Eikenstein jeugdgevangenis

Aan de Utrechtseweg 37 in Zeist staat de voormalige justitiële inrichting Eikenstein. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil het pand verkopen. In 2019 vindt de verkoop waarschijnlijk plaats en zal de nieuwe eigenaar een plan gaan maken voor de herontwikkeling van Eikenstein. De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen.

Planning

  • 17 mei: openbare informatieavond
  • 4 en 21 juni: besloten werkgroepbijeenkomsten om input te leveren aan de nota
  • 9 juli: openbare informatieavond
  • zomer: afronden notitie ‘Randvoorwaarden en uitgangspunten voor herontwikkeling Eikenstein’
  • na de zomer: vaststelling notitie
  • 2019: verkoop Eikenstein
  • 2019: plan voor herontwikkeling door nieuwe eigenaar
  • 2019: aanpassing bestemmingsplan

Deze planning is onder voorbehoud.

Toelichting proces

Afronden nota

In de zomer rondt Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in samenwerking met de gemeente de nota 'Randvoorwaarden en uitgangspunten voor herontwikkeling Eikenstein' af. Hierin nemen we ook de uitkomsten van de lopende onderzoeken mee, zoals archeologie. Na de zomer behandelt het college van Burgemeester en wethouders de nota. Vervolgens bieden we die nota aan aan de raad om vast te stellen.

Plan en ontwerp herontwikkeling

In 2019 start naar verwachting de verkoop van het gebouw en het terrein. De uiteindelijke koper maakt een concreet plan en een ontwerp voor de herontwikkeling van Eikenstein. De nota 'Randvoorwaarden en uitgangspunten voor herontwikkeling Eikenstein' vormt de basis.

Aan de hand van het plan en ontwerp daarvan moet het bestemmingsplan worden aangepast. De inspraakprocedure is onderdeel van die procedure.

Achtergrond: gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

Het gebouw Eikenstein en het terrein vallen binnen de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord. Binnen de Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord is voor het deelgebied Eikenstein specifiek al het één en ander aangegeven. Voor Eikenstein wordt gedacht aan een flexibele invulling, die bestaat uit een combinatie van wonen, werken, recreatie, educatie, zorg, ontmoetingscentrum, kleinschalige horeca en een gezondheidscentrum. Het monumentale hoofdgebouw zou daarbij een mix van wonen en/of werken en/of maatschappelijke functies kunnen bevatten.

Voor Eikenstein wordt verder onderscheid gemaakt tussen de te handhaven bebouwing, het achter gelegen terrein en een zone aan de Laan van Eikenstein bij de nu aanwezige boerderij. Het is belangrijk te zoeken naar een evenwichtige balans tussen voorgebied met het monument en het achterliggende gebied, waar aan de Laan van Eikenstein de nu aanwezige boerderij op een goede manier onderdeel wordt van het geheel. Op het terrein zelf is het waardevol een groene ruimte op te nemen, die aansluit op de verbindingen in de omgeving.

Verdere informatie vindt u in de documenten van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord.

Documenten

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.