Steniaweg 44 kantoortransformatie

Woongoed Zeist (WZ) gaat het voorste gedeelte van haar kantoor aan Steniaweg 44 ombouwen tot 6 sociale huurappartementen. Deze kleine woningen zijn bedoeld voor jongvolwassenen van 23 tot 30 jaar.

Voorwaarden

Medio 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe mee te werken aan dit plan, omdat het past binnen de opgave tot versnelde huisvesting.

Het College heeft de volgende voorwaarden gesteld voor medewerking:

  • op het WZ-terrein komen minimaal 6 parkeerplaatsen voor de bewoners;
  • op het WZ-terrein komen minimaal 2 parkeerplaatsen voor bezoekers.

Omgevingsvergunning

Eind juni heeft Woongoed Zeist een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Wilt u de aanvraag bekijken? Dat kan. U kunt hiervoor een afspraak maken, telefonisch via 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Ons besluit op de aanvraag zullen wij publiceren op de gemeentepagina in de Nieuwsbode onder 'Bekendmakingen'. Besluiten op vergunningaanvragen maken wij ook digitaal bekend via overheid.nl. In het besluit leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met dat besluit.

Meer informatie

Het schetsplan en de presentatie voor de omwonenden van 20 november 2018 kunt u inzien op de website van Woongoed Zeist.

Voor vragen over de plannen kunt u contact opnemen met Henry Blankestijn, projectmanager, van Woongoed Zeist via telefoonnummer 0030 693 66 00 of per e-mail via info@woongoedzeist.nl.