Tiny Houses in waterwinpark De Waterbron

In Zeist Noord ligt waterwinpark 'De Waterbron'. Dit park is in 2011 in overleg met de omwonenden ingericht met veel ruimte om te spelen, te ontmoeten en te recreƫren. Helaas komt het noordelijk deel van dit park niet tot zijn recht; het wordt niet veel gebruikt.

Wij krijgen daarnaast al langer vragen om mogelijkheden te bieden voor 'tiny houses'. Hierdoor is het plan ontstaan om, bij wijze van proef, het ongebruikte deel van het Waterwinpark te gebruiken voor dit doel te gebruiken.

Tiny houses

'Tiny houses'is een Engelstalig begrip en betekent letterlijk 'heel kleine huizen'. Het zijn een soort miniatuurhuizen voor mensen die heel weinig ruimte nodig hebben. De kleine woningen voldoen in het ideale geval aan de volgende kenmerken:

 • duurzaam gebouwd;
 • (deels) zelfvoorzienend;
 • van goede kwaliteit;
 • verplaatsbaar;
 • functioneren als permanent bewoonde woning.

Projectgebied

luchtfoto locatie
Gebied pilot 'Tiny Houses' in groen kader

Het gebied heeft nu een groenbestemming, maar is ook een potentiƫle ontwikkellocatie voor woningbouw. Om permanent woningbouw toe te staan, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bij deze proef met tiny houses is dat niet nodig. Omdat de proef tijdelijk is, kan het college van burgemeester en wethouders volstaan met een tijdelijke afwijking van de groene bestemming. Die afwijking geldt dan alleen voor de duur van de proef.

Klankbordgroep

Klankbordgroep

Na een informatieavond in december 2018 is een klankbordgroep van omwonenden samengesteld. Die heeft meegedacht over de uitgangspunten voor het realiseren van de tiny houses. Zij werden onder meer geadviseerd door 2 inwoners van Nieuwegein, die eerder al een eigen tiny house hebben gemaakt en daar nu in wonen. Op basis van de resultaten van de klankbordgroep maken wij een voorstel voor de inrichting van het tiny houses-gebied.

verslag bijeenkomst Klankbordgroep 23 januari 2019 (pdf; 65kB)

Parkachtig karakter behouden

Het noordelijk deel van het park wordt nu niet gebruikt en was bij de aanleg van het waterwinpark bedoeld voor woningbouw. De toenmalige plannen van de woningcorporatie voor woningbouw zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodoende biedt deze locatie ruimte voor het tijdelijk experimenteren met de kleine woningen. We vinden het hierbij heel belangrijk dat het huidige parkachtige karakter behouden blijft.

Een tiny house plaatsen

In het voorjaar van 2019 neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de mogelijkheden voor tiny houses in het Waterwinpark. Dan wordt duidelijk aan welke voorwaarden u moet voldoen om een tiny house te mogen plaatsen. Het is de bedoeling dat bewoners een stuk grond in het park huren en daar zelf een eigen huisje op plaatsen. Daarbij maken zij afspraken met ons over:

 • wat zij gaan bouwen;
 • hoe zij gaan wonen.

Belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven nadat het college een besluit heeft genomen.

Bodemsanering

De bodem van het noordelijk gelegen terrein van het waterwinpark is vervuild. Wij vinden het belangrijk om deze grond te saneren; dit staat los van het plan om tiny houses te plaatsen op het terrein. De omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) de soort en omvang van de vervuiling onderzocht.

download bodemonderzoek (pdf; 7MB)

Saneringswerkzaamheden

De saneringswerkzaamheden voeren we uit onder leiding van het ODRU. De saneringswerkzaamheden bestaan uit:

 • afgraven van een grondlaag;
 • aanbrengen van schone grond.

Het grondtransport verloopt via de Javalaan (hetzelfde als de toegang naar het terrein voor de Tiny Houses). Op deze manier kunnen de bomen rond het terrein behouden blijven.

Planning

 • 7 november 2018: bewonersavond
 • 23 januari: bijeenkomst klankbordgroep
 • maart-april: aanleg pad
 • mei: bodemsanering
 • voorjaar: besluit door college van burgemeester en wethouders
 • na collegebesluit: start inschrijving
 • juni: aanleg riolering, elektriciteits- en internetkabels
 • juni: plaatsing tiny houses
 • 2019-2024: de proef duurt 5 jaar

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de proef met tiny houses in het Waterwinpark? Of wilt u uw mening met ons delen? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.