de hoogte van de plannen. De nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden.

Heeft u vragen over het conceptplan? Neem dan contact op met Fakton Capital en Plegt-Vos. U kunt een e-mail sturen aan Maarten Kievits via m.kievits@fakton.com.

Vergunning en bestemmingsplan

Heeft u vragen over de vergunningprocedure of de wijziging van het bestemmingsplan? Dan kunt u contact met ons opnemen. Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl, maar u kunt ons ook bellen via 14 030.