Harmonielaan-Pastoor Cohustraat

Aan de Harmonielaan 41C en Kroostweg 58A (ter hoogte van Pastoor Cohustraat) stonden 2 oude schoolgebouwen en een gymzaal van de gemeente Zeist. Op dit voormalig schoolterrein heeft Woongoed Zeist (WGZ) 6 sociale eengezinswoningen en 14 appartementen gebouwd. Aan de Kroostweg maken wij een vrije sector kavel.

Planning

Woningen

De woningen en appartementen zijn inmiddels opgeleverd en verhuurd.

Inrichting openbare ruimte

  • januari: aanleg parkeerplaatsen, trottoirs en weg
  • mei: plaatsing ondergrondse afvalcontainers
  • voor de zomer: aanleg straatverlichting
  • najaar: (her)planten bomen, inplanten planten en aanleg gras

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verkoop kavel

De vrije sector kavel aan de Kroostweg (op de locatie van de oude gymzaal) gaan we verkopen. Op deze kavel mag één woning worden gebouwd.

Vleermuizen verhuizen

In de te slopen panden troffen we dwergvleermuizen aan. Daarom hebben we een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aangevraagd en hebben we 24 vleermuiskastjes opgehangen in de omgeving. 10 woningeigenaren en 3 eigenaren van bedrijfspanden maakten het plaatsen van de kastjes mogelijk.

In de gevels van de nieuwe woningen en appartementen is een nieuwe plek gemaakt voor de vleermuizen. De vleermuiskastjes in de omgeving kunnen daarom na april 2021 worden weggehaald, maar ze mogen natuurlijk ook gewoon blijven hangen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inrichting van de openbare ruimte, het groeninrichtingsplan of het bomenplan? Neemt u dan contact op met ons:

  • via telefoonnummer 14030
  • per e-mail via zeist@zeist.nl, onder vermelding van 'Vragen openbare ruimte Pastoor Cohustraat'

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe woningen en appartementen aan de Pastoor Cohustraat? Neemt u dan contact op met de projectmanager van Woongoed Zeist, Sietske Som de Cerff, via info@woongoedzeist.nl of 030 693 66 00.