Tiny Houses in waterwinpark De Waterbron

In Zeist Noord ligt waterwinpark 'De Waterbron'. Dit park is in 2011 in overleg met de omwonenden ingericht met veel ruimte voor kinderen om te spelen, elkaar te ontmoeten, te wandelen of op een andere manier te recreƫren. Helaas komt een deel van dit park niet tot zijn recht; het wordt niet veel gebruikt. Hierdoor is het plan ontstaan om dat stuk grond te gebruiken voor een ander doel: Tiny Houses.

Tiny houses is een Engelstalig begrip en betekent letterlijk 'heel kleine huizen'. Het zijn een soort miniatuurhuizen voor mensen die heel weinig ruimte nodig hebben.

Projectgebied

luchtfoto locatie
Gebied pilot 'Tiny Houses' in groen kader

Aanleiding

Onze gemeente krijgt al langere tijd vragen of wij de mogelijkheid (willen) bieden voor Tiny Houses. Deze vragen hebben ertoe geleid om een pilot te starten met 'tiny houses' in het noordelijke deel van het waterwinpark. De pilot duurt 5 jaar.

Parkachtig karakter blijft behouden

Dit deel van het park wordt nu niet gebruikt en was bij de aanleg van het waterwinpark bedoeld voor woningbouw. De toenmalige plannen van de woningcorporatie voor woningbouw zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodoende biedt deze locatie ruimte voor het tijdelijk experimenteren met de kleine woningen. We vinden het hierbij heel belangrijk dat het huidige parkachtige karakter behouden blijft.

Beschrijving van een 'Tiny House'

Tiny houses zijn kleine woningen.  Meestal zijn ze duurzaam gebouwd en zijn ze verplaatsbaar. De kleine woningen voldoen in het ideale geval aan de volgende kenmerken:

 • (deels) zelfvoorzienend;
 • van goede kwaliteit;
 • esthetisch gebouwd;
 • functioneren als permanent bewoonde woning. 

Bodemsanering

De bodem van het noordelijk gelegen terrein van het waterwinpark is vervuild. Wij vinden het belangrijk om deze grond te saneren; dit staat los van het plan om Tiny Houses te plaatsen op het terrein. De omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) de soort en omvang van de vervuiling onderzocht.

download bodemonderzoek (pdf; 7MB)

Saneringswerkzaamheden

De saneringswerkzaamheden voeren we waarschijnlijk begin 2019 uit, onder leiding van het ODRU. De saneringswerkzaamheden bestaan uit:

 • afgraven van een grondlaag;
 • aanbrengen van schone grond.

Het grondtransport verloopt via de Javalaan (hetzelfde als de toegang naar het terrein voor de Tiny Houses). Op deze manier kunnen de bomen rond het terrein behouden blijven.

Planning

 • 7 november: bewonersavond
 • 14 december: sluiting aanmeldingsmogelijkheid klankbordgroep
 • januari 2019: bijeenkomst klankbordgroep
 • februari en maart 2019: bodemsanering
 • april en mei 2019: plaatsing Tiny Houses

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de pilot? Of wilt u uw mening met ons delen? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.