Harmonielaan-Pastoor Cohustraat

Achter de Harmonielaan en Kroostweg (ter hoogte van Pastoor Cohustraat) stonden 2 oude schoolgebouwen en een gymzaal van de gemeente Zeist.

Op dit voormalig schoolterrein heeft Woongoed Zeist (WGZ) 6 sociale eengezinswoningen en 14 appartementen gebouwd. Deze woningen zijn in het kader van de versnellingsopgave gerealiseerd.

Aan de Kroostweg is een vrije sector kavel gemaakt. Deze kavel is inmiddels verkocht.

Beplantingsplan

In 2018 hebben wij tijdens een inloopbijeenkomst het ontwerp voor het openbaar gebied laten zien aan omwonenden van het project. Voor dit ontwerp hebben we ook een beplantingsplan gemaakt. In dit plan staat beschreven welke planten, struiken en bomen waar worden geplant.

Beplantingsplan (Pdf, 490 kB)

Planning

Gerealiseerd

De woningen en appartementen zijn in februari opgeleverd en verhuurd. Ook het openbaar gebied bestaande uit straten, voetpaden, parkeerplaatsen en ondergrondse vuilcontainers is nu klaar.

Straatverlichting

De lichtmasten worden naar verwachting in of na de zomer geplaatst. Wij zijn hierin afhankelijk van de planning van Stedin.

Aanleg groen

Hoveniersbedrijf Hoefakker start na de zomer met de aanleg van het groen. Zij informeren de omwonenden per brief over de:

  • start van de werkzaamheden
  • uitvoeringsplanning
  • eigen contactgegevens voor eventuele vragen

Verkoop kavel

De vrije sector kavel aan de Kroostweg (op de locatie van de oude gymzaal) gaan we nu verkopen. Op deze kavel mag één woning worden gebouwd.

Vleermuizen verhuizen

In de te slopen schoolgebouwen troffen we dwergvleermuizen aan. Daarom hebben we 24 vleermuiskastjes opgehangen in de omgeving. 10 woningeigenaren en 3 eigenaren van bedrijfspanden maakten het plaatsen van de kastjes mogelijk.

In de gevels van de nieuwe woningen en appartementen zijn nieuwe plekken gemaakt voor de vleermuizen. De vleermuiskastjes in de omgeving kunnen daarom na april 2021 worden weggehaald, maar ze mogen natuurlijk ook gewoon blijven hangen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inrichting van de openbare ruimte of het beplantingsplan? Neemt u dan contact op met ons:

  • via telefoonnummer 14030
  • per e-mail via zeist@zeist.nl, onder vermelding van 'Vragen openbare ruimte Pastoor Cohustraat'

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe woningen en appartementen aan de Pastoor Cohustraat? Neemt u dan contact op met de projectmanager van Woongoed Zeist, Sietske Som de Cerff, via info@woongoedzeist.nl of 030 693 66 00.