Steniaweg 44 kantoortransformatie

Het voorste gedeelte van het kantoorgebouw aan de Steniaweg 44 staat al langere tijd leeg. De eigenaar, Woongoed Zeist (WZ), wil dit voorste gedeelte van haar kantoor ombouwen tot 6 sociale huurappartementen. Deze kleine woningen zijn bedoeld voor jongvolwassenen van 23 tot 30 jaar.

Het gebouw blijft even groot en hoog en de benodigde parkeerplekken worden op het terrein van Woongoed Zeist aangelegd.

Medio 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe mee te werken aan dit plan, omdat het past binnen de opgave tot versnelde huisvesting.

Omgevingsvergunning

Op 21 juni 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor 6 appartementen. Om de aanpassingen van het gebouw mogelijk te maken, is het noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. Deze toestemming én de omgevingsvergunning voor de 6 appartementen is verleend op 10 december 2019. Hierop zijn bezwaren binnengekomen bij de gemeente. Hier moet nog een besluit over worden genomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de omgevingsvergunning of de bezwaarprocedure? Neemt u dan contact met ons op:

Heeft u vragen over de bouwplannen? Kijk dan op de website van Woongoed Zeist.