Harmonielaan-Pastoor Cohustraat

Aan de Harmonielaan 41C en Kroostweg 58A (ter hoogte van Pastoor Cohustraat) stonden 2 oude schoolgebouwen en een gymzaal van de gemeente Zeist. Op dit voormalig schoolterrein gaat Woongoed Zeist (WGZ) 20 sociale huurwoningen bouwen en aan de Kroostweg zal de gemeente een vrije sector kavel maken.

Het project bestaat uit 3 fasen:

  1. sloop en bouwrijp maken, door de gemeente
  2. werkvoorbereiding en bouwen woningen, door Woongoed Zeist
  3. inrichten openbare ruimte, door de gemeente

Woongoed Zeist (WGZ) is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en de bouw van de woningen. Communicatie hierover en het organiseren van bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten is dan ook in handen van WGZ.

Ontwerp en aannemer

Aannemer Dura Vermeer heeft de huurwoningen namens WGZ ontworpen en gaat de woningen bouwen. Stedenbouwkundig bureau Haver Droeze heeft voor de openbare ruimte het ontwerp gemaakt.

Deze ontwerpen en bomentekening waren ook te bekijken tijdens de informatiebijeenkomst op 10 oktober 2018.

Verleende omgevingsvergunning

Er is een omgevingsvergunning verleend voor 'bouwen en planologisch strijdig gebruik'. Deze is inmiddels onherroepelijk.

Kapvergunning

Om te kunnen bouwen moest een aantal bomen weg. Die zijn eind 2018 gekapt. De bouwer moet de resterende bomen beschermen om te voorkomen dat ze beschadigd raken.

Het (her)planten van bomen neemt de gemeente mee in het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Planning

  • november 2018: 2 inloopspreekuren
  • 25 januari: dode hoek-workshop voor leerlingen bovenbouw CBS Nijekroost door WGZ en aannemer
  • januari en februari: aanleg nutsleidingen
  • 11 februari: informatiebijeenkomst over de bouw door WGZ
  • eerste kwartaal 2019: start bouw
  • begin 2020: inrichten openbare ruimte (groen en parkeren)
  • begin 2020: oplevering huurwoningen

Het parkeerverbod voor de Pastoor Cohustraat geldt tijdens de (voorbereidingen van de) bouwwerkzaamheden voor de gehele straat. Hierdoor kan het bouwverkeer veilig door de straat rijden.

Vanaf de start van de bouw is het hele bouwterrein alleen nog toegankelijk voor medewerkers van de aannemer. Parkeren voor particulieren is dus op het bouwterrein én op de gehele Pastoor Cohustraat niet mogelijk.

Nieuwe parkeerplaatsen

Voor het type woningen dat gebouwd wordt, geldt een lagere parkeernorm, waarbij de aanleg van 30 parkeerplekken voldoende zou zijn. We houden echter vast aan de hogere parkeernorm van 2 woningen per woning, omdat we weten dat het gebruik van de parkeerruimte in deze buurt hoog is. In totaal komen er dus 40 nieuwe parkeerplekken. Deze norm is conform het bestemmingsplan.

De gemeente verkoopt vrije sector kavel aan de Kroostweg (op de locatie van de oude gymzaal) na de afronding van de bouwwerkzaamheden.

In de te slopen panden troffen we dwergvleermuizen aan. Daarom hebben we een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aangevraagd en hebben we 24 vleermuiskastjes opgehangen in de omgeving. 10 woningeigenaren en 3 eigenaren van bedrijfspanden maakten het plaatsen van de kastjes mogelijk.

De vleermuiskasten blijven hangen tot minimaal een half jaar na de oplevering van de nieuwbouw. De nieuwe woningen zijn vleermuisvriendelijk. De vleermuizen kunnen dus terugkeren, zodra de woningen klaar zijn.

Nieuwbouw

Bij vragen, klachten en dergelijke over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Dura Vermeer via telefoonnummer 074 255 0 255 (tijdens werkdagen) of per e-mail via nieuwbouw.pastoorcohustraat@duravermeer.nl.

Heeft u andere vragen over de bouwplannen? Neemt u dan contact op met de projectleider van Woongoed Zeist, Sietske Som de Cerff-Terpstra, via telefoonnummer 030 693 66 00 of per e-mail via info@woongoedzeist.nl. Informatie over de nieuwbouwplannen vindt u ook op de speciale website van Woongoed Zeist.

Openbare ruimte

Wilt u meer weten over de inrichting van de openbare ruimte of het bouwrijp maken? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl (onder vermelding van 'Harmonielaan/Pastoor Cohustraat').

Nieuws ontvangen per e-mail

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen? Meld u zich dan bij Woongoed Zeist aan voor het nieuws per e-mail. Aanmelden kan door een mail te sturen aan annemarie.blokzijl@woongoedzeist.nl onder vermelding van 'Nieuwsbrief Pastoor Cohustraat'.

De laatste nieuwsbrief vindt u op de speciale website van Woongoed Zeist.