Utrechtseweg 91-95 kantoortransformatie

Het kantoorpand Utrechtseweg 91–95 is verkocht aan Dynamivast. De nieuwe eigenaar heeft plannen om het gebouw om te bouwen naar 36 huurappartementen.

Voorwaarden

In 2017 heeft het College besloten om in principe mee te werken aan dit plan, omdat het past binnen de opgave tot versnelde huisvesting.

Het College heeft de volgende voorwaarden gesteld voor medewerking:

  • minimaal 24 sociale huurappartementen
  • minimaal 56 parkeerplaatsen

Afwijken van bestemmingsplan

Het ombouwen van het kantoorpand Utrechtseweg 91-95 past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Zeist Centrum e.o.’. Hiervoor moeten we dus afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan door toepassen van een zogenaamde ‘kruimelgevalprocedure’. Dit houdt in dat de reguliere procedure voor een aanvraag omgevingsvergunning geldt.

Procedure

In juli 2018 is er een omgevingsvergunning verleend voor de bouwplannen. Daar is bezwaar tegen gemaakt; de bezwaarprocedure is inmiddels doorlopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli van dit jaar besloten om de vergunning, met een kleine verandering, in stand te laten. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank het beroep behandelt.

Meer informatie

Voor vragen over de plannen kunt u contact opnemen met de heer Oskam van Dynamivast via telefoonnummer 0318 62 14 15 of per e-mail via info@dynamivast.nl.