Godfried van Seijstlaan 33-59 kantoortransformatie

Aan de Godfried van Seijstlaan 33-59 staat het bedrijven- en kantoorgebouw 'Seijster Centre'. De eigenaar heeft plannen om het gebouw gedeeltelijk te transformeren naar kleine huurappartementen.

De plannen voor het gebouw

Het pand aan de Godfried van Seijstlaan staat gedeeltelijk leeg. De eigenaar wil alle kantoren en bedrijven op de eerste verdieping verplaatsen naar de begane grond. Op de eerste verdieping wil de eigenaar dan kleine huurappartementen realiseren. Op 18 april hield de eigenaar van het pand een informatiebijeenkomst voor omwonenden om de plannen toe te lichten.

Voor geïnteresseerden is er een bouwkundig informatieboekje met tekeningen en visuele impressies beschikbaar. U kunt dit opvragen bij de eigenaar en projectontwikkelaar, Bador Bouw Advies Organisatie.

Aanvraag omgevingsvergunning

Op 2 november 2018 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning; deze is op 14 november 2018 gepubliceerd. De aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tot 6 weken na publicatie ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.

De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de plannen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Bador Bouw Advies Organisatie via telefoonnummer 076-52 02 272 (contactpersoon Jan van den Heuvel).