Tiny Houses in waterwinpark De Waterbron

In Zeist Noord ligt waterwinpark 'De Waterbron'. Dit park is in 2011 in overleg met de omwonenden ingericht met veel ruimte om te spelen, te ontmoeten en te recreƫren. Helaas komt het noordelijk deel van dit park niet tot zijn recht; het wordt niet veel gebruikt.

Wij krijgen daarnaast al langer vragen om mogelijkheden te bieden voor 'tiny houses'. Hierdoor is het plan ontstaan om, bij wijze van proef, het ongebruikte deel van het Waterwinpark te gebruiken voor dit doel te gebruiken.

De inschrijving voor een plek voor een tiny house in het waterwinpark is gesloten; inschrijven kon tot en met 15 september.

Verloting plekken

Er hebben zich meer mensen aangemeld dan er plekken zijn. Daarom zijn de plekken verloot. Dit gebeurde op woensdag 18 september door een notaris. Diezelfde dag kreeg iedereen die zich had aangemeld te horen of ze wel of niet zijn ingeloot voor een plek.

Criteria en voorwaarden voor plek tiny house

In april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de plaatsing van tiny houses in het Waterwinpark mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat bewoners een stuk grond in het park huren en daar zelf een eigen huisje op plaatsen. Daarbij maken zij afspraken met ons over:

 • wat zij gaan bouwen;
 • hoe zij gaan wonen.

Dit waren de criteria en voorwaarden om in aanmerking te komen.

 • 7 november 2018: bewonersavond
 • 23 januari: bijeenkomst klankbordgroep
 • maart-april: aanleg pad*
 • april: besluit door college van burgemeester en wethouders
 • mei: aanvraag omgevingsvergunning
 • mei tot en met juli: bodemsanering*
 • 9 juli: omgevingsvergunning (tijdelijke bestemmingsplanwijziging) verleend
 • begin augustus tot en met 15 september: inschrijving voor plekken tiny house
 • 18 september: verloting plekken door notaris
 • november: aanleg riolering, elektriciteits- en internetkabels
 • 4e kwartaal: plaatsing tiny houses
 • 2019-2024: de proef duurt 5 jaar

* De aanleg van het pad en de bodemsanering staan op zichzelf. Die hebben niet te maken met de plaatsing van de Tiny Houses.

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

luchtfoto locatie
Gebied pilot 'Tiny Houses' in groen kader

Het gebied heeft in het bestemmingsplan een groenbestemming, maar is ook een potentiƫle ontwikkellocatie voor woningbouw. Om permanent woningbouw toe te staan, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bij deze proef met tiny houses is dat niet nodig. Omdat de proef tijdelijk is, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een tijdelijke afwijking van de groene bestemming toe te staan. Die afwijking geldt alleen voor de duur van de proef.

Voor het plaatsen van elk tiny house is nog wel een aparte omgevingsvergunning nodig. De toekomstige bewoners vragen die zelf aan.

Het noordelijk deel van het park wordt nu niet gebruikt en was bij de aanleg van het waterwinpark bedoeld voor woningbouw. De toenmalige plannen van de woningcorporatie voor woningbouw zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodoende biedt deze locatie ruimte voor het tijdelijk experimenteren met de kleine woningen. We vinden het hierbij heel belangrijk dat het huidige parkachtige karakter behouden blijft.

De bodem van het noordelijk gelegen terrein van het waterwinpark was vervuild. Wij vonden het daarom belangrijk om deze grond te saneren; dit stond los van het plan om tiny houses te plaatsen op het terrein. De omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) heeft de soort en omvang van de vervuiling onderzocht.

download bodemonderzoek (pdf; 7MB)

Werkzaamheden klaar

In mei werd de bodemsanering uitgevoerd onder leiding van de ODRU. De saneringswerkzaamheden bestonden uit:

 • afgraven van een grondlaag;
 • aanbrengen van schone grond.

Heeft u vragen over de proef met tiny houses in het Waterwinpark? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.