Eikenstein jeugdgevangenis

Aan de Utrechtseweg 37 in Zeist staat de voormalige justitiële inrichting Eikenstein. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), gaat het pand en het terrein verkopen. In maart vindt de verkoop waarschijnlijk plaats. De nieuwe eigenaar zal een plan moeten gaan maken voor de herontwikkeling van Eikenstein. De gemeente denkt hierin mee en zal straks ook het bestemmingsplan veranderen om de nieuwe plannen mogelijk te maken.

Begin 2019 stemde de gemeenteraad in met de invulling voor Eikenstein als 'plek van ontmoeting voor diverse doelgroepen'. De aanstaande nieuwe eigenaar is hiervan op de hoogte gesteld door het RVB.

Vervolg

Vanaf maart heeft Eikenstein een andere eigenaar. Die nieuwe eigenaar maakt een plan voor Eikenstein, dat gebaseerd is op de vastgestelde Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord en het Participatierapport herontwikkeling Eikenstein.

Na uitwerking van de plannen gaat de nieuwe eigenaar aan de gemeente vragen om een wijziging van het bestemmingsplan. Ook gaat die dan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Hierbij zullen de omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrokken worden; de nieuwe eigenaar zal hiervoor het initiatief nemen.

Het gebouw, de locatie en het terrein van Eikenstein krijgen een bijzondere invulling. Een plek waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten. Om te wonen, te werken en te ontspannen. Hoofdaccent vormt het ‘wonen’.

Verschillende woningen

Diverse soorten woningen kunnen een plek krijgen:

  • sociale huur;
  • vrije sector huur;
  • koopwoningen.

Verschillende doelgroepen

Ook is er ruimte voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld:

  • uitstroom vanuit GGZ;
  • vanuit Jeugdzorg;
  • vanuit Maatschappelijke Opvang.

Door het opzetten van een woongroep ontstaat juist voor de bijzondere doelgroepen een geschikte woonomgeving om (weer) zelfstandig te gaan wonen. In zo'n woongroep leeft men als buurtbewoners meer samen en deelt men voorzieningen.

Gemeenschappelijke ruimtes

Het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten, versterkt de samenhang. Eikenstein kan een functie voor de omgeving vervullen in de vorm van een ‘eetkamer’.

En in de 'woonkamer voor de buurt' kan sociaal-maatschappelijk werk gecombineerd worden met een plek voor bijvoorbeeld zzp´ers of kleinschalige bedrijven.

Eikenstein valt binnen de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord. Binnen die gebiedsvisie wordt voor Eikenstein gedacht aan een flexibele invulling, die bestaat uit een combinatie van wonen, werken, recreatie, zorg, ontmoetingscentrum en kleinschalige horeca. Het monumentale hoofdgebouw zou daarbij een mix van wonen en/of werken en/of maatschappelijke functies kunnen bevatten.

Meer informatie vindt u in de documenten van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.