Hofje van Zeist

Tussen de Dalweg, Minckelerslaan en Kritzingerlaan ligt een terrein met daarop oude tuinbouwkassen. De eigenaar wil de kassen slopen en woningen bouwen op het terrein. Samen met een aantal omwonenden en andere partijen heeft hij een plan gemaakt: het Hofje van Zeist. Het 'hofje' bestaat uit:

 • kleine sociale huurwoningen voor begeleid wonen door jongvolwassenen (vanaf 18 jaar) met een licht verstandelijke beperking;

  • met gemeenschappelijke ruimten;
  • met ruimte voor stadslandbouw;

 • koopbungalows, bedoeld voor de ouders of de zorgverleners.

Dit initiatief draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren (‘Versnellingsopgave huisvesting’). Daarom willen wij aan dit plan meewerken.

Bekijk de plattegrond van het projectgebied (pdf; 7,9 MB)

Het plan is tot stand gekomen door samenwerking tussen meerdere partijen, zogenaamde ‘co-creatie’. De betrokken partijen:

 • de eigenaar
 • de ouders van toekomstige bewoners
 • de omwonenden
 • de 2 verenigingen, die naast dit terrein zijn gevestigd
 • wij
 • de projectontwikkelaar
 • de R.K. Woningbouwvereniging
 • de Provincie Utrecht

Begin 2018 is Stichting Hofje van Zeist opgericht. Deze stichting gaat de woningen huren èn de zorg organiseren en inkopen.

Stand van zaken

Begin dit jaar heeft de projectontwikkelaar zich onverwacht teruggetrokken. De andere partijen hebben samen een andere projectontwikkelaar gekozen. Die maakt een aangepast plan. In het najaar wordt duidelijk of dat plan haalbaar is.

Planning

 • najaar 2020: uitwerking plan door projectontwikkelaar
 • na akkoord samenwerkende partijen: aanvraag bestemmingsplanwijziging met omgevingsvergunning
 • zomer 2021: vaststelling bestemmingsplan
 • janjaar 2021: start bouw
 • najaar 2022: woningen klaar

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Terugblik 2019

De uitvoering van het plan is mede mogelijk door geld van en afspraken tussen: de R.K. Woningbouwvereniging, de Provincie Utrecht en de gemeente Zeist. In april 2019 besloot onze gemeenteraad om het plan mogelijk te maken door een financiële bijdrage van 262.000 euro. Ook wil de gemeenteraad meewerken om de bedrijfsbestemming van het perceel te wijzigen naar ‘wonen’.

In april 2019 werd ook een intentieovereenkomst voor het uitvoeren van het plan getekend door: de gemeente Zeist, Provincie Utrecht, RK Woningbouwvereniging Zeist, de projectontwikkelaar, de grondeigenaar en Stichting ’t Hofje van Zeist.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl en via telefoonnummer 14 030.