Tiny Houses in waterwinpark De Waterbron

In Zeist Noord ligt waterwinpark 'De Waterbron'. Dit park is in 2011 in overleg met de omwonenden ingericht met veel ruimte om te spelen, te ontmoeten en te recreƫren. Helaas komt het noordelijk deel van dit park niet tot zijn recht; het wordt niet veel gebruikt.

Wij krijgen daarnaast al langer vragen om mogelijkheden te bieden voor 'tiny houses'. Hierdoor is het plan ontstaan om, bij wijze van proef, het ongebruikte deel van het Waterwinpark te gebruiken voor dit doel te gebruiken.

'Tiny houses'is een Engelstalig begrip en betekent letterlijk 'heel kleine huizen'. Het zijn een soort miniatuurhuizen voor mensen die heel weinig ruimte nodig hebben. De kleine woningen voldoen in het ideale geval aan de volgende kenmerken:

 • duurzaam gebouwd;
 • (deels) zelfvoorzienend;
 • van goede kwaliteit;
 • verplaatsbaar;
 • functioneren als permanent bewoonde woning.

luchtfoto locatie
Gebied pilot 'Tiny Houses' in groen kader

Het gebied heeft nu een groenbestemming, maar is ook een potentiƫle ontwikkellocatie voor woningbouw. Om permanent woningbouw toe te staan, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bij deze proef met tiny houses is dat niet nodig. Omdat de proef tijdelijk is, kan het college van burgemeester en wethouders volstaan met een tijdelijke afwijking van de groene bestemming. Die afwijking geldt alleen voor de duur van de proef.

Voor het plaatsen van de tiny houses is een omgevingsvergunning nodig. De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan is daar onderdeel van. De omgevingsvergunning wordt in mei 2019 aangevraagd en daarbij geldt de gebruikelijk procedure van publicatie en inspraak.

Wilt u de publicaties over verleende vergunningen in uw buurt volgen? Schrijf u dan in via de website Over uw buurt.Overheid.nl en ontvang de publicaties per e-mail (of download de app).

Na een informatieavond in december 2018 is een klankbordgroep van omwonenden samengesteld. Die heeft meegedacht over de uitgangspunten voor het realiseren van de tiny houses. Zij werden onder meer geadviseerd door 2 inwoners van Nieuwegein, die eerder al een eigen tiny house hebben gemaakt en daar nu in wonen. Op basis van de resultaten van de klankbordgroep maken wij een voorstel voor de inrichting van het tiny houses-gebied.

verslag bijeenkomst Klankbordgroep 23 januari 2019 (pdf; 65kB)

Het noordelijk deel van het park wordt nu niet gebruikt en was bij de aanleg van het waterwinpark bedoeld voor woningbouw. De toenmalige plannen van de woningcorporatie voor woningbouw zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodoende biedt deze locatie ruimte voor het tijdelijk experimenteren met de kleine woningen. We vinden het hierbij heel belangrijk dat het huidige parkachtige karakter behouden blijft.

In april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de plaatsing van tiny houses in het Waterwinpark mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat bewoners een stuk grond in het park huren en daar zelf een eigen huisje op plaatsen. Daarbij maken zij afspraken met ons over:

 • wat zij gaan bouwen;
 • hoe zij gaan wonen.

Belangstellenden kunnen zich hiervoor nu nog niet inschrijven, omdat de omgevingsvergunning nog niet is verleend.

De bodem van het noordelijk gelegen terrein van het waterwinpark is vervuild. Wij vinden het belangrijk om deze grond te saneren; dit staat los van het plan om tiny houses te plaatsen op het terrein. De omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) heeft de soort en omvang van de vervuiling onderzocht.

download bodemonderzoek (pdf; 7MB)

Saneringswerkzaamheden

De saneringswerkzaamheden voeren we uit onder leiding van de ODRU. De saneringswerkzaamheden bestaan uit:

 • afgraven van een grondlaag;
 • aanbrengen van schone grond.

Het grondtransport verloopt via de Javalaan (hetzelfde als de toegang naar het terrein voor de Tiny Houses). Op deze manier kunnen de bomen rond het terrein behouden blijven.

Planning

 • 7 november 2018: bewonersavond
 • 23 januari: bijeenkomst klankbordgroep
 • maart-april: aanleg pad*
 • april: besluit door college van burgemeester en wethouders
 • mei: aanvraag omgevingsvergunning
 • mei: bodemsanering*
 • juni: aanleg riolering, elektriciteits- en internetkabels
 • na verlenen omgevingsvergunning (verwachting juni/juli): start inschrijving
 • zomer 2019: plaatsing tiny houses
 • 2019-2024: de proef duurt 5 jaar

* De aanleg van het pad en de bodemsanering staan op zichzelf. Die hebben niet te maken met de plaatsing van de Tiny Houses.

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Heeft u vragen over de proef met tiny houses in het Waterwinpark? Of wilt u uw mening met ons delen? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Inschrijven voor een tiny house is op dit moment nog niet mogelijk.