Utrechtseweg 62 kantoortransformatie (Lenteleven)

De eigenaar van het kantoorpand 'Lenteleven' aan Utrechtseweg 62 wil haar pand ombouwen tot 47 middeldure appartementen en 47 appartementen met een lagere huur.

In 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe mee te werken aan dit plan, omdat het past binnen de opgave tot versnelde huisvesting. Ook is er sprake van maatschappelijke meerwaarde, omdat het plan substantieel bijdraagt aan de versnelde huisvestingsopgave (meer woningen voor starters en herstarters).

Het ombouwen van het kantoorpand Utrechtseweg 62 past niet binnen het geldende bestemmingsplan. De huidige bestemming is 'kantoor' en die moet veranderen naar 'wonen' om de appartementen te kunnen bouwen. Voor deze afwijking van het bestemmingsplan moeten we een zogenaamde ‘kruimelgevallenprocedure’ volgen. Dit betekent dat de reguliere procedure voor een aanvraag omgevingsvergunning geldt.

Omgevingsvergunning

Op 14 mei hebben wij de aangevraagde omgevingsvergunning verleend. Dit besluit is op 22 mei gepubliceerd in de Nieuwsbode en op de website officielebekendmakingen.nl. Bekijk hier de digitale bekendmaking. Bekendmakingen per e-mail ontvangen of online inzien kan via de website Over uw buurt | Overheid.

Bent u het niet eens met de verlening van deze vergunning? Dan kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. Dit kan schriftelijk of digitaal uiterlijk tot en met 27 juni 2019.

Voorlopige voorziening

Bezwaar maken betekent niet dat de eigenaar niet mag beginnen met het uitvoeren van de plannen. U kunt de rechter vragen om de uitvoering te onderbreken. U moet hiervoor een zogenaamde 'voorlopige voorziening' vragen aan de Rechtbank Midden Nederland (afdeling bestuursrecht). U doet dat gelijktijdig met of na het indienen van uw bezwaar.

Omwonenden hebben vooral zorgen geuit over de parkeerdruk in de omgeving van Lenteleven. De bijbehorende parkeerplaatsen worden nu veel gebruikt door medewerkers van de Triodosbank. Daarom zijn wij in gesprek met Triodos over het verminderen van parkeeroverlast.

Daarnaast krijgen de nieuwe appartementen in Lenteleven meer parkeerplekken dan er nu zijn. Het huidige bestemmingsplan biedt daarvoor ruimte, maar de vorige eigenaar van het pand heeft deze extra plekken nooit aangelegd. In totaal komen er 172 parkeerplekken op eigen terrein, passend binnen het huidige bestemmingsplan.

Omdat het bestaande gebouw blijft staan, verandert stedenbouwkundig gezien de huidige situatie nauwelijks.  Isolatie van de gevels zorgt dat het pand een andere uitstraling krijgt. De commissie Ruimtelijke kwaliteit is van mening dat er sprake is van een zorgvuldig bouwplan en een aanvaardbare invoeging in de omgeving.

Ook het soort woningen is passend voor deze omgeving, waar een mix van woningtypen mogelijk is. De appartementen voegen een nieuwe groep toe aan de buurt, waarbij het evenwicht in samenstelling van woningen in deze omgeving behouden blijft.

De aanpassing van het pand zorgt voor verduurzaming. Waar mogelijk wordt circulair verbouwd, gevels en beglazing worden geïsoleerd en de woningen worden aardgasvrij, voorzien van energielabel A. Zonnepanelen gaan de energie leveren voor inpandige warmtepompen. Het hemelwater gaat niet het riool in, maar wordt geïnfiltreerd in de bodem. Streven is om de appartementen als nul-op-de-meter-woningen op te leveren.

Omwonenden hebben ons eerder gevraagd om een gebiedsvisie voor de buurt  op te stellen, voorafgaand aan vergunningverlening voor lenteleven. Na onderling overleg is toen besloten om een buurtperspectief op te stellen. De eigenaar van Lenteleven heeft er mee ingestemd om de vergunningverlening hiervoor op te schorten.

Het traject om te komen tot een buurtperspectief is voortijdig beëindigd, maar de oogst van dat traject is wel meegenomen in de vergunningverlening voor Lenteleven. Het college ziet hierin geen aanleiding om de vergunning te weigeren of nadere voorwaarden te stellen.

Kaart projectgebied Lenteleven
Perceel is rood gemarkeerd en object is geel.

Meer informatie

Voor vragen over de appartementen en de bouwplannen kunt u per e-mail contact opnemen met de heer Marcel Vermeer van de projectontwikkelaar Green Living Investments.

Heeft u vragen over de vergunning, het bestemmingsplan of over de 'Versnellingsopgave: sneller meer betaalbare huurwoningen'? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.