Harmonielaan-Pastoor Cohustraat

Aan de Harmonielaan 41C en Kroostweg 58A (ter hoogte van Pastoor Cohustraat) stonden 2 oude schoolgebouwen en een gymzaal van de gemeente Zeist. Op dit voormalig schoolterrein gaat Woongoed Zeist (WGZ) 20 sociale huurwoningen bouwen en aan de Kroostweg zal de gemeente een vrije sector kavel maken.

Het project bestaat uit 3 fasen:

 1. sloop en bouwrijp maken, door de gemeente
 2. werkvoorbereiding en bouwen woningen, door Woongoed Zeist
 3. inrichten openbare ruimte, door de gemeente

Ontwerp en aannemer

Aannemer Dura Vermeer heeft de huurwoningen namens WGZ ontworpen en gaat de woningen bouwen. Stedenbouwkundig bureau Haver Droeze heeft voor de openbare ruimte het ontwerp gemaakt.

Deze ontwerpen en bomentekening waren ook te bekijken tijdens de informatiebijeenkomst op 10 oktober 2018.

Verleende omgevingsvergunning

Er is een omgevingsvergunning verleend voor 'bouwen en planologisch strijdig gebruik'. Deze is inmiddels onherroepelijk.

Kapvergunning

Om te kunnen bouwen moest een aantal bomen weg. Die zijn eind 2018 gekapt. De bouwer moet de resterende bomen beschermen om te voorkomen dat ze beschadigd raken.

Het (her)planten van bomen neemt de gemeente mee in het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Planning

 • november 2018: 2 inloopspreekuren
 • 25 januari: dode hoek-workshop voor leerlingen bovenbouw CBS Nijekroost door WGZ en aannemer
 • januari en februari: aanleg nutsleidingen
 • 11 februari: informatiebijeenkomst over de bouw door WGZ
 • eerste kwartaal 2019: start bouw
 • januari 2020: oplevering woningen
 • januari en februari 2020: inrichten openbare ruimte (groen en parkeren)
 • na oplevering herinrichting openbaar gebied Pastoor Cohustraat: start verkoop bouwkavel Kroostweg

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voortgang bouwwerkzaamheden

De bouw verloopt volgens planning. De woningen en appartementen worden in januari 2020 opgeleverd. Op dat moment zal het bouwterrein weer teruggegeven worden aan de gemeente Zeist.

Wij zullen dan zorgen voor tijdelijke maatregelen, waardoor de woningen bereikbaar zijn tot de openbare ruimte helemaal gereed is.

In januari 2020 starten de werkzaamheden in en aan de openbare ruimte: het groen, de parkeerplaatsen en de verlichting. De werkzaamheden worden namens ons uitgevoerd door het bedrijf Timmer.

De werkzaamheden:

 • aanleg stoepen naar en van de woningen en appartementen;
 • plaatsen van straatverlichting;
 • aanbrengen parkeerterrein op het binnenterrein;
 • aanpassing deel Pastoor Cohustraat, tussen Triodosbank en achtertuinen Kroostweg;
 • herplanten van bomen en ander groen rondom de nieuwbouw Pastoor Cohustraat;

Deze werkzaamheden worden in deze volgorde uitgevoerd. De uitvoering van het werk is afhankelijk van het weer. Bij slecht weer starten de werkzaamheden later. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden.

Bereikbaarheid Pastoor Cohustraat

Tijdens de werkzaamheden aan de Pastoor Cohustraat is de locatie tijdelijk niet via deze kant te bereiken. Gedurende ongeveer één week zijn de woningen aan de Pastoor Cohustraat alleen bereikbaar via het kavel aan de Kroostweg (waar voorheen de gymzaal stond).

Overige hinder

De werkzaamheden aan de openbare ruimte worden uitgevoerd tussen 7.00 en 17.00 uur. Hiermee proberen wij de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Helaas zal er tijdelijk wel wat overlast zijn door vrachtverkeer, vanwege de werkzaamheden aan de openbare ruimte en verhuizingen. Ook kan het parkeren tijdelijk lastig zijn.

De gemeente Zeist verkoopt de vrije sector kavel aan de Kroostweg (op de locatie van de oude gymzaal). Zodra het openbaar gebied aan de Pastoor Cohustraat is opgeleverd, starten we met de verkoop van die bouwkavel. 

In de te slopen panden troffen we dwergvleermuizen aan. Daarom hebben we een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aangevraagd en hebben we 24 vleermuiskastjes opgehangen in de omgeving. 10 woningeigenaren en 3 eigenaren van bedrijfspanden maakten het plaatsen van de kastjes mogelijk.

In de nieuwe appartementen en woningen aan de Pastoor Cohustraat zijn vleermuisvriendelijk er is ruimte gerealiseerd voor het huisvesten van vleermuizen. De vleermuizen hebben circa één jaar de tijd nodig om de nieuwe plek in het gebied te vinden. Op dit moment zit de vleermuis in winterslaap en dat zou betekenen dat de vleermuiskasten aan een aantal gevels aan woonhuizen in de omgeving van de Pastoor Cohustraat bij niet bewoond na april 2021 verwijderd mogen worden. Indien u zo een kastje heeft hangen ontvangt u in 2021 daarover meer informatie. Deze kasten kunnen na april 2021 worden verwijderd, maar mogen natuurlijk ook gewoon blijven hangen.

Heeft u vragen of opmerkingen voor Woongoed Zeist? Neemt u dan contact op met onze projectmanager Sietske Som de Cerff via info@woongoedzeist.nl of 030 693 66 00.

Heeft u vragen over de aanleg van de openbare ruimte (bestrating en groen)? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14030. U kunt ons ook per e-mail een vraag sturen via zeist@zeist.nl, onder vermelding van 'Vragen aanleg openbare ruimte Pastoor Cohustraat'.