Veldheim Stenia

Utrechtseweg 69, 86 en 119 zijn voormalige percelen van Veldheim Stenia. Deze percelen zijn medio oktober verkocht. Mogelijk wil een nieuwe eigenaar de percelen in de toekomst herontwikkelen.

Herontwikkelingsmogelijkheden

Aan een eventuele wens van een nieuwe eigenaar tot herontwikkeling zijn voorwaarden (Pdf; 1,2MB) verbonden:

  • herontwikkeling van de percelen moet in samenspraak gebeuren met de omgeving;
  • de nieuwe eigenaar moet aantonen dat er geen vraag is naar perceen met een maatschappelijke bestemming;
  • eventuele nieuwbouw moet het monumentale karakter van de percelen versterken;
  • vooraf aan eventuele nieuwbouw moet de nieuwe eigenaar een cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren;
  • bij de realisatie van woningen is differentiatie uit de Woonvisie in principe leidend.

Huidige bestemming

De 3 percelen aan de Utrechtseweg hebben in het huidige bestemmingsplan een maatschappelijke bestemming. Het hoofdhuis Utrechtseweg 69 is een Rijksmonument en de hoofdhuizen van Utrechtseweg 86 en 119 zijn gemeentelijke monumenten.

Herontwikkeling (bijvoorbeeld nieuwbouw) die afwijkt van de bestemming is daarom niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. Bij een concrete wens van de nieuwe eigenaar zal de gemeenteraad de uitgangspunten voor herontwikkeling vaststellen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de plannen voor een eventuele, toekomstige herontwikkeling kunt u contact opnemen met de nieuwe eigenaar Mooi Zeist B.V. via telefoonnummer 026 363 92 55. Contactpersoon is M. Faruk Kinran (e-mail mf.kinran@rvgrealestate.nl).

Heeft u vragen over de procedure van een eventuele, toekomstige herontwikkeling? Neemt u dan contact op met de gemeente via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.