Vernieuwing Vogelwijk

De Vogelwijk wordt vernieuwd. Woongoed Zeist gaat starten met de laatste fase van die ontwikkeling. Die fase betreft het terrein begrensd door:

 • Gruttolaan
 • Kievitslaan
 • Reigerslaan
 • Noordweg
 • Griffensteijnselaan
 • Koppelweg

Kaart projectgebied

plattegrond projectgebied Vogelwijk en omgeving
De rode markering begrenst het projectgebied Vogelwijk. De bouwplannen vallen binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan.

Plannen laatste fase wijkvernieuwing

Woongoed Zeist gaat een mix van betaalbare huur- en koopwoningen bouwen in het projectgebied. In onze gemeente is er een groot tekort aan dergelijke woningen. Het gaat om de bouw van:

 • 30 tot 40 middeldure eengezins koopwoningen;
 • een appartementengebouw met 14 vrije sector huurwoningen;
 • een appartementengebouw met 24 zorg huurwoningen.

De bouwplannen vallen binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan.

Dit jaar werkt Woongoed Zeist de plannen verder uit; ook voor de onderwerpen verkeer, parkeren en groen. Op maandag 9 juli was er een informatieavond over de plannen.

Planning project

 • 9 juli: informatiebijeenkomst
 • najaar: aanvraag omgevingsvergunning
 • najaar 2019: start bouw
 • 2020-2021: oplevering woningen

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de plannen? Neemt u dan contact op met Woongoed Zeist via telefoonnummer 030 69 36 600 of per e-mail via info@woongoedzeist.nl (onder vermelding van 'Vogelwijk').

Wilt u meer weten over de inrichting van de openbare ruimte of de bestemmingsplanprocedure? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.