Hofje van Zeist

Tussen de Dalweg, Minckelerslaan en Kritzingerlaan ligt een terrein met daarop oude tuinbouwkassen. De eigenaar wil de kassen slopen en woningen bouwen op het terrein. Samen met een aantal omwonenden en andere partijen heeft hij een plan gemaakt: het Hofje van Zeist. Het 'hofje' bestaat uit:

 • 12 kleine sociale huurwoningen voor begeleid wonen door jong volwassenen (vanaf 18 jaar) met een licht verstandelijke beperking;

  • met gemeenschappelijke ruimten;
  • met ruimte voor stadslandbouw;

 • 3 koopbungalows, bedoeld voor de ouders of de zorgverleners.

Dit initiatief draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren (‘Versnellingsopgave huisvesting’). Daarom willen wij aan dit plan meewerken.

Projectgebied

tekening projectlocatie
Het terrein voor 'Hofje van Zeist' ligt ingeklemd tussen de Dalweg, Minckelerslaan en Kritzingerlaan.

Samen bedacht

Het plan is tot stand gekomen door samenwerking tussen meerdere partijen, zogenaamde ‘co-creatie’. De betrokken partijen:

 • de eigenaar
 • de ouders van toekomstige bewoners
 • de omwonenden
 • de 2 naast dit terrein gevestigde verenigingen
 • wij
 • de projectontwikkelaar
 • de R.K. Woningbouwvereniging
 • de Provincie Utrecht

In februari 2018 is Stichting Hofje van Zeist opgericht. Deze stichting gaat de woningen huren èn de zorg organiseren en inkopen.

Besluit over het plan

De uitvoering van het plan is mede mogelijk door geld van en afspraken tussen: de R.K. Woningbouwvereniging, de Provincie Utrecht en de gemeente Zeist. Dat betekent dat ook de gemeenteraad hierover een besluit moet nemen. Dat gebeurt in de raadsvergadering van  dinsdag 9 april.

Op dinsdag 26 maart bespreekt de gemeenteraad het plan eerst tijdens de Ronde Tafel-bijeenkomst. Tijdens zo'n Ronde Tafel-bijeenkomst verzamelen raadsleden extra informatie om een mening en standpunt te vormen. Wilt u de raadsleden uw mening of aanvullende informatie meegeven? Meld u zich dan vooraf aan als inspreker. Natuurlijk bent u ook welkom als toehoorder.

Planning

 • 26 maart: Ronde Tafel-bijeenkomst gemeenteraad
 • 9 april: besluit gemeenteraad
 • na raadsbesluit: uitwerking plan door projectontwikkelaar
 • na uitwerking plan: aanvraag bestemmingplanwijziging met omgevingsvergunning
 • maart 2020: vaststelling bestemmingsplan
 • zomer 2020: start bouw
 • zomer 2021: woningen klaar

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl en via telefoonnummer 14 030.