Sterrenberg

De R.K. woningbouwvereniging Zeist wil 18 extra sociale huurappartementen aan de Kometenlaan in Huis ter Heide bouwen. Het nieuwe appartementengebouw wordt aangebouwd aan het bestaande 'bruggebouw', Kometenlaan 60 tot en met 118.

Versnelde huisvesting

De 18 extra sociale huurappartementen passen in het besluit van de Raad uit januari 2017 voor versnelde huisvesting. Daarin is vastgelegd dat de gemeente zich de komende jaren gaat inzetten op het versneld toevoegen van onder andere goedkope huurwoningen. Wij hebben mede daarom besloten om in principe mee te werken aan de plannen van de woningbouwvereniging.

Proces

Herziening bestemmingsplan

Het bouwplan is in strijd met het huidige bestemmingsplan ‘Sterrenberg’, omdat er in het hele plangebied maximaal 480 wooneenheden gebouwd mogen worden. Daarom is gevraagd om een herziening van het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning

De R.K. woningbouwvereniging heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor afwijking van het bestemmingsplan. De ontwerpvergunning met de daarbij behorende stukken hebben van 30 oktober 2019 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er zienswijzen ingediend.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de plannen? Neemt u dan contact op met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist via telefoonnummer 030-698 50 30 of per e-mail via info@rkwbv.nl.

Wil u meer weten over het bestemmingsplan of de wijziging daarvan? Of wilt u meer weten over de 'Versnellingsopgave: sneller meer betaalbare huurwoningen'? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.