Eikenstein jeugdgevangenis

Aan de Utrechtseweg 37 in Zeist staat de voormalige justitiële inrichting Eikenstein. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil het pand verkopen. In 2019 vindt de verkoop waarschijnlijk plaats. De nieuwe eigenaar zal een plan moeten gaan maken voor de herontwikkeling van Eikenstein. De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen.

 • 17 mei: openbare informatieavond
 • 4 en 21 juni: besloten werkgroepbijeenkomsten om input te leveren aan de nota
 • 9 juli: openbare informatieavond
 • 29 november: Ronde Tafel
 • 15 januari 2019: vaststelling notitie door gemeenteraad
 • 2019: verkoop Eikenstein
 • nog onbekend: plan voor herontwikkeling door nieuwe eigenaar, inclusief participatietraject
 • nog onbekend: aanpassing bestemmingsplan
 • nog onbekend (2021?): bouw woningen

Deze planning is onder voorbehoud.

Medio januari stemde de gemeenteraad in met de invulling voor Eikenstein als 'plek van ontmoeting voor diverse doelgroepen'. Dit besluit wijkt op 2 punten af van de eerder vastgestelde Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord:

 1. woningdichtheid achterterrein Eikenstein moet 30–40 woningen per hectare bedragen in plaats van 25–40 woningen per hectare;
 2. voor toepassen maximale bouwhoogte (6 lagen) op achterterrein Eikenstein moet nadrukkelijker rekening houden met monumentale uitstraling vanaf Utrechtseweg én hoogteaccenten moeten bijdrage leveren aan naastliggende openbare ruimte, conform inbreng laatste participatiefase.

Het RVB is geïnformeerd over het raadsbesluit, zodat zij dit mee kunnen geven bij de verkoop van Eikenstein.

Vervolg

Dit jaar gaat het RVB het object en het terrein Eikenstein verkopen. Waarschijnlijk is er eind van het jaar een nieuwe eigenaar. Die zal dan een concreet plan voor Eikenstein moeten gaan opstellen, gebaseerd op de vastgestelde Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord en het Participatierapport. Ook zal de nieuwe eigenaar een verzoek moeten gaan doen voor wijziging van het bestemmingsplan en een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Hierbij zullen de omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrokken worden; de nieuwe eigenaar zal hiervoor het initiatief nemen.

Het gebouw, de locatie en het terrein van Eikenstein kunnen goed een bijzondere invulling krijgen. Een plek waar verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten. Om te wonen, te werken en te ontspannen. Hoofdaccent zal het ‘wonen’ vormen.

Verschillende woningen

Diverse soorten woningen kunnen een plek krijgen:

 • sociale huur;
 • vrije sector huur;
 • koopwoningen.

Verschillende doelgroepen

Ook is er ruimte voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld:

 • uitstroom vanuit GGZ;
 • vanuit Jeugdzorg;
 • vanuit Maatschappelijke Opvang.

Door het opzetten van een woongroep ontstaat juist voor de bijzondere doelgroepen een geschikte woonomgeving om (weer) zelfstandig te gaan wonen. In zo'n woongroep leeft men als buurtbewoners meer samen en deelt men voorzieningen.

Gemeenschappelijke ruimtes

Het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten, versterkt de samenhang. Eikenstein kan een functie voor de omgeving vervullen in de vorm van een ‘eetkamer’.

En in de 'woonkamer voor de buurt' kan sociaal-maatschappelijk werk gecombineerd worden met een plek voor bijvoorbeeld ZZP-ers of kleinschalige bedrijven.

Het gebouw Eikenstein en het terrein vallen binnen de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord. Binnen de Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord is voor het deelgebied Eikenstein specifiek al het één en ander aangegeven. Voor Eikenstein wordt gedacht aan een flexibele invulling, die bestaat uit een combinatie van wonen, werken, recreatie, educatie, zorg, ontmoetingscentrum, kleinschalige horeca en een gezondheidscentrum. Het monumentale hoofdgebouw zou daarbij een mix van wonen en/of werken en/of maatschappelijke functies kunnen bevatten.

Voor Eikenstein wordt verder onderscheid gemaakt tussen de te handhaven bebouwing, het achter gelegen terrein en een zone aan de Laan van Eikenstein bij de nu aanwezige boerderij. Het is belangrijk te zoeken naar een evenwichtige balans tussen voorgebied met het monument en het achterliggende gebied, waar aan de Laan van Eikenstein de nu aanwezige boerderij op een goede manier onderdeel wordt van het geheel. Op het terrein zelf is het waardevol een groene ruimte op te nemen, die aansluit op de verbindingen in de omgeving.

Verdere informatie vindt u in de documenten van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord.

Verkoop

Heeft u vragen over de verkoop? Stuur dan een e-mail aan biedboek@rijksoverheid.nl.

Belangstelling in een woning?

Het terrein van de voormalige justitiële inrichting Eikenstein is nog niet verkocht. Er is dus ook nog geen nieuwe eigenaar bekend die concrete plannen heeft voor de bouw van nieuwe woningen. U kunt uw interesse in een woning daarom nog niet laten weten aan een toekomstige projectontwikkelaar.

De gemeente houdt geen lijst bij van geïnteresseerden. Zodra de toekomstige projectontwikkelaar wèl bekend is, kunt u bij hen meer informatie krijgen over de geplande woningbouw. 

Algemeen

Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.