Vernieuwing Vogelwijk

De Vogelwijk wordt vernieuwd. Woongoed Zeist gaat starten met de laatste fase van die ontwikkeling (fase 3). Die fase gaat om het terrein met als grenzen: Gruttolaan, Kievitslaan, Reigerslaan, Noordweg, Griffensteijnselaan en Koppelweg.

plattegrond projectgebied Vogelwijk en omgeving
De rode markering begrenst het projectgebied Vogelwijk. Begrenzing door: Gruttolaan, Kievitslaan, Reigerslaan, Noordweg, Griffensteijnselaan en Koppelweg. De bouwplannen vallen binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan.

Plannen laatste fase wijkvernieuwing

Woongoed Zeist laat een mix van betaalbare huurappartementen en koopwoningen bouwen in het projectgebied. In onze gemeente is er een groot tekort aan dergelijke woningen. Het gaat om de bouw van:

  • 30 tot 40 betaalbare en middeldure eengezins koopwoningen;
  • een appartementengebouw met 14 vrije sector huurwoningen;
  • een appartementengebouw met 24 zorg huurwoningen.

De bouwplannen vallen binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Woongoed Zeist werkt de plannen verder uit; ook voor de onderwerpen verkeer, parkeren en groen.

Woongoed Zeist zal de grond verkopen aan een projectontwikkelaar. Die projectontwikkelaar gaat de woningen bouwen en verkopen. In de loop van dit jaar wordt waarschijnlijk bekend welk bedrijf dat is.

Geïnteresseerden voor een koopwoning of vrije sector huurwoning kunnen zich dan bij dat bedrijf melden. Woongoed Zeist gaat de zorgwoningen verhuren.

Planning project

  • 9 juli 2018: informatiebijeenkomst
  • 2020: verkoop grond aan projectontwikkelaar
  • 2020: aanvraag omgevingsvergunning door projectontwikkelaar
  • 2020-2021: start bouw
  • 2021: oplevering woningen

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de plannen? Neemt u dan contact op met Woongoed Zeist via telefoonnummer 030 69 36 600 of per e-mail via info@woongoedzeist.nl (onder vermelding van 'Vogelwijk').

Wilt u meer weten over de inrichting van de openbare ruimte of de bestemmingsplanprocedure? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.