Sterrenberg

De R.K. woningbouwvereniging Zeist wil 18 extra sociale huurappartementen aan de Kometenlaan in Huis ter Heide bouwen. Het nieuwe appartementengebouw wordt aangebouwd aan het bestaande 'bruggebouw', dat gelegen is aan Kometenlaan 60 tot en met 118.

Versnelde huisvesting

De 18 extra sociale huurappartementen passen in het besluit van de Raad uit januari 2017 voor versnelde huisvesting. Daarin is vastgelegd dat de gemeente zich de komende jaren gaat inzetten op het versneld toevoegen van onder andere goedkope huurwoningen. Wij hebben mede daarom besloten om in principe mee te werken aan de plannen van de woningbouwvereniging.

Herziening bestemmingsplan

Het bouwplan is in strijd met het huidige bestemmingsplan ‘Sterrenberg’, omdat er in het hele plangebied maximaal 480 wooneenheden gebouwd mogen worden. Daarom is gevraagd om een herziening van het bestemmingsplan.

Proces

De nieuwbouwappartementen aan de Kometenlaan worden gebouwd door Bébouw Midreth uit Mijdrecht. Op 21 maart organiseerden zij een informatiebijeenkomst. Geïnteresseerden konden de bouwplannen inzien en vragen stellen.

tekeningen uitbreiding bruggebouw

De R.K. woningbouwvereniging gaat een omgevingsvergunning aanvragen voor afwijking van het bestemmingsplan. Deze aanvraag wordt vervolgens op de gebruikelijke manier in procedure gebracht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de plannen? Neemt u dan contact op met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist via telefoonnummer 030-698 50 30 of per e-mail via info@rkwbv.nl.

Wil u meer weten over het bestemmingsplan of de wijziging daarvan? Of wilt u meer weten over de 'Versnellingsopgave: sneller meer betaalbare huurwoningen'? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.